ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nden Yunanistan’a izleme

30.01.2018
Halit Habip Oğlu: AKPM İskeçe Türk Birliği davasını yakından takip ediyor, bu konuda Yunanistan’da yaşanan gelişmeleri Strazburg’a aktarmak çok önemli

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi(AKPM), Strazburg’taki Olağan Kış Oturumu’nda 25 Ocak’ta gerçekleştirdiği oturumda 2017 İzleme Raporu’nu ve rapora ilişkin karar tasarısını kabul etti. AKPM üyesi Cezar Florin Preda(Romanya, EPP/CD) tarafından hazırlanan raporda 2017 yılında Yunanistan, Estonya, Macaristan ve İrlanda olmak üzere dört üye ülkede son bir yılda yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

AKPM Genel Oturumu’nda yapılan oylama neticesinde kabul edilen kararın Yunanistan’a yönelik tavsiyeleri arasında Batı Trakya Türk toplumunu ilgilendiren iki karar bulunuyor. İlk olarak AKPM, Yunanistan’a azınlıkların hakları konusunda Yunanistan’ı Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme(FCNM) ve Bölgesel Azınlık Dilleri Avrupa Şartı’nı onaylama çağrısını yineleyerek Yunanistan’dan azınlıkların haklarının güçlendirilmesi konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararlarını tam olarak uygulamasını istiyor.

Batı Trakya Türk toplumunun din alanındaki özerkliği ile ilgili olarak ise kararında AKPM, Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumu mensuplarıyla ilgili miras, evlenme ve boşanma konularında müftüler(atanmış) tarafından kullanılan şer’i yetkileri tercihli hale getiren ve taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda Yunan Medeni Kanunu’nun da geçerli olmasını mümkün kılan yasanın kabul edilmesini takdir ile karşıladıklarını kaydetti.

Romanyalı parlamenter tarafından hazırlanarak Aralık 2017’de AKPM İzleme Komitesi’nde kabul edilen raporun Yunanistan kısmında Batı Trakya Türkleri konusu ele alınıyor. Yunan makamlarının etnik temele dayalı ulusal azınlıklar konseptini tanımamasının endişe yarattığı ifade edilen raporda Lozan ile kabul edilen Trakya’daki Müslüman azınlığın din, dil, anadilde eğitim olmak üzere özel haklara sahip olduğu ifade edilerek Batı Trakya Türk toplumunun karşı çıktığı 240 İmam Yasası çerçevesinde devlet okullarında seçmeli ders olarak İslam’ın öğretilmesi olumlu bir adım olarak yorumlanıyor. Bununla birlikte raporda devlet tarafından atanan müftüler tarafından kullanılan şer’i yetkilerin sınırlandırılması olumlu olarak değerlendirilmekle birlikte şer’i hukukun halen uygulamada olması eleştiriliyor.

İlaveten Preda’nın raporunda Yunan makamlarının Batı Trakya Türk toplumuna ait üç dernek olan İskeçe Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ve Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği’ne ilişkin Yunanistan’ın dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) kararlarının halen tam olarak uygulanmadığı ifade ediiyor. Ayrıca Batı Trakya Türk toplumunun milli güvenlik ve kamu düzeni gibi yeni kısıtlamalar ile AİHM kararlarının uygulanmasının pratikte önünün tıkanması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığı İskeçe Türk Birliği yasası olarak bilinen yasa pozitif bir adım olarak nitelendiriliyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Romanyalı parlamenter tarafından hazırlanan raporun Yunanistan ile ilgili kısmında Batı Trakya Türkleri konusu yalnızca müftülerin şer’i yetkileri ile dernek kurma özgürlüğü ile sınırlı olmakla birlikte bu iki konuda Batı Trakya Türk toplumunun eleştirileri maalesef raporda yer almıyor. Preda’nın bu iki konuda Yunan Meclisi’nde kabul edilen yasaları olumlu adımlar olarak nitelendirmesine karşın Batı Trakya Türk toplumunun her iki yasa ile ciddi endişeleri bulunuyor, zira her iki yasa da sorunu temelden çözmekten uzak. Buna karşılık AKPM’de kabul edilen kararda azınlıkların haklarını güçlendirmeye yönelik olarak Yunanistan’dan AİHM kararlarının tam uygulanmasının istenmesi oldukça önemli. Avrupa Konseyi’nde İskeçe Türk Birliği’ne ilişkin süreç yakından takip ediliyor, ABTTF olarak biz de Strazburg’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde bu konuyu önemle dile getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.
GALERİ