ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

ABD 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nda Yunanistan

02.07.2019

Halit Habip Oğlu: “ABD raporunun Yunanistan’la ilgili bölümünde Batı Trakya Türk toplumunun din alanında yaşadığı sorunlara yine eksik ve yüzeysel bir şekilde ver veriliyor. ABTTF olarak geçmiş yıllarda olduğu üzere paralel bir rapor hazırlayarak rapordaki konu başlıklarına dair Batı Trakya Türk toplumunun görüş ve taleplerini detaylarıyla aktaracağız”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı tarafından 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemini kapsayan 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu yayımlandı. Dünyanın tüm ülkelerindeki dini özgürlüklerin durumunu anlatan raporun Yunanistan ile ilgili bölümünde Batı Trakya Türk toplumunun sorunlarına “Trakya’daki Müslüman azınlık” tanımlaması ile kısmen yer veriliyor.

ABD raporunun Yunanistan’la ilgili bölümünde Batı Trakya Türk toplumu

Temmuz 2018 itibariyle Yunanistan’ın nüfusunun 10,8 milyon olarak tahmin edildiğinin belirtildiği ABD raporunda, Pew Araştırma Merkezi isimli kuruluşun çalışmasına atıfta bulunularak 1923 Lozan Antlaşması ile resmi olarak tanınan Batı Trakya Türk toplumunun nüfusunun yaklaşık 100 bin olduğu iddia ediliyor. Oysa 2017 raporunda nüfusun 100 ila 120 bin arasında olduğu not edilmişti. 

2017 raporunda da değinildiği üzere bu yılki raporda 1923 Lozan Antlaşması uyarınca Batı Trakya Türk toplumunun camiler ile vakıflarını yönetme hakkına sahip olduğu belirtilen raporda Yunan Ortodoks papazları ile Batı Trakya’daki tayinli müftüler ve imamların maaşlarının Yunan hükümeti tarafından ödendiği not ediliyor.

Raporda, Ocak 2018’de Yunan Parlamentosu’nda kabul edilen yasa ile Batı Trakya Türk toplumu mensuplarına aile ve miras hukuku alanında Yunan mahkemeleri ile müftülükler(atanmış) arasında tercih yapma hakkının tanındığı belirtilirken 1991 tarihli yasa ile Yunanistan’da hükümetin Müslüman liderlerden oluşan bir komite ile istişare içerisinde Batı Trakya’da görev süresi 10 yıl olmak üzere üç müftüyü atama yetkisinin olduğu ifade ediliyor. Yunan hükümetinin şer’i yetkileri nedeniyle müftüleri atamaya devam ettiği, buna karşılık Batı Trakya Türk toplumunun bu uygulamaya karşı çıkarak müftülerin Batı Trakya Türkleri tarafından doğrudan seçilmesini talep ettiği raporda yer buluyor. Bununla birlikte raporda, Batı Trakya’daki özerk yapıdaki müftülükleri yeniden yapılandırmayı öngören ve onları tamamen Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na bağlayarak alelade devlet dairesine dönüştüren Batı Trakya Türk toplumunun tümden karşı çıktığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne değinilmiyor.

Batı Trakya Türk toplumu mensupları için üniversite ve kamuya girişte binde 5 kotasının bulunduğu belirtilen ABD raporunda, Batı Trakya’da Yunanca ve Türkçe dillerinde eğitim verilen gerçekte 128 olup raporda 148 adet olarak ifade edilen iki dilli okul ve iki medresenin bulunduğu, Müslüman çocukların arzu etmeleri halinde okul sonrası camilerdeki Kur’an kurslarına gidebildikleri kaydediliyor. Buna karşın raporda “240 İmam Yasası” ve devlet okullarında Yunanca dilinde İslam din dersi verilmesi ile ilgili Batı Trakya Türk toplumunun eleştirilerine yer verilmiyor. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “ABD 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun Yunanistan ile ilgili bölümünde Batı Trakya Türk toplumunun din alanında yaşadığı sorunlara kısmen yer veriliyor. Bununla birlikte son yıllarda Batı Trakya Türk toplumunun eleştirilerine raporda çok daha az yer verilerek ağırlıklı olarak Yunan hükümetinin resmi görüşünün tekrar edildiğini gözlemliyoruz. Örneğin Batı Trakya Türk toplumunun 240 İmam Yasası’na dair eleştirileri ile müftülük makamını işgal gerekçesi ile seçilmiş müftülerimize yönelik yıldırma amaçlı adli kovuşturmalara raporda hiç değinilmiyor. ABTTF olarak ısrarlı ve kararlı uygulamamızdan biz de vazgeçmeyeceğiz. Geçmiş yıllarda olduğu üzere paralel bir rapor hazırlayarak ABD raporundaki konu başlıklarına dair Batı Trakya Türk toplumunun görüş ve taleplerini detaylarıyla aktaracağız” açıklamasında bulundu.

ABD 2018 Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu’nun Yunanistan ile ilgili bölümünün tam metnini okumak için https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/GREECE-2018-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf

GALERİ