ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Batı Trakya Türkleri FUEN 2018 Kongresi’ne katıldı

26.06.2018
Ana tema olarak “1 Milyonun Mesajı: Tanınma ve Koruma” belirlenen kongrede başarıya ulaşan “Azınlıkları Koruma Paketi” kampanyasının sonuçları ve geleceği tartışıldı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 20-24 Haziran 2018 tarihlerinde Hollanda’nın Leeuwarden/Ljouwert kentinde Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) üyesi Hollanda’daki Friz azınlığının kuruluşu Friz Hareketi Konseyi (Ried fan de Fryske Beweging)’nin ev sahipliğinde düzenlenen FUEN’in 63. yıllık kongresine katıldı. Kongrede Batı Trakya Türk toplumunu ABTTF, Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi birlikte temsil etti.

Avrupa’nın farklı ülkelerinden 240 azınlık temsilcisinin katıldığı kongreye ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu, ABTTF Başkan Yardımcıları Sami Yusuf ve Sebahattin Mümin ile ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, DEB Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mutlu Osman Mustafa ve BTAYTD üyesi Onur Mustafa Ahmet iştirak etti.Kongre çerçevesinde yapılan FUEN Delegeler Kurulu’nda Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumuna ait isminde “Türk” kelimesi geçen dernekleri tanıyarak bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanıması için çağrı yapılırken Rodos-İstanköy Türklerine ait vakıf mallarının zorla satılması ve yıkılması kınandı.

Geleneksel “Azınlıklar Pazarı”nda Batı Trakya Türk toplumu tanıtıldı

Kongrenin ilk günündeki FUEN bünyesindeki azınlıkların kültürlerinin tanıtıldığı “Azınlıklar Pazarı” isimli geleneksel panayırda Batı Trakya Türkleri kurduğu stant ile Yunanistan’da yaşayan Batı Trakya Türk toplumunu katılımcılara tanıttı. Yoğun ilgi gören ABTTF standını ziyaret eden katılımcılara Batı Trakya Türklerinin kültürü ve sorunları hakkında broşürler eşliğinde bilgi verildi.

Kongrede başarıya ulaşan Azınlık Koruma Paketi kampanyasının başarısı kutlandı

Kongreye ev sahipliği yapan Leeuwarden/Ljouwert şehrinin belediye başkanı Ferd Crone ve ev sahibi kuruluş Friz Hareketi Konseyi Başkanı Geart Benedictus açış konuşmalarıyla başlayan kongrenin ilk gününde FUEN Başkanı “Azınlıklar Koruma Paketi” kampanyası hakkında bilgi vererek FUEN olarak geleceğe dönük hedeflerini aktardı. Açış merasimi çerçevesinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekteretlik Ofisi Direktörü Büyükelçi Paul Bekkers, Macaristan Hollanda Büyükelçisi András Kocsis, Alman Hükümeti Göçmen Sorunları ve Etnik Azınlıklar Temsilcisi Prof. Dr. Bernd Fabritius, Avrupa Parlamentosu üyesi Macaristan milletvekili Andor Deli, AGİT Ulusal Azınlıklar Yüksek Komiserliği Ofisi Baş Danışmanı Bob Deen ve BM Azınlık Konuları Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes açılış konuşmaları gerçekleştirdiler.

Kongrenin ilk gününde program çerçevesinde başarıya ulaşan Azınlık Koruma Paketi kampanyasının başarısı kutlandı ve kampanyanın sonuçları, geleceği, AB’nin azınlık koruması, Vatandaşlık Komitesi üyeleri, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, üye kuruluşlar ve kampanya koordinatörleri tarafından ele alındı.

Kongrenin ikinci gününde kongreye ev sahipliği yapan Friz azınlığının, Frizya yayın ajansı, Friz Hareketi Konseyi, Frizya’daki üç dilli okulları gibi başlıca Friz kuruluşları ve Friz dili katılımcılara tanıtıldı.

Türk azınlık ve topluluklarının temsilcileri kongredeki toplantıda bir araya geldi

FUEN Kongresi paralelinde 21 Haziran Perşembe günü yapılan FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) toplantısında, 25-28 Ekim 2018 tarihlerinde Gagavuzya’da gerçekleştirilecek toplantı görüşüldü. FUEN TAG Sekretaryasını yürüten ABTTF’nin girişimiyle ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu’nun başkanlığında yapılan toplantıya Batı Trakya Türkleri, Rodos-İstanköy Türkleri, Ahıska Türkleri, Karaçay-Balkar Türkleri, Kırım Tatarları ve Kırım Karayların temsilcileri iştirak etti.

Batı Trakya Türkleri ile Rodos-İstanköy Türklerinin sunduğu karar tasarıları oy çokluğu ile kabul edildi

Kongre çerçevesinde yapılan FUEN Delegeler Kurulu’nda Batı Trakya Türkleri ile Rodos-İstanköy Türklerinin sunduğu karar tasarıları oy çokluğu ile kabul edildi. Batı Trakya Türk heyeti olarak ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi’nin ortaklaşa sunduğu karar tasarısında isminde geçen “Türk” kelimesi nedeniyle kapatılan derneklere ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen Yunanistan’ın Batı Trakya Türk toplumunun dernek kurma özgürlüğünü ihlal etmeye devam ettiği belirtildi. AİHM kararlarının uygulanması amacıyla kabul edilen yeni yasa ile getirilen kısıtlamaların kararların uygulanmasının önüne geçtiğini ifade eden kararda Yunanistan’dan AİHM kararlarını acilen uygulaması talep edildi.

Bununla beraber Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER) tarafından sunulan kararda ise Yunanistan’ın Rodos-İstanköy Türklerini tanıması için çağrı yapılırken Rodos-İstanköy Türklerine ait vakıf mallarının zorla satılması ve yıkılması kınandı, vakıf yönetim kurullarına devlet eliyle atama yapılması eleştirildi.

FUEN 2020 Kongresi Slovakya, Košice’de düzenlenecek

FUEN 2018 Delegeler Kurulu’nda, geçen yıl karar verildiği üzere FUEN 2019 yılı kongresinin Ukrayna’da düzenlenmesi ilan edildi. Bununla beraber, FUEN 2020 kongresinin Slovakya, Košice’de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

FUEN Delegeler Kurulu, son iki yıldır FUEN TAG yıllık toplantılara katılarak FUEN’e üyelik başvurusunda bulunan Kosova Türk toplumunu temsil eden Prizren merkezli Kosova Genç Birlik Derneği ve İtalya’da Molise-Hırvatlarının temsilci kuruluşu Fondazione “Agostina Piccoli”’yi FUEN üyeliğini yapılan oylama neticesinde kabul etti.
GALERİ