ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Batı Trakya Türk toplumu dini özgürlüğüne tam saygı gösterilmesini bekliyor

08.11.2021

ABTTF Başkanı: “Danıştay’ın kararı sonrası Batı Trakya Türk toplumu ve ülkemizde yaşayan diğer Müslüman cemaatler ile Yahudi cemaatinin din özgürlüğüne tam saygı duyacak ve dini vecibelerine uygun olarak kurban kesmelerine imkan tanıyacak şekilde Meclis’in 1981 tarihli yasayı güncellemesi ya da yeni bir yasa çıkartması ihtiyacı hasıl olmuştur.”

Yunanistan’da Danıştay, geçtiğimiz günlerde aldığı bir kararla Yunan ve Avrupa Birliği (AB) mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle 1981 tarihli yasa uyarınca ülkede hayvanların bayıltılmadan kesilmesini yasakladı. Danıştay’ın kararı ile İslam ve Yahudilik’in kutsal günlerinde kurbanlık hayvanların bayıltılmadan kesilmesine imkan veren 2017 tarihli Bakanlar Kurulu’nun kararı da iptal edildi.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Danıştay’ın kurban kesimiyle ilgili aldığı son karar, Batı Trakya Türk toplumunu ve ülkemiz Yunanistan’da yaşayan diğer Müslüman cemaatleri de yakından ilgilendiren hassas bir konu. Bakanlar Kurulu’nun 2017 tarihli kararı, Müslüman ve Yahudi cemaatleri için hayvanların mezbahada hayvan hakları ve din özgürlüğü arasında kati bir denge kurulması kaydıyla 1981 tarihli yasaya istisnai durum olarak bayıltılmadan kesimine izin veriyordu. Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun bu kararını iptal etti. Ancak Danıştay aldığı kararda hayvan kesimini dar bir çerçevede, sadece hayvan kesme ve et saklama şeklinde yorumladı, din özgürlüğü çerçevesinde dini bir vecibe olarak yorumlamadı. Bu noktada Danıştay’ın hayvanların bayıltılmadan kesilmesi kararı sonrası yeni kesimhane ihtiyacı ortaya çıkacağı için bunların inşasını devlet ya da cemaatlerin kendilerinin üstlenmesi gerekecektir. Dolayısıyla Müslüman ve Yahudi cemaatlerinin din özgürlüğüne tam saygı duyacak ve dini vecibelerine uygun olarak kurban kesmelerine imkan tanıyacak şekilde Meclis’in 1981 tarihli yasayı güncellemesi ya da yeni bir yasa çıkartması ihtiyacı hasıl olmuştur.” açıklamasında bulundu.

*Fotoğraf: www.efsyn.gr 

GALERİ