ABTTF
EL
ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΣ Bülten İcon
Batı Trakya

Ο χάρτης των μειονεκτικών περιοχών που συγκαταλέγονται στο Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης έχει νέα οριοθέτηση!

20.05.2020

Ο Πρόεδρος του ABTTF Χαλίτ Χαμπίπ Ογλού: «Μεταξύ των τουρκικών και ελληνικών χωριών που βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο, τα τουρκικά χωριά αναφέρθηκαν ως ανεπτυγμένα, ενώ τα ελληνικά χωριά εμφανίστηκαν ως μειονεκτικές περιοχές.Η ανισότητα και οι διακρίσεις συνεχίζονται εδώ και χρόνια και η τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης βλάπτεται οικονομικά.

Ο κατάλογος των μειονεκτικών περιοχών που παρουσιάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ανανεώθηκε. Όπως αναφέρεται στην είδηση του Rodop Rüzgarı στις 11 Μαΐου 2020, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οριοθέτησε εκ νέου τον χάρτη των μειονεκτικών περιοχών προκειμένου να υποστηρίξει μαζί με τις ορεινές περιοχές και τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς που εμπίπτουν στο πεδίο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Πολλά τουρκικά χωριά που δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από τις επιδοτήσεις αγροτικής ανάπτυξης, καθώς είχαν χαρακτηριστεί ως προηγμένα στο παρελθόν, με τη νέα λίστα συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία με φυσικούς περιορισμούς βάσει των νέων ορίων που καθορίστηκαν σύμφωνα με βιοφυσικά κριτήρια.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΓΤΑΑ, το οποίο προγραμματίζεται σε 7ετή περιόδους, οι χώρες μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, προετοιμάζουν το Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και διανέμουν τα κεφάλαια σύμφωνα με τους εθνικούς καταλόγους που καθορίζονται στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον εθνικό κατάλογο που ετοιμάστηκε λαμβάνοντας υπόψη πολύ λεπτομερή κριτήρια, οι ορεινές και οι μειονεκτικές περιοχές μπορούσαν να επωφεληθούν από τα υπάρχοντα κεφάλαια, ενώ οι πυκνοκατοικημένοι οικισμοί δεν μπορούσαν να επωφεληθούν από τα κεφάλαια. Στη λίστα που δημιουργήθηκε το 1985, τα περισσότερα τουρκικά χωριά περιγράφηκαν ως προηγμένα, ενώ τα ελληνικά χωριά ακριβώς δίπλα τους περιγράφηκαν ως μειονεκτικές περιοχές. Αυτό οδήγησε σε μεγάλες ανισότητες και διακρίσεις στη διανομή επιδοτήσεων εντός του προγράμματος.

Με την τροποποίηση που έγινε στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης κατά την περίοδο 2014-2020, εγκρίθηκε συνολικός προϋπολογισμός 5,93 δισ. Ευρώ για την Ελλάδα, εκ των οποίων 4,7 δισ. Ευρώ θα καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την περίοδο 2007-2013 ήταν 5,07 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013, ο νέος περιορισμός έγινε με βάσει βιοφυσικά κριτήρια που καθορίστηκαν από την ΕΕ προκειμένου να ενισχυθούν οι περιοχές με φυσικούς περιορισμούς,  εκτός των ορεινών περιοχών, και επανασχεδιάστηκε ο χάρτης των μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Στο Δήμο Αρριανών, τα χωριά Αρριανά (Kozlukebir), Δειλινά (Delinazköy), Φιλλύρα (Sirkeli), Άγρα (Küçük Sirkeli), Λύκειον (Kurçalı), Δοκός (Domruköy) και μερικά ακόμη χωριά συμπεριλήφθηκαν στην περιοχή με φυσικούς περιορισμούς σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς που ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 13 Σεπτεμβρίου 2018 και εγκρίθηκε από την Επιτροπή της ΕΕ το 2019.

