ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Başkanlık Kurulu

ABTTF Başkanlık Kurulu 11 (on bir) kişiden oluşur: Başkan ve on Başkan Yardımcısı.

Başkanlık Kurulu, Genel Kurul tarafından 4 (dört) yıllığına seçilir. Başkanlık Kurulu’na seçilen üyeler Temsilciler Kurulu'na doğrudan üyelik haricinde ABTTF’nin diğer hiçbir organında görev alamazlar. Başkanlık Kurulu, ABTTF’nin tüm idari ve icra işlerini yürütmenin yanı sıra Temsilciler Kurulu ve Genel Kurul’da alınan kararların uygulanması ile ücretli elemanların işe alınması ve işlerine son verilmesinden de sorumludur.

Alman Medeni Kanunu´nun 26. maddesine göre, Başkanlık Kurulu başkan ve on başkan yardımcısından oluşur. Başkan tek başına, başkan yardımcıları birlikte Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nu temsil etme yetkisine sahiptir.

Federasyon’un ücretli çalışanları Başkanlık Kurulu'na giremez.

Genç ABTTF üyeleri tarafından seçilen Genç ABTTF Sözcüsü otomatikman Başkanlık Kurulu’nun üyesi olarak kabul edilir, ancak Genç ABTTF Sözcüsü’nün Başkanlık Kurulu toplantılarında oy hakkı bulunmaz.

ABTTF 21. DÖNEM BAŞKANLIK KURULU

Soldan sağa: Serdar KALEKOĞLU, Ali OSMAN, Vedat ARAP, Aydın AHMET, Mustafa KASAP, Halit HABİP OĞLU, Mehmet HÜSEYİN, Sebahattin MÜMİN, Sami YUSUF, Nabi İBRAHİMCİK, Fuat ALİ

GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Halit Habip Oğlu

Ekonomi ve Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nabi İbrahimcik

Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Serdar Kalekoğlu

Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Hüseyin

Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Aydın Ahmet

Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mustafa Kasap

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sami Yusuf

Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sebahattin Mümin

Kültürel Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Vedat Arap

Gençlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fuat Ali

Basın ve Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ali Osman
 

ABTTF 20. DÖNEM BAŞKANLIK KURULUSoldan sağa: Serdar KALEKOĞLU, Mehmet HÜSEYİN, Sebahattin MÜMİN, Ferruh HASAN, Halit HABİP OĞLU, Bülent ÇOLAK, Aydın AHMET, Sami YUSUF, Vedat ARAP, Mustafa KASAP

GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Halit Habip Oğlu

Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nabi İbrahimcik

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sami Yusuf

Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Aydın Ahmet

Spordan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mehmet Hüseyin

Cenaze Yardımlaşma Fonu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Mustafa Kasap

Teşkilattan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sebahattin Mümin

Gençlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı: Serdar Kalekoğlu

Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ferruh Hasan

İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Bülent Çolak

Kültürel Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Vedat Arap

ABTTF 19. DÖNEM BAŞKANLIK KURULUSoldan sağa: Bülent EKREM, Mustafa KASAP, Mesut KÜÇÜK HASAN, İbrahim YUSUF HÜSEYİN, Halit HABİP OĞLU, Hasan HASANOĞLU, Sebahattin MÜMİN, Sami YUSUF, Aydın AHMET, İsmail RÜŞÜT, Mehmet HÜSEYİN

GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Halit Habip Oğlu

Başkan Yardımcısı (Teşkilattan Sorumlu): Mesut Küçük Hasan

Başkan Yardımcısı (Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerden Sorumlu)Mehmet Hüseyin

Başkan Yardımcısı: Sami Yusuf

Başkan Yardımcısı: Aydın Ahmet

Başkan Yardımcısı: İsmail Rüşüt

Başkan Yardımcısı (Cenaze Yardımlaşma Fonu'ndan Sorumlu): Mustafa Kasap

Başkan Yardımcısı : İbrahim Yusuf Hüseyin

Başkan YardımcısıBülent Ekrem

Başkan Yardımcısı: Sebahattin Mümin

Başkan Yardımcısı: Hasan Hasanoğlu


ABTTF 18. DÖNEM YÖNETİM KURULUSaat yönünde: Engin İSMAİL, Sami YUSUF, Mustafa KASAP, Nabi İBRAHİMCİK, İsmail RÜŞÜT, Halit HABİP OĞLU, Gökhan KOCAVELİ, Mehmet HÜSEYİN, Aydın AHMET, Dr. Sebahattin ABDURRAHMAN, M. Rıdvan HACIBEDEL

GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Halit Habip Oğlu

Başkan Yardımcısı: M. Rıdvan Hacıbedel

Genel Sekreter: Gökhan Kocaveli

Sayman: İsmail Rüşüt

Cenaze Fonu Sorumlusu: Mustafa Kasap

Dış İlişkiler Sorumlusu: Dr. Sebahattin Abdurrahman

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu: Mehmet Hüseyin

Üye: Nabi İbrahimcik

Üye: Sami Yusuf

Üye: Aydın Ahmet

Üye: Sebahattin Mümin

ABTTF 17. DÖNEM YÖNETİM KURULUSoldan sağa: Raif BOZACI, Özkan REŞİT, Sebahattin MÜMİN, İbrahim SELAMİ OĞLU, Nazmi SALİ, Halit HABİP OĞLU, Gökhan KOCAVELİ, Mustafa KASAP, Sami YUSUF, M. Rıdvan HACIBEDEL, Ramadan RAMADAN, Cengiz İSMAİL

GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Halit Habip Oğlu

Başkan Yardımcısı: Nazmi Sali (Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu)

Başkan Yardımcısı: Mustafa Kasap (Gençlik ve Eğitim Faaliyetlerinden Sorumlu)

Başkan Yardımcısı: Cengiz İsmail (Teşkilattan Sorumlu)

Genel Sekreter: Özkan Reşit

Sayman: Sebahattin Mümin

Cenaze Fonu Sorumlusu: Sami Yusuf

Dış İlişkiler Sorumlusu: M. Rıdvan Hacıbedel

Teşkilat Faaliyetleri Yardımcısı: Ramadan Ramadan

Sportif Faaliyetler Sorumlusu: İbrahim Selami Oğlu

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Yardımcısı: Raif Bozacı / Gökhan Kocaveli (Bir yıl süreli olmak üzere dönüşümlü olarak görev yapacaklar)