ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

AB Temel Haklar Ajansı 2020 Temel Haklar Raporu’nu açıkladı

15.06.2020

Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı (FRA), 11 Haziran 2020 tarihinde 2020 Temel Haklar Raporu’nu yayımladı. Raporda, AB üyesi ülkeler ile AB’ye aday ülkeler Kuzey Makedonya ve Sırbistan’da 2019 yılındaki insan haklarının korunmasına ilişkin başlıca gelişmeler ve devam eden engeller değerlendiriliyor. 

AB üyesi ülkeler için yasal bağlayıcılığı olan AB Temel Haklar Şartı’nın tüm potansiyelinin nasıl ortaya çıkarılabileceğine odaklanan bu yılki raporda, FRA’nın söz konusu gelişmelere dair görüşlerine ve bu görüşleri destekleyen kanıtlara yer veriliyor. Raporda, temel hakların korunmasına yönelik bir dizi pratik eylemin AB organları ve ulusal hükümetlerce hayata geçirilmesi için tavsiyelerde bulunuluyor 

Raporda eşitlik ve ayrımcılıkla mücadele; ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlük; Romanlar için eşitlik ve katılım; iltica, sınırlar ve göç; bilgi toplumu, gizlilik ve veri korunması; çocuk hakları; adalete erişim ve BM Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme başlıklarında AB’de temel haklar alanında kaydedilen ilerlemeler ve mevcut sorunlar inceleniyor. 
 
Raporda AB’de ayrımcılık ve ırkçılığın önemli bir sorun olmaya devam ettiği kaydediliyor

FRA raporunda, AB Komisyonu’nun AB’deki ayrımcılıkla ilgili son araştırmasının sonuçlarına göre AB’de ayrımcılığa en fazla maruz kalanların bir dini, etnik ya da cinse ait azınlık grubuna mensup olanlar ve engelli kişilerin olduğu ve ayrımcılığın en çok kamusal alanlarda, iş yerlerinde veya iş ararken yaşandığı belirtiliyor.

Irkçılık ve önyargının AB genelinde ciddi bir sorun olduğu ve aşırı sağ eğilimin arttığının vurgulandığı raporda, önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da birçok insanın nefret temelli saldırılarda öldürüldüğü not ediliyor.

Yunanistan dahil AB üyesi bir takım ülkenin nefret suçu ve nefret söyleminin önlenmesi kapsamında 2019 yılında ceza yasasında değişiklik yaptığının belirtildiği raporda, Yunanistan’da ceza yasasına eklenen yeni bir madde ile ırk, renk, etnik köken ve din temelinde kişi ve gruplara yönelik suç veya şiddete teşvikin cezalandırıldığı ifade ediliyor.

AB sınırlarında yaşanan mülteci ve göç sorununun da incelendiği raporda, sığınmacı ve göçmenlerin Yunanistan tarafından Meriç nehri üzerinden Türkiye’ye geri itildiği kaydediliyor. Raporda, Yunanistan’ın önemli sayıda refakatsiz çocuğu karakollarda ve göçmen gözaltı merkezlerinde tuttuğu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) aldığı kararla bu uygulamanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğuna hükmettiği not ediliyor.

FRA 2020 Temel Haklar Raporu’na https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-fundamental-rights-report-2020_en.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

GALERİ