ABTTF
EL
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ Bülten İcon
Batı Trakya

Η τουρκική αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης παρευρέθηκε στη Συμπληρωματική Συνάντηση Aνθρώπινης Διάστασης του ΟΑΣΕ

28.04.2021

Η τουρκική αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης αποτελούμενη από εκπροσώπους των ABTTF, ΣΕΜΔΘ και Κόμμα ΙΕΦ δήλωσε ότι η τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης δεν περιλαμβάνεται στη νομοθετική διαδικασία και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF), ο Σύλλογος Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης (ΣΕΜΔΘ) και το Κόμμα Ισότητας Ειρήνης Φιλίας (ΚΙΕΦ), εκπροσωπώντας την τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης συμμετείχαν στη Συμπληρωματική Συνάντηση Ανθρώπινης Διάστασης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) με θέμα «Δημοκρατική Νομοθεσία - Διασφάλιση Συμμετοχής» η οποία διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26-27 Απριλίου 2021.

Συμμετείχαν, ο Ντενίζ Σερβάντιε και η Νιχάν Αγιάν εκπροσωπώντας το ABTTF, η Δρ. Περβίν Χαϊρουλλάχ και ο Κερέμ Αμπντουρραχίμογλου εκπροσωπώντας τον ΣΕΜΔΘ και ο Φατίχ Χουσείνογλου εκπροσωπώντας το ΚΙΕΦ.

Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των συμμετεχόντων κρατών του ΟΑΣΕ, μη κυβερνητικών οργανώσεων, διεθνών οργανισμών και εθνικών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ξεκίνησε με τις εναρκτήριες ομιλίες της Πρεσβευτή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας-Προεδρεύουσας Προεδρίας του ΟΑΣΕ, Annika Ben David, του Διευθυντή του ΟΑΣΕ/ODIHR, Matteo Mecacci και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Peter Lord Bowness.

Ο ΣΕΜΔΘ, μιλώντας στην πρώτη συνεδρία με τίτλο «Ανοιχτό και χωρίς αποκλεισμούς νομοσχέδιο» στις 26 Απριλίου, σημείωσε ότι παρόλο που η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εξακολουθεί να μην εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με την Τουρκική Ένωση Ξάνθης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τούρκων Γυναικών Ν. Ροδόπης και τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Μειονότητας Ν. Έβρου, της ομάδας υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και άλλοι, για πολιτικούς λόγους. Ο ΣΕΜΔΘ, υπογράμμισε ότι το κράτος δικαίου αποτελεί προϋπόθεση για την πρόληψη της θεμελιώδους αδικίας και της διαφθοράς και ζήτησε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι ανάγκες της τουρκικής κοινωνίας όταν συντάσσεται νομοσχέδιο που αφορά την τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης.

Μιλώντας στην ίδια σύνοδο, η ABTTF δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ σχετικά με τις ενώσεις που ανήκουν στην τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης στην ομάδα υποθέσεων Μπεκίρ Ουστά και άλλοι, για 13 χρόνια, και παρά τις προειδοποιήσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι αιτήσεις των εν λόγω ενώσεων δήλωσε ότι εξακολουθούν να μην επανεξετάζονται από τα δικαστήρια επί της ουσίας. Η ABTTF σημείωσε ότι η απόρριψη από την Ελλάδα της εθνικής τουρκικής ταυτότητας της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης και η έλλειψη πολιτικής, βρίσκονται πίσω από την αποτυχία εφαρμογής των αποφάσεων του ΕΔΑΔ και ζήτησε από την Ελλάδα να εφαρμόσει άμεσα τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ που έχουν παρθεί εναντίον της.

Η ABTTF, μιλώντας στην τρίτη σύνοδο με τίτλο «Δημόσια συμμετοχή και ψηφιακός χώρος» στις 27 Απριλίου, δήλωσε ότι η τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης υποεκπροσωπείται στο σύστημα λήψης πολιτικής και λήψης αποφάσεων στην Ελλάδα. Σημείωσε ότι λόγω του ορίου του 3% (τρία τοις εκατό) που ισχύει για ανεξάρτητους υποψηφίους μαζί με πολιτικά κόμματα στις γενικές εκλογές και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), η τουρκική κοινωνία εμποδίστηκε να εκπροσωπηθεί στο κοινοβούλιο μέσω ανεξάρτητων υποψηφίων ή του δικού της πολιτικού κόμματος. Η ABTTF ζήτησε τη δημιουργία μηχανισμού διαλόγου μεταξύ κυβερνητικών αρχών και της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης, όπως εκφράζεται στις συστάσεις Lund του ΟΑΣΕ για την αποτελεσματική συμμετοχή των εθνικών μειονοτήτων στη δημόσια ζωή, δηλώνοντας ότι αυτό θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων .

Ο ΣΕΜΔΘ, μιλώντας στην ίδια συνεδρία, δήλωσε ότι οι αποφάσεις και οι νόμοι σχετικά με ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης όπως η ταυτότητα, η εκπαίδευση, οι μουφτήδες και τα ιδρύματα δημιουργήθηκαν αυθαίρετα από τις ελληνικές αρχές χωρίς τη συγκατάθεση της τουρκικής κοινότητας, και ότι άλλαξαν τα ονόματα των ιστορικών σχολείων που ανήκουν στην τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης και απαγορεύτηκαν οι νόμιμες ενώσεις που φέραν τη λέξη «τουρκικό» στα ονόματά τους. Ο ΣΕΜΔΘ ζήτησε από τα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ να ενθαρρύνουν την Ελλάδα να υιοθετήσει ένα πιο διαφανές και χωρίς αποκλεισμούς νομοθετικό σύστημα.

Η Ελλάδα χρησιμοποιώντας το δικαίωμα απάντησης και στις δύο συνεδρίες, δήλωσε ότι το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει μόνο «μουσουλμανική μειονότητα» στη Δυτική Θράκη και ισχυρίστηκε ότι άτομα που ανήκουν στη μειονότητα συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις πτυχές της καθημερινής δημόσιας, αστικής και πολιτικής ζωής, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 

ΓΚΑΛΕΡΙ