ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konferansı’ndan Bekir Usta hakkında Bakanlar Komitesi’ne mektup

02.09.2021

ABTTF Başkanı: “Uluslararası STK’lar Konferansı’nın Bakanlar Komitesi’ne mektup göndermesi toplumumuzun dernek kurma özgürlüğünün gasp edildiğinin ilgili tüm çevrelerce görüldüğü,  anlaşıldığı ve bu haksızlığın giderilmesi için müdahale etme ihtiyacı duyduğunu göstermektedir.“

14-16 Eylül 2021 tarihinde Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’nu inceleyecek olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin toplantısı öncesinde dava grubunda yer alan Batı Trakya Türk toplumunun dernekleri İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’ne ilişkin AİHM kararlarının Yunanistan tarafından uygulanmaması konusunda Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konferansı Bakanlar Komitesi’ne mektup gönderdi. 

24 Ağustos 2021 tarihli mektubunda Uluslararası STK’lar Konferansı’na bağlı STK Hukuku Uzmanlar Konseyi, İskeçe Türk Birliği’nin temyiz başvurusunu Yunanistan Yargıtayı‘nın reddetmesine ilişkin olumsuz gelişmeyi eleştirdi, bu kararda Yargıtay’ın İskeçe  Türk Birliği’nin amacı ve faaliyetlerinin demokratik ilkeler ile bağdaşmadığı yönündeki iddiayı reddeden AİHM kararını dikkate almadığını söyledi. Uzmanlar Konseyi, Yargıtay’ın bu kararının Bakanlar Komitesi’nin 2014 ve 2021’de aldığı ara kararları görmezden geldiği anlamına geldiğini  ifade etmekle birlikte Yargıtay’ın gerekçeli kararında ileri sürdüğü iddialar incelendiğinde Yargıtay’ın dernek kurma özgürlüğü ile ilgili AİHS’nin 11. Maddesini tamamıyla yanlış anladığını belirtti. 

İlaveten Uzmanlar Konseyi, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği’ne ilişkin AİHM kararlarının uygulanmaması konusunda gönderdikleri bir önceki mektuptan on  ay sonra Yunanistan’da bu iki derneğin kayıt edilmesine ilişkin olarak yeni bir fırsat yaratılmamasını eleştirdi. 

Bakanlar Komitesi’ne çağrıda bulunan Uzmanlar Konseyi, Komite’nin Yunanistan’dan Bekir Usta ve Diğerleri davasındaki mevcut açmaza son vermesini talep etmesini istedi. Uzmanlar Konseyi, İskeçe Türk Birliği’nin kapatılması kararının AİHM’nin İskeçe Türk Birliği hakkındaki kararı ile AİHS içtihat hukuku ile uyumlu bir şekilde gözden geçirilmesi konusunda Bakanlar Komitesi’nin Yunanistan’a çağrıda bulunmasını talep etti. İçtihat hukuna ilişkin olarak Yunanistan’daki hakimlerin eğitilmesini de isteyen Uzmanlar Konseyi, Bakanlar Komitesi’nin bu dava grubunu her toplantıda gündemine almasını, böylelikle dava grubuna ilişkin sıkı bir inceleme süreci yürütmesini istedi. 

Konuya ilişkin olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, „14-16 Eylül 2021 tarihli Bakanlar Komitesi incelemesi öncesinde Bekir Usta ve Diğerleri Dava Grubu’na ilişkin gelişmeleri dava temsilcileri, ABTTF ile Yunan Helsinki Gözlem Evi Bakanlar Komitesi’ne yazdıkları mektuplarla Bakanlar Komitesi’ne bildirdiler.  Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar Konferansı’nın sürece müdahil olarak Bakanlar Komitesi’ne bir mektup göndermesini çok önemli buluyoruz. Zira bir sonraki incelemede 45 ayrı davayı inceleyecek Bakanlar Komitesi’ne Bekir Usta ve Diğerleri dava grubuna ilişkin olarak Uluslararası STK’lar Konferansı’nın bir mektup göndermesi bu dava grubuna olan ilgiyi artırmakla birlikte toplumumuzun dernek kurma özgürlüğünün gasp edildiğinin ilgili tüm çevrelerce görüldüğü,  anlaşıldığı ve bu haksızlığın giderilmesi için müdahale etme ihtiyacı duyduğunu göstermektedir.“ dedi. 

Uluslararası STK’lar Konferansı’nın Bakanlar Komitesi’ne gönderdiği mektuba https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680a39776 linkinden ulaşabilirsiniz.

GALERİ