ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

AKPM ulusal azınlıklara mensup bireylerin hakları ile ilgili kararı kabul etti

30.01.2019
Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya Türk toplumu olarak raporun hazırlık sürecinde ve raporla ilgili kararın AKPM Genel Kurulu’nda oylanması öncesinde sürece aktif bir şekilde dahil olurken raportör Badea ile gerçekleştirdiğimiz pek çok görüşmede görüş ve önerilerimizi dile getirdik”

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 24 Ocak 2019 tarihinde “Ulusal azınlıklara mensup bireylerin haklarının teşvik edilmesi” başlıklı kararı (No. 2262/2019) kabul etti. AKPM Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu 2. Başkan Yardımcısı Viorel Riceard Badea (Romanya, EPP/CD) tarafından hazırlanan rapora ilişkin kararda, Avrupa Konseyi üyesi tüm devletlere ulusal azınlıklara mensup bireylerin ihtiyaçlarına olumlu yönde cevap vermesi ve onların bilhassa Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme’de (FCNM) ortaya konan haklarını koruması çağrısında bulunuluyor. 

Kararda, FCNM’nin Avrupa Konseyi üyesi bütün devletler tarafından koşulsuz onaylanmasının toplumun tüm üyelerinin eşit katılımının teşvik edilmesi, Avrupa’daki kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunup geliştirilmesi ve istikrar, demokratik güvenlik ve barışın güvence altına alınması açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Yunanistan’ın da aralarında olduğu FCNM’ye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi sekiz devletin sözleşmeyi onaylamasına yönelik olarak 2006’dan beri kısıtlı bir ilerleme kaydedilmesinden üzüntü duyulduğunun belirtildiği kararda AKPM, bahse konu devletleri herhangi bir şerh koymadan FCNM’yi onaylamaya çağırıyor. Kararda ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 12 No’lu Protokolü’nü henüz imzalamamış ya da onaylamamış üye Devletler ilgili protokolü onaylamaya davet ediliyor.

Batı Trakya Türk heyeti, Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme (FCNM) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 12 No’lu Protokolü’ne taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi devletlerdeki ulusal azınlıkların durumunu inceleyen raporun hazırlık sürecinde raportör Badea ile görüşerek raporun Yunanistan ile ilgili bölümüne ilişkin Batı Trakya Türk toplumunun görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmıştı. Badea ile yapılan görüşmeler neticesinde ABTTF’nin ilki ulusal azınlıklara mensup bireylerin örgütlenme özgürlüğü ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Avrupa Konseyi üyesi devletlerce uygulanması, diğeri de ulusal azınlıklara mensup bireylerin kurdukları sivil toplum kuruluşlarının temel hak ve değerlerin herkes için bir hakikate dönüşmesindeki önemli rolü olmak üzere iki değişiklik önerisi kabul edildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk heyeti olarak raportör Badea ile gerçekleştirdiğimiz pek çok görüşme neticesinde Batı Trakya Türk toplumunun görüşünün dikkate alınarak raporda yer almasını sağladık. AKPM tarafından kabul edilen raporla ilgili kararda ABTTF’nin sunduğu iki değişiklik önerisinin de yer alması oldukça olumludur. Batı Trakya Türk toplumu olarak aktif bir biçimde dahil olduğumuz bu süreçte görüş ve taleplerimizi raportöre ileterek sürece doğrudan etki edebilmiş olmak uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların önemini göstermektedir” dedi.

AKPM tarafından kabul edilen “Ulusal azınlıklara mensup bireylerin haklarının teşvik edilmesi” başlıklı karara http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=25428&lang=en linkinden ulaşabilirsiniz.
GALERİ