ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi, Yunanistan’la ilgili sonuç gözlemlerini yayımladı

28.02.2024

Birleşmiş Milletler (BM) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi (CEDAW), 29 Ocak-16 Şubat 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirdiği 87. oturumunda incelediği Yunanistan’la ilgili sonuç gözlemlerini yayımladı. 

BM Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne taraf olan Yunanistan’a yönelik tavsiyelerin yer aldığı sonuç gözlemlerinde Komite’nin, 2013 yılında gerçekleşen bir önceki incelemeden bu yana Yunanistan’da kadınlara karşı ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlayan ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden yasal, siyasi ve kurumsal reformlarda kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladığı ancak kırsal kesimdeki kadınlar, engelli kadınlar ve Trakya’daki Müslüman azınlığa mensup kadınlar da dahil olmak üzere etnik azınlıklara mensup kadınlar arasında yasal konulardaki bilgi eksikliğini endişeyle not ettiği ifade ediliyor.

Komite Yunanistan’a, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitliği hızlandırmak için Batı Trakya Türk toplumuna mensup kadınlar da dahil olmak üzere kadınlara yönelik olarak siyasi ve kamusal yaşam, eğitim ve istihdam gibi kadınların yeterince temsil edilmediği veya dezavantajlı olduğu Sözleşme kapsamındaki tüm alanlarda özel önlemler almasını tavsiye ediyor.

Komite, Yunanistan’da kadınların siyasi ve kamusal hayata katılımının önündeki yapısal engellerin devam etmesini endişeyle karşıladığını kaydederek, kadınların özellikle karar alma düzeylerinde Ulusal Parlamento ve belediye meclislerinde, hükümette ve kamu hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde temsilinin sağlanması tavsiyesinde bulunuyor. 

Kırsal kesimdeki kadınlar arasındaki yüksek işsizlik oranlarını endişeyle not ettiğini belirten Komite, Yunanistan’a, Batı Trakya Türk toplumuna mensup kadınlar da dahil olmak üzere etnik azınlıklara mensup kadınlar gibi dezavantajlı kadın gruplarına yönelik istihdam ve eğitim fırsatlarına erişimi iyileştirmesini tavsiye ediyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), CEDAW 87. Oturumu’na katılarak 6 Şubat 2024’te tüm gün boyunca süren Yunanistan incelemesini yerinde takip etmişti. ABTTF oturum öncesinde de Yunanistan’ın CEDAW’a sunduğu birleştirilmiş sekizinci ve dokuzuncu periyodik raporlarına yönelik paralel bir rapor hazırlamış, Batı Trakya Türk toplumuna mensup kadınların sorunlarını ayrıntılı olarak aktardığı paralel raporunu Komite’ye iletmişti. 

BM Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi’nin Yunanistan’la ilgili sonuç gözlemlerine https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FGRC%2FCO%2F8-9&Lang=en linkini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GALERİ