ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

ABTTF, Uluslararası Nefret Çalışmaları Ağı’nın düzenlediği konferansa katıldı

04.12.2020

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), 2-3 Aralık 2020 tarihlerinde Uluslararası Nefret Çalışmaları Ağı (INHS) tarafından düzenlenen “Nefret, Demokrasi ve İnsan Hakları” başlıklı çevrimiçi konferansa katıldı. INHS’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR) ve İngiltere’deki Plymouth Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediği konferansa ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık iştirak etti. 

Plymouth Universitesi’nden Dr Zoë James ve AGİT/ODIHR Hoşgörü ve Ayrımcılık Yapmama Bölümü Müdürü Kishan Manocha’nın açış konuşmaları ile başlayan konferansın ilk oturumunda aşırı sağ ideolojinin merkeze ve ana akıma kayarak nefret söyleminin siyaset ve medyada giderek artan oranda yer bulduğu, bunun da demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne zarar verdiği dile getirildi. 

“Nefret suçunun uluslararası anlayışına doğru” başlıklı oturumda konuşmacılar Birleşmiş Milletler (BM) Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi (CERD) Eski Başkan Yardımcısı Gay McDougall, Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu’ndan (ECRI) Stefano Valenti ve Birleşik Kralllık Ulusal Polis Şefleri Konseyi’nden Paul Giannasi nefret suçunun uluslararası örgütler nezdindeki tanımını tartıştılar, nefret suçu ile mücadelede standartları oluşturan uluslararası belgeleri aktardılar.

Konferansın ikinci günündeki “Farklı disiplinler, uygulamalar ve kurumlar” başlıklı oturumda nefret suçu üzerine yapılan akademik araştırmalar ile nefret suçu ile mücadele amacıyla oluşturulan politikalar arasında boşluk olduğuna dikkat çekilirken yasaların uygulanması konusunda da ülkeler arasında derin farklar olduğunun altı çizildi. 

Konferansın “Kovid’den uyuma - Gelecek için yollar çizmek” başlıklı son oturumunda İnsan Hakları İzleme Örgütü’nden (HRW) Graeme Reid ve Kanada’daki Ontario Üniversitesi’nden Barbara Perry dünyadan örnekler ile Kovid-19 salgının kırılgan topluluklar üzerindeki etkilerini değerlendirdiler. Konuşmacılar, salgının kırılgan tüm topluluklar üzerindeki kötü etkilerinin yok edilmesi için siyasi liderlik, ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konusunda ulusal eylem planları ile çevrimiçi platformlarda nefretin yayılmasının engellenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettiler. 

GALERİ