ABTTF
EL
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ Bülten İcon
Batı Trakya

Η Τουρκική αντιπροσωπεία Δυτικής Θράκης παρευρέθηκε στο Περιφερειακό Φόρουμ για Ζητήματα Ευρωπαϊκών Μειονοτήτων

04.05.2022

Η Τουρκική αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης, αποτελούμενη από εκπροσώπους του ABTTF και του ΣΕΜΔΘ, μετέφερε τα νομικά εμπόδια που αντιμετωπίζει η Τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης.

Εκπροσωπώντας την Τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) και ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης (ΣΕΜΔΘ) συμμετείχαν στο Περιφερειακό Φόρουμ για Ζητήματα Ευρωπαϊκών Μειονοτήτων με τίτλο «30η  Επέτειος: Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των μειονοτήτων 1992-2022» που πραγματοποιήθηκε σε υβριδική μορφή στις 2-3 Μαΐου.  Στο φόρουμ το οποίο διοργανώνεται από τον ειδικό Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για θέματα μειονοτήτων, Fernand de Varennes, Ομοσπονδιακό Υπουργείο της Δημοκρατίας της Αυστρίας και το Ίδρυμα Tom Lantos με έδρα τη Βουδαπέστη του οποίου η Ομοσπονδιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Εθνών (FUEN) αποτελεί μέλος παρευρέθηκαν ο Deniz Servantie από την αντιπροσωπεία των Βρυξελλών του ABTTF και ο Kerem Abdurahimoğlu μέλος του ΣΕΜΔΘ. 

Συμμετέχοντας ως ομιλητή στη δεύτερη συνεδρία με τίτλο «Εφαρμογή: Ιδρύματα, Μηχανισμοί, Πολιτικές και Προγράμματα», του Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Αδριανούπολη, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Βαλκανικών Ερευνών, Δρ. Ali Hüseyinoğlu τόνισε τη σημασία ενός σταθερού κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργική προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και δήλωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων και οι διακρίσεις κατά των εθνικών μειονοτήτων στην Ευρώπη. Επισημαίνοντας την τρέχουσα κατάσταση των δικαιωμάτων της Τουρκικής κοινότητας Δυτικής Θράκης, ο Hüseyinoğlu σημείωσε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ για τους συλλόγους που σχετίζονται με την Τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης και ότι η εθνική Τουρκική ταυτότητα ακόμη δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα. Αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι σημαντικοί θεσμοί για την εδραίωση των δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων, ο Hüseyinoğlu είπε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων των μειονοτήτων σε αυτούς τους θεσμούς.

Το ABTTF παίρνοντας τον λόγο στην ίδια συνεδρίαση, δήλωσε ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει θετικά όσον αφορά τις διακρίσεις στις οποίες είναι εκτεθειμένη εδώ και χρόνια η Τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης και υπενθύμισε ότι τα συμβαλλόμενα κράτη είναι υποχρεωμένα να εφαρμόσουν πλήρως τη Διακήρυξη στα πλαίσια της 30ης επετείου της Διακήρυξης του ΟΗΕ για ζητήματα μειονοτήτων. Επιπρόσθετος το ABTTF τόνισε ότι οι πολιτικές για την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλες τις κυβερνητικές πολιτικές καθώς και τη σημασία της εφαρμογής τους στο πλαίσιο αυτό. 

Ο ΣΕΜΔΘ μιλώντας στην ίδια πάλι συνεδρίαση, δήλωσε ότι η τρέχουσα νομική διαδικασία σχετικά με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης (ΤΕΞ) αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό παράδειγμα για την παρακολούθηση των δεσμεύσεων της Ελλάδας σχετικά με τις παγκόσμιες αξίες για την διαφορετικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε αυτό το πλαίσιο υπενθύμισε ότι δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα από την Ελλάδα η απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) το 2008 για την επαναφορά του επίσημου καθεστώτος του συλλόγου και ότι παρά την απόφαση του ΕΔΔΑ, το Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε και πάλι την έφεση του συλλόγου τον Ιούνιο του 2021. Ο ΣΕΜΔΘ προέτρεψε για νέες πρωτοβουλίες ως προς την υποστήριξη των διεθνών οργανισμών προστασίας των μειονοτήτων στην Ελλάδα.

Το ABTTF λαμβάνοντας ξανά τον λόγο στην τέταρτη συνεδρίαση με τίτλο «Προχωρώντας: Μεταρρύθμιση στην Προστασία και Εφαρμογή του Πλαισίου για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων» τη δεύτερη ημέρα της συνεδρίασης, υπενθύμισε την απάντηση που έλαβε στις ερωτήσεις που τέθηκαν από την Τουρκική κοινότητα Δυτικής Θράκης μέσω των Ευρωβουλευτών σχετικά με τις εθνικές μειονότητες, ότι η Επιτροπή δεν δεσμεύεται για αυτόν τον τομέα. Το ABTTF τόνισε ότι η προστασία του πολιτισμού και της γλώσσας των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων θα πρέπει να κατοχυρωθεί ως αρχή και υποχρέωση στις συνθήκες της ΕΕ. Το ABTTF συνέστησε να αναληφθούν πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν ανεκτικότητα, διάλογο, σεβασμό και αμοιβαία κατανόηση μέσω των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, καθώς και την προώθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης κατά των προκαταλήψεων στην πλειονότητα του πληθυσμού.

ΓΚΑΛΕΡΙ