ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

İskeçe Türk Birliği’nin davası Yargıtay’da görüşüldü

16.10.2020

ABTTF Başkanı: “Yargıtay’ın uluslararası insan hakları hukuku ile AİHM içtihadına uygun karar almasını umut ediyoruz. Zira Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf devletler AİHM kararlarına ve AİHM içtihadına uygun davranmakla yükümlüdür.”

İskeçe Türk Birliği’nin 4491/2017 sayı ve tarihli yasanın kabulünün ardından resmi tüzel kişiliğinin iadesi talebi ile yaptığı başvuruyu Trakya İstinaf Mahkemesi’nin 22 Haziran 2018’de reddetmesinin ardından Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusu bugün Atina’da görüldü. 

Davanın tarafları olarak İskeçe Türk Birliği (İTB) ile Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti dava dosyalarını yüksek mahkemeye sundular. Davaya müdahil olan Trakya Dernekleri Federasyonu’nun da dosyasını mahkemeye sunduğu davada Yargıtay’ın üç ay içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

Batı Trakya Türk toplumunun ilk derneği olarak 1927 yılında kurulan İskeçe Türk Birliği, isminde geçen “Türk” kelimesi nedeniyle 1983 yılında tabelası indirilerek 1986’da kapatılmıştı. İskeçe Türk Birliği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurmuş, AİHM 2008 yılında Yunanistan’ın dernek kurma özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetmişti. 

AİHM kararlarının uygulanması talebi ile yeniden iç hukuka başvuran İTB’nin başvurusu iç hukukun AİHM kararlarını uygulamaya izin vermediği ileri sürülerek reddedilmişti. AİHM’nin Yunanistan’da yaşayan ulusal azınlıklara ait dernekler ile ilgili Yunanistan aleyhine verdiği dava kararlarının Yunan ulusal mahkemeleri tarafından uygulanmasına imkan tanıyacak 4491/2017 sayı ve tarihli kanun değişikliği yeni kurulacak derneklerin “devlet güvenliğini tehdit etmemesi” ve “uluslararası anlaşmaların ihlal edilmemesi” şartlarının yanı sıra “milli güvenlik”, “kamu güvenliği” ve “üçüncü şahısların özgürlüğü” konularında getirilen kısıtlamalarla kabul edilmişti. Sonrasında İTB’nin yaptığı başvuruda Trakya İstinaf Mahkemesi 4491/2017 sayı ve tarihli yasanın kabulünden önce iç hukuka başvuran davaları kapsamadığını ileri sürerek İskeçe Türk Birliği’nin dilekçesini reddetmişti. Sonra olarak İskeçe Türk Birliği davayı Yargıtay’a taşıdı.

Konu ile ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk toplumu olarak 12 yıldır AİHM kararlarının uygulanmasını bekliyoruz. 37 yıldır hukuk mücadelesi veren İskeçe Türk Birliği’nin resmi tüzel kişiliğinin iadesini istiyoruz. Ülkemiz Lozan Antlaşması’nı referans göstererek Azınlık’ın Müslüman olduğunu iddia ediyor. Bununla birlikte Pomak ve Roman ismi geçen dernekleri tescil ediyor ancak Türk ismi geçen dernekleri kapatıyor, yeni dernekleri ise tescil etmiyor. Yargıtay’ın uluslararası insan hakları hukuku ve AİHM kararları ile içtihadına uygun karar almasını umut ediyoruz. Zira Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf devletler AİHM içtihadına uygun davranmakla yükümlüdür. 1983’te isminde Türk kelimesi geçen derneklerimizin kapatılarak etnik Türk azınlığının varlığının inkar edilmesiyle başlayan ayrımcılığın sona erdirilmesi için ülkemiz artık somut bir adım atmalıdır.” dedi.

GALERİ