ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Genel Kurul

Genel Kurul, Avrupa Batı Takya Türk Federasyonu'nun en üst karar organıdır. Genel Kurul, üye derneklerin genel kurulunda seçilen delegelerden, Federasyon Başkanlık, Denetim ve Disiplin Kurulu üyelerinden ve tabii kişilerden oluşur. Bir çevrede 7 veya 7'den fazla tabii üye bulunuyor ise kendilerine dernek  prosüdürü uygulamak gerekmektedir. Genel Kurul, dört yılda bir toplanır ve tüm delegelerin en az 1/3’ünün katılımıyla karar alma hakkına sahiptir. Genel Kurul, kendi seçeceği başkan ve iki sekreterden oluşan Divan Kurulu tarafından yönetilir. Divan Kurulu'nda Başkanlık, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri görev alamazlar. Divan Kurulu Başkanı, Genel Kurul tutanaklarını imzalayarak yeni seçilecek olan Federasyon Başkanlık Kurulu'na vermekle yükümlüdür.

ABTTF üye derneklerinin Genel Kurul'a katılım sayısı aşağıdaki gibidir:

  • 24  (yirmi dört)  üyeye  kadar olan dernekler 4 (dört)  delege ile katılacaklardır.
  • 24 (yirmi dört) üyeden fazla 54 (elli dört) üyeye kadar olan dernekler 7 (yedi) delege ile katılacaktır.
  • 54 (elli dört) üyeden  fazla üyesi  olan dernekler, 7 (yedi) temel ve 54 (elli dört)’ten sonraki kalan  üye sayısının 10 (on) kişiye 1 (bir) delege katılması ile olacaktır.


Genel Kurul kararları, tüzükte aksine hükümler olmadıkça, basit çoğunlukla verilir. Genel Kurul'un temel gündem maddeleri aşağıdakilerden oluşur:

a) Divan Kurulu’nun seçimi

b) Başkanlık Kurulu´nun faaliyet raporunun görüşülmesi

c) Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi

d) Başkanlık Kurulu´nun aklanması konusunda karar almak

e) Yeni dönem Federasyon Başkanı’nın seçimi,

f) Yeni dönem Federasyon Başkan Yardımcılarının seçimi,

g) Yeni dönem Denetim Kurulu´nun seçimi

h) Yeni dönem Disiplin Kurulu´nun seçimi