ABTTF
EL
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ Bülten İcon
Batı Trakya

Άλλη μια προειδοποίηση από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τη χώρα μας, την Ελλάδα!

13.06.2022

Πρόεδρος ABTTF: «Η Επιτροπή Υπουργών προειδοποιεί τη χώρα μας ότι είναι έτοιμη να προβεί σε νέα δράση εάν η χώρα μας δεν κάνει ένα συγκεκριμένο βήμα μέχρι τον Δεκέμβριο, παρά τις προειδοποιήσεις όμως η χώρα μας φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε αυτήν την ομάδα υποθέσεων. η Επιτροπή Υπουργών θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό το γεγονός και να είναι πιο ξεκάθαρη, πιο αποφασιστική και πιο άκαμπτη στις αποφάσεις που θα λάβει και στα βήματα που θα κάνει.»

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 8-10 Ιουνίου 2022, εξέτασε την μη εφαρμογή από την Ελλάδα της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) η οποία λήφθηκε το 2008 ως προς την ομάδα Υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και Λοιποί που αφορά τους συλλόγους που ανήκουν στην Τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης, την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και τον Σύλλογο Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου.

Η Επιτροπή Υπουργών που εξετάζει τις εξελίξεις σε αυτήν την ομάδα υποθέσεων από το 2008, μετά την απόφαση του ΕΔΔΑ ότι η Ελλάδα παραβίασε την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι λόγω του κλεισίματος της ΤΕΞ και της αποτυχίας εγγραφής του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και του Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου, στην απόφαση της με ημερομηνία 10 Ιουνίου 2022 δήλωσε ότι αν και έχουν περάσει περισσότερα από 14 χρόνια από τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, η αποκατάσταση του παλιού κράτους δεν έχει ακόμη επιτευχθεί παρά τη νομοθετική αλλαγή που ενέκρινε η Ελλάδα το 2017 σε αυτή την ομάδα υποθέσεων.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι σε ένα δημοκρατικό κράτος, η Επιτροπή Υπουργών υπογράμμισε την άνευ όρων υποχρέωση των εναγόμενων κρατών να εφαρμόζουν πλήρως και αποτελεσματικά όλες τις αποφάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 46(1) του Συμφώνου.

Σχετικά με την απόρριψη από το Ανώτατο Δικαστήριο της προσφυγής της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης στις 29 Ιουνίου 2021, η Επιτροπή Υπουργών, εξέφρασε τη λύπη του που το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε νόμιμη τη διάλυση του σωματείου παρά τους λόγους που αναφέρει ξεκάθαρα το ΕΔΔΑ στην τελική του απόφαση. Η Επιτροπή Υπουργών δήλωσε ότι παρά τις διαβουλεύσεις της γραμματείας της Επιτροπής με τις Ελληνικές αρχές μεταξύ 24-25 Μαΐου 2022 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, οι αρμόδιες αρχές δεν πρότειναν άλλα μέτρα ή μέτρα για την επαναφορά του ΤΕΞ, δηλαδή για την αποκατάσταση της νομικής του προσωπικότητας και εξέφρασε τη λύπη του για την κατάσταση αυτή.

Όσον αφορά τις προσφυγές του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και του Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Νομού Έβρου που συζητήθηκαν στις 1 Οκτωβρίου 2021 στο Ανώτατο Δικαστήριο, η Επιτροπή των Υπουργών προέτρεψε για άλλη μια φορά τις αρχές να λάβουν όλα τα μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους ώστε οι αποφάσεις να ληφθούν σύμφωνα με το πνεύμα και τα αποτελέσματα των αποφάσεων του ΕΔΔΑ.

Η Επιτροπή Υπουργών αποφάσισε να επανεξετάσει την Ομάδα Υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και Λοιποί στη συνεδρίασή της τον Δεκέμβριο του 2022 το αργότερο, σημειώνοντας ότι είναι έτοιμη να αναλάβει περαιτέρω δράση για να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα θα συμμορφωθεί πλήρως και αποτελεσματικά με τις υποχρεώσεις της σε περίπτωση που δεν υπάρξει συγκεκριμένη πρόοδος μέχρι τότε. 

Όσον αφορά το θέμα ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης(ABTTF) Χαλήτ Χαμπίπ Ογλού δήλωσε: «Η Επιτροπή των Υπουργών προειδοποίησε για άλλη μια φορά τη χώρα μας την Ελλάδα σχετικά με την Ομάδα Υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και Λοιποί.  Και τι έγινε! Όπως ανέφερε η Επιτροπή, έχουν περάσει περισσότερα από 14 χρόνια από τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ, αλλά δεν άνοιξε δρόμος ούτε για την επιστροφή της νομικής προσωπικότητας της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης ούτε για την εγγραφή των μη εγγεγραμμένων σωματείων μας. Κρατάμε ένα μεγάλο τίποτα στα χέρια μας! Η νομοθετική αλλαγή το 2017 ήταν μια κίνηση που έκανε η χώρα μας για να κερδίσει χρόνο ενώπιον της Επιτροπής Υπουργών, αφού από το 2017 δεν έχει γίνει κανένα βήμα. Παρόλο που η Επιτροπή Υπουργών έχει αυξήσει τον τόνο των προειδοποιήσεών της ενόψει της επίμονης αποτυχίας της χώρας μας να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, εξακολουθεί να προσπαθεί να πείσει τη χώρα μας αντί να κινήσει τη διαδικασία παραβίασης. μπροστά στην αδυναμία της χώρας μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη συνθήκη. Η Επιτροπή Υπουργών προειδοποιεί τη χώρα μας ότι είναι έτοιμη να προβεί σε νέα δράση εάν η χώρα μας δεν κάνει ένα συγκεκριμένο βήμα μέχρι τον Δεκέμβριο, παρά τις προειδοποιήσεις όμως η χώρα μας φαίνεται πως δεν έχει σκοπό να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ σε αυτήν την ομάδα υποθέσεων. η Επιτροπή Υπουργών θα πρέπει να αποδεχθεί αυτό το γεγονός και να είναι πιο ξεκάθαρη, πιο αποφασιστική και πιο άκαμπτη στις αποφάσεις που θα λάβει και στα βήματα που θα κάνει.»

Μπορείτε να προβείτε στην πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής των Υπουργών σχετικά με την Ομάδα Υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και Λοιποί κάνοντας κλικ στο παρακάτω σύνδεσμο https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680a6cc94.

ΓΚΑΛΕΡΙ