ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında yaşadığı sorunlar hakkında AB Komisyonu’na soru önergesi

06.07.2023

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri Loránt Vincze (Romanya, EPP), François Alfonsi (Fransa, Yeşiller/EFA), Herbert Dorfmann (İtalya, EPP) ve Yana Toom (Estonya, Renew), 6 Temmuz 2023 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na “Batı Trakya’daki (Yunanistan) yerli topluma mensup çocukların kaliteli okul öncesi eğitime erişimi” başlıklı yazılı soru önergesi sundu.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) inisiyatifiyle AP üyesi dört milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan soru önergesinde, Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumunun sahip olduğu eğitim özerkliği kapsamında kendi okullarını kurma ve yönetme hakkına sahip olduğu ancak devletin yaklaşımı nedeniyle iki dilli Türk ilkokullarının sayısının azaldığı kaydediliyor.

Batı Trakya’da bir tane bile iki dilli azınlık anaokulunun bulunmadığı ve Türk toplumunun özel anaokulu taleplerini Yunan makamlarının yanıtsız bıraktığına dikkat çekilen soru önergesinde, kaliteli erken çocukluk eğitimine erişimin çocukların sağlıklı gelişimine ve eğitim başarısına katkı sağladığı, Türk toplumuna mensup çocukların ana dillerinde okul öncesi eğitimden mahrum bırakılmalarının eğitimde eşitsizlik yarattığı ifade ediliyor.

Sundukları soru önergesinde Vincze, Alfonsi, Dorfmann ve Toom, AB’nin Üye Devletleri bilhassa dilsel azınlık arka planına sahip çocukları dikkate alarak erken çocukluk eğitimindeki zorlukları belirlemede ve bu zorluklara çözüm üretmede nasıl daha iyi destekleyebileceğini soruyor.

Dört parlamenter ayrıca, AB Komisyonu’nun Türk toplumuna mensup çocukların eğitim haklarının Temel Haklar Şartı ve AB mevzuatı uyarınca teminat altına alınmasını sağlamak için hangi adımları atmayı planladığını soruyor.

GALERİ