ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Azınlık haklarına da atıfta bulunan karar Avrupa Parlamentosu’nda kabul edildi

21.04.2023

ABTTF Başkanı: “Çerçeve Sözleşme ve Avrupa Diller Şartı’nın AB hukuk sistemine dahil edilmesi ile Avrupa’daki ulusal ve yerli azınlıkların korunması ile dilsel ve kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi ülkemiz Yunanistan dahil AB’nin tüm üye devletleri için yasal bağlayıcılığı olan genel politika alanlarından biri olacaktır.”

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) 18 Nisan 2023 tarihinde yapılan Genel Kurulu oturumunda, Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa Konseyi arasında iş birliğine ilişkin kapsamlı karar büyük oy çokluğuyla kabul edildi.

AP Anayasal İşler Komisyonu (AFCO) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Başkanı Loránt Vincze tarafından hazırlanan raporla ilgili karar, Ulusal Azınlıkların Korunmasına Dair Çerçeve Sözleşme (FCNM) ile Bölgesel veya Azınlık Dilleri İçin Avrupa Şartı’nın (ECMRL) AB hukuk sistemine dahil edilmesini öngörüyor.

Kararda, azınlıkların korunmasına yönelik olarak Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve izlenen yasal araçların halihazırda dünyadaki en kapsamlı ve yasal olarak bağlayıcı araçlar olduğunun altını çizilerek, AB’nin azınlıkların korunmasını AB içinde hukukun üstünlüğü ve temel hakları izlemesinin bir parçası haline getirmesi gerektiği ifade ediliyor.

Söz konu raporda, AP’nin AB’nin FCNM ve ECRML’ye katılması yönündeki çağrısı yineleniyor ve azınlık hakları alanında AB ile Avrupa Konseyi arasında daha yakın yasal ilişkiler kurulması talep ediliyor. Raporda, Çerçeve Sözleşme standartlarının AB’nin hukukun üstünlüğü ve temel hakları izlemesinin bir parçası haline getirilmesi halinde AB’nin katılım sürecindeki güvenilirliğinin güçleneceği vurgulanıyor. Raporda, iki kurum arasındaki sağlam stratejik ortaklığın resmileştirilmesi ve AB’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) katılım sürecinin hızla tamamlanması çağrısında bulunuluyor.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi arasındaki iş birliğinin kapsamının genişletilmesine ilişkin kararın AP Genel Kurulu’nda AP milletvekillerinin büyük çoğunluğunun oyuyla kabul edilmesi Avrupa’da azınlıkların haklarının yasal önlemlerle korunması açısından çok önemli bir başarıdır. Bu başarıya ulaşmada karara konu raporu hazırlayan FUEN Başkanı ve AP Milletvekili Loránt Vincze’yi tebrik ediyorum. Azınlıkların haklarının korunması ile kültürel ve dilsel çeşitliliğin güçlendirilmesi AB’nin değerleri arasındadır ve AB düzeyinde de her daim göz önünde tutulmalıdır. Çerçeve Sözleşme ve Avrupa Diller Şartı’nın AB hukuk sistemine dahil edilmesi ile Avrupa’daki ulusal ve yerli azınlıkların korunması ile dilsel ve kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi ülkemiz Yunanistan dahil AB’nin tüm üye devletleri için yasal bağlayıcılığı olan genel politika alanlarından biri olacaktır.” dedi.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com
 

GALERİ