ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Avukat İlhan Ahmet'in hak mücadelesi

15.01.2004
Avukat İlhan Ahmet, 2002-2003 ö ğretim döneminde okul encümen heyeti başkanlığı sıfatını kullanarak kendi inisiyatifiyle, Gümülcine 1. Azınlık İlkokulunun müsamere salonunu okul örencilerinin yıl sonu etkinliğine açmıştır.

Müsamere salonunun kullanımı sonrasında Azınlık Okulları Eğitim Koordinatörü Savvas Marangos, İdadiye İlkokulu Encümen Heyeti'ne ve diğer azınlık okullarına gönderdiği yazı ile azınlık okullarının binaları ve ilgili bölümlerinin ancak Vali’nin izni ile kullanılabileceğini bildirmiş ve ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini dayanak göstermiştir.

İlhan Ahmet, konuyu Yunanistan Ombudsman Kurumu'na intikal ettirmiş ve Ombudsman Kurumu'ndan, Ocak 2004 ayı ilk haftası içerisinde Rodop Valiliği, Azınlık Okulları Eğitim Koordinatörlüğü, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Gümülcine Siyasi Bürosu, Idadiye İlkokulu ve Encümen Heyeti dağıtımlı olarak gönderilen yazıda, "Azınlık okullarının, statüleri uluslararası antlaşmayla belirlenmiş özel okullar olduğu, sözkonusu okulların bina ve ilgili bölümlerinin kullanımı konusunda okul encümen heyetinin serbest olduğu, bunun için herhangi bir resmi makamdan izin alınması gerekmediği, bu nedenle Azınlık Okulları Eğitim Koordinatörlüğü'nün, Valilik makamından izin alınmasını bildiren işlemini yok sayarak ilgili yazısını geri çekmesi gerektiği, okul binalarının kullanımı için Valilik'ten izin alma uygulamasının Yunan okulları için geçerli olduğu" hususları belirtilmiştir.

2004 genel seçimlerinde Yeni Demokrasi Partisi'nden (YDP) Rodop milletvekili aday adayı İlhan Ahmet'in eşi olan ve Gümülcine Medresesi'ne tayin edilen İngilizce öğretmeni Belgin Hakkı'ya ilişkin atama kararı değiştirilmiş ve 05/01/2004 günü itibariyle, Rodop/Demirbeyli (Venna) Azınlık İlkokulu'nda görevlendirilmiştir.

Eşinin Medrese'ye tayininin, kendi siyasi kariyerini engellemeye yönelik bir eylem olduğunu değerlendirmekte olan İlhan Ahmet, konu ile ilgili olarak Azınlık Okulları Eğitim Koordinatörü Savvas Marangos ile yaptığı görüşmede, "Eşinin Medrese'ye tayininin iptal edilmemesi halinde konuyu Ombudsman kurumuna dahi taşıyacağını ve bu kararı veren makamların, kararlarının siyasi olmadığına kimseyi ikna edemeyeceklerini" belirttiğini, bu girişimi üzerine eşinin tayin sorununun çözüldüğüne inandığını ifade etmektedir.