ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden ihtar: Bekir Usta davaları grubundaki AİHM kararları 11 yıldır uygulanmıyor

26.09.2019

ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu: “AİHM kararlarının uygulanması konusunda yargı da, yürütme de istekli değil”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 23-25 Eylül 2019’da Strazburg’ta gerçekleştirdiği toplantıda Batı Trakya Türk toplumuna ait derneklerle ilgili Bekir Usta grubu davalarını inceledi. 1355. Toplantısında Bakanlar Komitesi, “Bekir Usta ve diğerleri” grubu adı altındaki İskeçe Türk Birliği (İTB), Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği ile ilgili AİHM kararlarının on bir yıldır uygulanmamasını açık bir biçimde eleştirdi. 

25 Eylül 2019 tarihli kararında Bakanlar Komitesi, 2017’de Yunanistan’da Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nda yapılan değişikliğe rağmen AİHM içtihatı doğrultusunda esasa ilişkin yeni incelemenin yapılmamasını eleştirerek bu nedenle İskeçe Türk Birliği’nin resmiyetinin hala iade edilmediğini, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği’nin de kayıt edilmediğini belirtti. 

Bakanlar Komitesi, İskeçe Türk Birliği’nin 4491/2017 tarihli yasanın kabulünden sonra Trakya İstinaf Mahkemesi’ne yaptığı başvurunun usülden reddedilmesini eleştirmekle birlikte temyize giden İskeçe Türk Birliği’nin Yargıtay’daki duruşmasının 20 Mart 2020’den önce bir tarih olmamasını endişe ile not ettiklerini kaydetti. 

Başvuru sahibi derneklerin davalarının Yunan ulusal mahkemelerince AİHM kararları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 11. maddesine uygun olarak incelenmesi için Yunan makamlarından hızlı bir şekilde gerekli tüm tedbirleri alması talebini yineleyen Bakanlar Komitesi, Yunan makamlarından Bekir Usta grubu davalarına ilişkin Yunanistan’da devam eden hukuki süreç hakkında düzenli olarak bilgi vermesini istedi. 

Aralık 2018’deki kararında da belirttiği üzere Bakanlar Komitesi, AİHM’nin bahse konu davalara ilişkin 2008 yılında aldığı kararlarında eleştirdiği aynı gerekçelerle Batı Trakya’da İskeçe İli Türk Kadınları Kültür Derneği’nin kayıt başvurusunun Yargıtay’ın 2017 yılındaki nihai kararı ile reddedilmesinden büyük üzüntü duyduğunu not etti. 

Aynı şekilde Bakanlar Komitesi Yunan makamlarına, ulusal mahkemelerin derneklerin tescili veya feshedilmesi ile ilgili AİHM içtihadı ile tam ve etkili bir şekilde uyumlu kararlar almasının sağlanması için AİHM içtihadının ülkede geniş çapta yayılması ve yerel hakimlerin her düzeyde sistematik eğitimi için ek tedbirler alınması tavsiyesini de yineledi. 

Son olarak Bakanlar Komitesi, İskeçe Türk Birliği’nin Yargıtay’a temyiz duruşmasını takiben Haziran 2020’deki toplantısında Batı Trakya Türk dernekleri ile ilgili Bekir Usta grubu davalarını tekrar inceleme kararı aldı.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Ülkemiz Yunanistan, Batı Trakya Türk toplumunun dernek kurma özgürlüğünü gasp etti, bu gasp bugün de sürüyor. AİHM’ye taşınan üç davada Yunanistan’ın haksız bulunmasına rağmen ülkemiz, 11 yıldır AİHM kararlarını uygulamıyor. Bu nedenle kompleks problem kategorisinde Bakanlar Komitesi’nin incelemeye devam ettiği bu davalarda Bakanlar Komitesi onbir yıldır Yunanistan’a aynı çağrıda bulunuyor. Zira yıllar sonra yapılan yasa değişikliğine rağmen AİHM kararlarının uygulanması konusunda yargı da, yürütme de istekli değil. ABTTF olarak siyasi bir mesele haline gelen bu davaların ulusal düzeyde ve uluslararası düzeyde takipçisi olacak, başvuru sahibi derneklerimizi de sonuna dek destekleyeceğiz. Aynı zamanda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ni de Yunan ulusal mahkemeleri nezdinde devam eden hukuki süreç ve gelişmeler hakkında bilgilendirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin konuya ilişkin kararına https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168097afe2 linkinden ulaşabilirsiniz.

GALERİ