ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

İstanköy Türkleri adadaki vakıf mallarının satılmasına tepki gösterdi

14.01.2019
Halit Habip Oğlu: “Ülkemiz Yunanistan’ı Batı Trakya Türk toplumu ile Rodos ve İstanköy’deki Türklere ait vakıfların idare heyetlerinin seçimle iş başına gelmesi için gerekli adımları ivedilikle atmaya çağırıyor, İstanköy’deki Türk vakıflarına ait arazilerin gayri hukuki bir şekilde satışını öngören tayinli vakıf idare heyetinin aldığı kararların iptal edilerek satışların durdurulmasını talep ediyoruz”

Yunanistan’a bağlı İstanköy’deki Türk vakıflarına bağlı 34 dönümlük bir arazinin tayinli vakıf idare heyeti tarafından satışa çıkarılması üzerine adada yaşayan Türklerin dernekleri tepkilerini dile getirdi. İstanköy Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği, 9 Ocak 2019 tarihli açıklamasında söz konusu vakıf malının satılması için alınan karara tepki gösterdi. Derneğin başkanı Kadri Memiş imzasıyla yayımlanan açıklamada, İstanköy’de yaşayan tüm Müslüman Türk toplumunun bu karara karşı olduğu vurgulandı. Görevdeki vakıf idare heyetinin seçilmiş değil tayinli olduğunun hatırlatıldığı açıklamada vakıf idare heyetine gelir elde etmek için farklı yöntemler araması önerildi.

Bundan başka İstanköy Müslümanları Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kadri Memiş konu hakkında Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’a da bir mektup gönderdi. Memiş mektubunda, İstanköy’deki Türk vakıflarına ait 34 dönümlük arazinin satışının yanı sıra adada hastane yapılması amacıyla 40 dönümlük bir başka vakıf malının da satılacağı bilgisini aldıklarını belirterek bu satışlardan vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti. İstanköy’de devlete ait çok sayıda hazine arazisi ve binası olduğunu dile getiren Memiş, bu konuda Başbakan’ın hassasiyet göstermesini beklediklerini ifade etti.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nden Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da son yıllarda Rodos ve İstanköy’deki Türk-Müslüman vakıflarına ait malların Yunan makamları tarafından haraç-mezat elden çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada, bahse konu vakıf mallarının korunmasının Rodos ve İstanköy’de yaşayan Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir mesele olduğunu altı çizilerek hukuki olarak bu vakıf mallarının satılmasının mümkün olmadığı, şimdiye değin gerçekleştirilen satış ve bağış işlemlerinin tümünün de hukuken geçersiz olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Başkanı Halit Habip Oğlu (ABTTF), “İstanköy’deki Türk vakıflarına ait taşınmaz malların Yunan hükümeti tarafından tayin edilmiş vakıf idare heyetince satışa çıkarılması kesinlikle kabul edilemez. Batı Trakya’da da 1967’deki askeri cunta idaresiyle birlikte yönetimi Türk toplumunun elinden alınan ve atama usulüyle göreve getirilen idare heyetlerince yönetilen Türk toplumuna ait vakıflarla ilgili sorunlar yarım asırdan fazladır devam etmektedir. Vakıflarla ilgili Yunan Parlamentosu’nda 2008 yılında kabul edilen yasa sorunlara çözüm getirmemiştir. Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türklere ait vakıflar ilgili yasa kapsamında olmadığı için %0,6 oranında emlak vergisine tabi tutulmakta, ticari kuruluş muamelesi görmektedir. Ülkemiz Yunanistan’ı Batı Trakya Türk toplumu ile Rodos ve İstanköy’deki Türklere ait vakıfların idare heyetlerinin seçimle iş başına gelmesi için gerekli adımları ivedilikle atmaya çağırıyoruz. Yunan hükümetinden Rodos ve İstanköy’deki Türk vakıflarını da ilgili yasa kapsamına alarak emlak vergisinden muaf tutmasını, İstanköy’deki Türk vakıflarına ait arazilerin satışını öngören tayinli vakıf idare heyetinin aldığı kararların iptal edilerek satışların durdurulmasını talep ediyoruz” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.gundemgazetesi.com
GALERİ