ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Tarihi / Mimari Eserler

Tarihi & Mimari Eserler Eski Camii

Gümülcine

Gümülcine şehir merkezinde bulunan Eski Camii, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk dönem mimarisine uygun olarak 1608 yılında inşa edilmiş, 1854 yılında ise yenilenmiştir. Camii, kırmızı kiremitli bir türbeye ve iki balkonlu bir minareye sahiptir. 1912 yılındaki Balkan Savaşı’nda zarar gören camiinin iç süslemeleri, 2002 yılında Kütahya’dan getirilen seramikler ile yeniden inşa edilmiştir.

Camiinin sağ bölümündeki tarihi hayrat halen var olmakla birlikte hayratın restore edilip orijinal durumunu korumak yerine yenisi inşa edilmiştir. Hayrat bugün tamamıyla yenisinin arkasında saklı bir şekilde durmaktadır.

Yunus Bey Camii

Gümülcine

Yapılış tarihi ve hamisi bilinmeyen Yunus Bey Camii, Gümülcine’deki Posti-Pos (Pos-Pos) Sokağı üzerinde bulunmaktadır. Dış duvarları hariç camii bugün tamamıyla yıkılmış durumdadır.Hamidiye Köprüsü

İskeçe

Hamidiye Köprüsü, İskeçe-Şahin Yolu’nun üçüncü kilometresinde İskeçe’nin kuzeyindeki Samakov çayı üstünde kuruludur. Tamamen beyaz kesme taşlardan 1901 yılında inşa edilen köprü, dört ayaklı ve üç kemerliolup 10-11 metre yükseklikte, 5 metre genişliktedir. Ancak, bugün köprü yalnızca iki kemere sahiptir, üçüncü kemer yerine blok beton dökülmüştür. Köprünün orta kemerindeki hilal ve yıldızdan oluşan kitabe artık yoktur. Hilal ve yıldızdan oluşan kitabe her iki taraftan da çeşitli zamanlarda ırkçı gruplar tarafından kazılarak sökülmüş, boşluklar beton ile kaplanmıştır.Gazi Evronos Bey İmareti

Gümülcine

İmaretler, Osmanlı İmparatorluğu’nda fakirlere, medrese öğrencilerine ve diğerlerine ücretsiz yemek dağıtan yardım kuruluşlarıdır. Busbeca’ya göre imaretler, Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi olduğuna bakılmaksızın kapıları herkese açık büyük yapılardır. Gümülcine’deki Gazi Evrenos Bey İmareti, Osmanlı’nın en başarılı komutanlarından Gazi Evrenos Bey tarafından kurulmuştur. Hatırı sayılır bir zenginlik edinen Gazi Evrenos Bey, Gümülcine’de bulunan imaret de dahil pekçok vakıf kurmuştur. Bugün, Gazi Evrenos Bey İmaret’i kilise müzeye dönüştürülmüştür.

İmaretin ön duvarındaki Osmanlı kitabesi bugün artık yoktur ve aynı yerde Hellenistik döneme ait bir heykel başı bulunmaktadır.Selvili Camii

Gümülcine

Gümülcine’deki Osmanlı eserlerinden biri olan Selvili Camii bugün tamamıyla yıkılmış durumdadır. Geriye yalnızca harabe halindeki minaresi ve eski türbesi kalmıştır.İskeçe Saat Kulesi

İskeçe

Şehir merkezinde bulunan ihtişamlı bir görünüme sahip İskeçe Saat Kulesi, Osmanlı İmparatorluğu’ndan miras kalan önemli bir tarihi eserdir. Saat kulesi, 1870 yılında Hacı Emin Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Saat kulesinin yüksekliği 14-16 metre arasındadır ve saati halen işler vaziyettedir. Toplumun ihtiyacını karşılayan ve zamanın önemini vurgulayan bu tarihi anıt, İskeçe’de Türk-İslam varlığını sembolize eden değerli bir eserdir.

1972 yılında İskeçe Belediyesi, bu tarihi anıtı Türk sanatı ve mimarisini temsil ettiği için yıkmaya karar vermiş, ancak Türk Azınlığı’nın hassas tepkisi sayesinde İskeçe Valisi olaya müdahale etmiş ve böylelikle anıtın yıkılması ertelenmiştir. Ancak Arapça kitabesi ve kuledeki ayyıldız kırılmış ve parçalara bölünmüştür. Saat kulesi yanındaki camii ise yıkılmış ve yerel yönetim tarafından yok edilmiştir. Saat kulesi bugün, İskeçe ilinin merkez meydanında bulunmaktadır ve pekçok ziyaretçi çekmektedir.Yenice Mustafa Paşa Camii

İskeçe

İskeçe’deki Mustafa Paşa Camii bugüne dek gelmeyi başarmış tarihi eserlerden biridir. İskeçe’nin Yenice köyünde bulunan ve 1873 yılında çıkan yangında harap olduktan sonra restore edilen camiinin bugün yalnızca kuşlara yuva olan minaresinin ayakta kalması içler acısı bir durumdur.

Yıllarca restore edilmesine izin verilmeyen camii bugün harabe halindedir. İç mekan tehlike arz ettiğinden camii kullanılmamaktadır. Camiinin yanıbaşında bulunan benzin istasyonuna ait afiş ve bayraklar ise camii duvarına yerleştirilmiştir.Pospos Türbesi

Gümülcine

Günümüz Yunanistan’ında Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalan en önemli tarihi ve mimari eserlerinden biri türbelerdir. Bu türbeler içerisinde Pospos Türbesi Gümülcine’de bulunmaktadır.

Yunanistan’daki diğer pekçok Osmanlı eseri gibi Pospos Türbesi de ihmal edilmiş, harap olmaya terk edilmiştir.

Kütüklü Baba Tekkesi

Iskeçe

Yenice’de Kereviz (Selino) köyünde bir tarlanın içerisinde yer alan tekke oldukça ihtişamlı tarihi bir eserdir. Bu büyüleyici tekke iki bölümden ve iki kubbeden oluşur. Tekkenin mimari yapısı 16. yüzyıl Türk-İslam mimarisine örnektir. Kereviz köyünün batısında 500 metre uzaklıkta bulunan tekke, 30 metrekarelik alanda 12 metre yüksekliğinde altıgen bir yapıya sahiptir. Ana kubbenin altında dervişin mezarının bulunduğuna inanılmaktadır.

Tekkenin kitabesi kırılmış ve parçalara ayrılmış durumdadır. Tekkenin onarımı ve restoresi halen devam etmektedir.Kayalı Camii

Gümülcine

Gümülcine’deki Kayalı Camii ve Medrese İstanbullu medrese hocası Hacı Zekeriya Efendi tarafından 18.yüzyılda inşa ettirilmiştir. Bugün, camii ve medrese köhne durumdadır ve restore edilmeyi beklemektedir.