Τα χωριά Μέγα Πιστόν (Büyük Müsellim) και Μίσχος (Çepelli) του Δήμου Ιάσμου (Yassıköy), Αρίσβη (Ircan) του Δήμου Σάπων (Sapci), Μίρανα (Muratlı) του Δήμου Μαρωνείας (Maronya) συμπεριλήφθηκαν επίσης στη κατηγορία των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Στο νομό της Ξάνθης, η Ξάνθη συμπεριλήφθηκε στην περιοχή με φυσικούς περιορισμούςενώ ήταν στη προηγμένη κατηγορία. Σύμφωνα με τη νέα λίστα, τα χωριά Γενισέα (Yenice), Σούνιον (Sünnetçiköy) και Σέλερο (Gökçeler) του Δήμου Μπουλούστρου (Bulustru), καθώς και τα χωριά Τοπείρος (İnhanlı) και Άβατον (Beyköy) του Δήμου Τοπείρου (İnhanlı) συγκαταλέγονται μεταξύ των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς. Στο νομό Έβρου, η Αλεξανδρούπολη, το Διδυμότειχο και η Ορεστιάδα δεν συμπεριελήφθησαν στην κατηγορία των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, ενώ τα χωριά Κιρέτσιλερ Kireççiler, Πύθιο (Kuleliburgaz) και Ζώνη (Çavuşköy) του Δήμου Διδυμοτείχου (Dimetoka) είναι μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στην κατηγορία των περιοχών με φυσικούς περιορισμούς.

Όσον αφορά το ζήτημα, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας της Δυτικής Θράκης (ABTTF) Χαλίτ Χαμπίπ Ογλού δήλωσε: « Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο εφαρμόζεται από το 2000 και ανανεώνεται κάθε επτά χρόνια, η διανομή κεφαλαίων και κινήτρων για τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη καθορίζονται από τους καταλόγους που δηλώνουν οι χώρες. Παρατηρώντας τη λίστα που δημιουργήθηκε το 1985, αν συγκρίνουμε τα τουρκικά και τα ελληνικά χωριά που βρίσκονται δίπλα-δίπλα, ενώ τα ελληνικά χωριά είναι καλύτερα από άποψη επιπέδου ανάπτυξης, τα τουρκικά χωριά ανφέρθηκαν ανεπτυγμένα, ενώ τα ελληνικά χωριά δηλώθηκαν ως μειονεκτικές περιοχές. Ως ABTTF  έχουμε εκφράσει αυτήν την ανισότητα και τις διακρίσεις, σε εκθέσεις μας στις Βρυξέλλες από το 2015. Μετά τις προσπάθειές μας στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της ΕΕ είναι ευχάριστο να βλέπουμε ότι η χώρα μας η Ελλάδα παρόλες τις ελείψεις, έχει δημιουργήσει μια πιο δίκαιη λίστα ανανεώνοντας τον εθνικό κατάλογο. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα χωριά Βάκος (Vakıf), Φίλια (Dinkler) και Λευκόπετρα (Sakarkaya), που ταξινομήθηκαν ως προηγμένα στην παλιά λίστα, εξακολουθούν να βρίσκονται στη κατηγορία προηγμένων χωριών. Επιπλέον, βλέπουμε ότι πολλά ελληνικά χωριά, τα οποία ήταν αρκετά ανεπτυγμένα αλλά εμφανίστηκαν ως μειονεκτικά στον προηγούμενο κατάλογο, θεωρήθηκαν επίσης ως περιοχές με φυσικούς περιορισμούς και συμπεριλήφθηκαν στην κατηγορία μειονεκτικών περιοχών. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το ζήτημα εξετάζοντας λεπτομερώς τη νέα λίστα και διερευνώντας πιθανές νέες άνισες καταστάσεις».

Μπορείτε να μεταβείτε στην πλήρη λίστα που δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις νέες οριοθετήσεις από τον σύνδεσμο: http://pconsult.minagric.gr/index.php/el/92-oriothetisi_perioxwn

ΓΚΑΛΕΡΙ