ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Temsilciler Kurulu

Temsilciler Kurulu, müteakip Genel Kurullar arasındaki en yüksek karar organıdır. Temsilciler Kurulu, ABTTF üyesi derneklerin Yönetim Kurullarından 2 (iki) üye ile ABTTF Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Temsilciler Kurulu, gerektiği zaman ve yılda en az bir kez olmak üzere, üyelerinin en az 1/4'ünün hazır bulunmasıyla toplanır. Temsilciler Kurulu, ABTTF tüzüğünde Genel Kurul tarafından karar verilmesı hükme bağlanmış durumlar dışında, aşağıdakilerle sınırlı kalmadan, tüm kararları alma yetkisine sahiptir.
  • Yönetim Kurulu’nun yıllık raporunu görüşmek
  • Denetim Kurulu'nun ara raporlarını görüşmek
  • Danışma Komisyonları oluşturmak
  • Danışma Komisyonlarının çalışma biçimlerini belirlemek
  • Onur üyeliği payesini vermek
  • İç tüzük ve yönetmelikler oluşturmak veya mevcut olanlarda değişiklikler yapmak