ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Irkçı Şiddet Kayıt Ağı, 2022 Yunanistan raporunu yayımladı

13.04.2023

Atina merkezli Irkçı Şiddet Kayıt Ağı (RVRN), 6 Nisan 2023 tarihinde 2022 yılında Yunanistan’da ırkçı saikle işlenen şiddet olayları ile ilgili raporunu açıkladı. 

RVRN’nin ırkçılık ve insan hakları savunucularının hedef alınmasının mağdurların güvenliğini ve adalet duygusunu aşındırdığının altını çizdiği on birinci yıllık raporunda, Yunanistan’daki ırkçı şiddetin niceliksel ve niteliksel eğilimleri inceleniyor. 

RVRN raporunda, Ocak-Aralık 2022 döneminde kurbanlarla yapılan görüşmeler aracılığıyla Yunanistan’da 74 ırkçı şiddet olayını kayıt altına aldı. Raporda, bu şiddet olaylarından 33’ünde ulusal kökenleri, dinleri veya renkleri nedeniyle göçmenler, mülteciler veya sığınma arayanların, 38’inde LGBTQI+ bireyleri ve LGBTQI+ bireyleri ile bağlantıları nedeniyle insan hakları savunucularının, 2’sinde bir cami ve bir Holokost anıtının, 1’inde de Roman kökenli Yunan vatandaşlarının hedef alındığı kaydediliyor.

Mağdurların ifadelerine göre söz konusu olayların faillerinin siviller, kolluk kuvvetleri, kamu görevlileri, tarım sektöründeki işverenler ve ırkçı şiddet gruplarının üyeleri olduğunun not edildiği raporda, 14 olayın polise rapor edildiği, 5 olay hakkında da adli işlem başlatıldığı ifade ediliyor.

Raporda, RVRN’nin 2022 için elde ettiği bulgulara göre Yunanistan’da günlük yaşamlarını idame ettirme bağlamında mülteci ve göçmenler ile LGBTQI+ bireylerini hedef alan ırkçılığın var olduğu not edilerek, sözü edilen gruplara karşı sınırlı da olsa organize ırkçı şiddet olaylarının vuku bulduğuna ve Yunanistan’da özellikle sınırlarda görev yapan insan hakları savunucularının hedef alındığına dikkat çekiliyor

Raporunda mağdurların ve hedef alınan toplulukların yetkililere daha fazla güvenebilmesi için Devletin ikincil mağduriyeti ve genel olarak şiddeti ele almak üzere derhal harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan RVRN, yetkili makamların ırkçı şiddet mağdurları için etkili bir destek ve koruma sisteminin oluşturulmasına öncelik vermesi gerektiğini kaydediyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 2022 yılının başında RVRN ile görüşmüş, Yunanistan’da Batı Trakya Türk toplumuna karşı ayrımcılık, ırkçılık ve nefret söylemi/nefret temelli saldırılar hakkında bilgilendirmede bulunmuştu.

GALERİ