ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

ABTTF, AB Temel Haklar Şartı konulu FRA çevrimiçi konferansına katıldı

07.12.2020

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 7 Aralık 2020 tarihinde Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı’nın (FRA) düzenlediği “AB Şartı’nın güçlendirilmesi: Önümüzdeki on yıl içinde AB’de yaşayan insanların hakları” başlıklı çevrimiçi konferansa katıldı. İki bölüm halinde düzenlenen konferansa ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz Servantie iştirak etti.

Konferansın ilk bölümünde panelistler Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Věra Jourová, FRA Direktörü Michael O’Flaherty, AB Adalet Divanı Başkanı Koen Lenaerts ve Portekiz Adalet Bakanı Francisca Van Dunem, AB Temel Haklar Şartı’nın mevcut durumu ile AB üyesi devletlerde etkin bir şekilde uygulanmasını ele aldılar.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Věra Jourová, AB Temel Haklar Şartı’nın AB hukuku için bir kilometre taşı olduğunu ancak Şart’ın tam olarak uygulanması konusunda sorunların devam ettiğini, AB’de her gün insanların ayrımcılığa maruz kaldığını kaydetti. 

FRA Direktörü Michael O’Flaherty, FRA’nın AB Temel Haklar Şartı’nın yürürlüğe girmesinden bu yana AB genelinde temel haklarla ilgili veriler topladığını ve raporlar yayımladığını belirterek, FRA’nın iyi örneklerin paylaşımında da kilit bir rol oynadığına işaret etti.  

AB Adalet Divanı Başkanı Koen Lenaerts, AB Temel Haklar Şartı’nın Divan’ın iş yükü ve içtihatı üzerinde gözde görülür bir etkisi olduğunu not ederek, halihazırda Divan’da görülen davaların yarısının Şart’ın yorumlanmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Son olarak söz alan Portekiz Adalet Bakanı Francisca Van Dunem, 1 Ocak 2021 tarihi itibarı itibarıyla AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenecek Portekiz’in AB çapında temel hakları savunmaya özellikle gayret göstereceğini, Şart’ta yer alan ilkelerin evrensel olduğunu ifade etti. 

Katılımcıların panelistlere sorular yönelttiği konferansın ikinci bölümünde ABTTF Brüksel Temsilciliği’nden Deniz Servantie, FRA’nın ulusal azınlıklara yönelik yaptığı çalışmaları sordu. FRA Direktörü Michael O’Flaherty verdiği yanıtta, FRA’nın temel olarak azınlıkların korunması konusunda her zaman titiz davrandığını ve katma değer sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. 

GALERİ