ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

İlk bölgesel toplantı Schwabach’ta gerçekleştirildi

15.11.2007
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yeni belirlenen Almanya’daki ABTTF üyesi dernekler arası işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bölgesel toplantılar stratejisi çerçevesinde ilk bölgesel toplantı 10 Kasım Cumartesi günü Schwabach’ta yapıldı. Schwabach Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya ABTTF’ye üye Bavyera eyaletindeki 7 der-nekten 5’i katılırken dernekleri canlandırmaya yönelik strateji çerçevesinde yapılan toplantıya ABTTF’yi temsilen de Başkan Halit Habipoğlu, Başkan Yardımcısı Sami Yusuf ve Schwabach Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı, ABTTF Güney Avrupa Teşkilat Kolu Başkanı Cengiz İsmail katıldı.

Saat 09:00’da başlayan toplantı öğleden sonra saat 15:00’e kadar devam etti ve Bavyera eyaletindeki der-neklerin durumu görüşüldü. Toplantının başında ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu’nun ABTTF’nin son faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek toplantının açılışını yaptı ve ardından derneklerle ilgili görüşmelere geçildi. Derneklerin karşı karşıya bulundukları ortak sorunlar görüşüldü. Sorunların çözümü hususunda izlenecek yolların masaya yatırıldığı toplantıda aynı bölgedeki derneklerin ortak etkinlikler düzenlemeleri konusunda görüş birliğine varıldı.

Derneklerin özellikle birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmeleri, ortak kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemeleri konuları ağırlıklı olarak görüşüldü. Derneklerin bu konularda ortak etkinlikler düzenleme-sinin hem derneklerin yükünü hafifleteceği hem de dernekler ve Batı Trakya Türkleri arasındaki kaynaşmayı ve işbirliğini güçlendireceği yönünde fikir birliğine varıldı.

14. Dr. Sadık Ahmet Futbol Turnuvası’nın Münih’te düzenlenmesi öngörülüyor

ABTTF Yönetim Kurulunca Bavyera Batı Trakya Türkleri Derneği’nin ev sahipliğinde Münih’te düzen-lenmesi kararlaştırılan 14. Dr. Sadık Ahmet Futbol Turnuvası’nın organizasyonu hakkında Bavyera Batı Trakya Türkleri Derneği tarafından bilgi aktarıldı. Bavyera eyaletinde düzenlenecek ikinci bölgesel toplantının da Şubat ayında Herzogenaurach Batı Trakya Türkleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin ev sahipliğinde Herzogenaurach kentinde yapılması kararlaştırıldı ve Bavyera bölgesel toplantıları bir takvime bağlandı.

Toplantının sona ermesinin ardından Schwabach Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği üyele-rinin eşleri tarafından hazırlanan yemekler katılımcılara ikram edildi. Bir şenlik havasında geçen yemekte Bavyera’daki dernek üyeleri bir kez daha kaynaşma imkanı buldular. Etkinlikler akşam saatlerinde sona erdi.
GALERİ