ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Kuruluş Tarihçesi

Avrupa'da Batı Trakya Batı Trakya Türkleri Gerçeği ve Avrupa Batı Trakya Türk FederasyonuBatı Trakya Türklerine yönelik 1960'lı yıllarda etkisini göstermeye başlayan ve 1970'li yıllarda yoğunlaşan baskı sindirme politikaları bölgeden yoğun göçü de beraberinde getirdi. Yunanistan'ın Batı Trakya Türkleri aleyhine uygulamaya koyduğu bu politikaları "eritme" ve "göçe zorlama" şeklinde kendini gösterdi.

Yunan vatandaşlık kanununun ırkçı 19. maddesi ile "Yunan ırkından ve Ortodoks dininden olmadıkları gerekçesiyle" ülke dışına çıktıklarında vatandaşlıktan ıskat edilmelerinin yanında göçe bu zorlama politikalarının özünde de ekonomik olarak Türk azınlık mensuplarını çökertmek yatıyordu.

Bu sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik baskı ortamında doğup büyüdükleri topraklardan göç etmek zorunda kalan Batı Trakya Türklerinin büyük bir bölümü Türkiye'yi seçerken önemli bir bölümü de Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini tercih etti.

Bugün Federal Almanya Cumhuriyet'inde, üçüncü kuşakla beraber sayıları 30.000 bini bulan bir Batı Trakyalı Türk kitlesi bulunmaktadır. Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada gibi uzak ülkelerin dışında aralarında Hollanda, İngiltere, İsveç, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde de sayısı yadsınamayacak bir Batı Trakyalı Türk kitlesi yaşamaktadır.

Yaşamaya başladıkları Avrupa ülkelerinde doğal olarak sosyal ve kültürel değerlerin yaşatılması ve toplumsal dayanışmaya duyulan ihtiyaç Batı Trakya Türklerini dernek çatıları altında toplanmalarına yol açtı.

Almanya'daki ilk Batı Trakya Türk derneği 1 Ocak 1978 tarihinde Hessen eyaletine bağlı Giessen şehrinde kuruldu. Bunu Stuttgart, Homburg/Saar, Münih, Düsseldorf, Kelsterbach ve diğerleri izledi. Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Dernekleri adı altında kurulan derneklerin Yunanistan'da Türk varlığını ve sıfatını inkara dayalı eritme politikalarına Avrupa'da yaşayan Batı Trakya Türklerinin cevabı bu derneklerin çığ gibi büyümesi oldu.

1980'li yılların başında Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen Batı Trakya Türkleri Başta olmak üzere ülkesindeki azınlıklara yönelik baskılarını arttıran Yunan yönetimlerinin bu tutumuna tepki yine Almanya'daki derneklerden geldi. Almanya'da sayıları artan Batı Trakya Türk dernekleri, aralarında işbirliği ve dayanışmayı arttırmak amacıyla oluşturdukları Koordinasyon Kurulları'nda başlatıkları bir çatı kuruluşta buluşma çabalarının 28 Şubat 1988 tarihinde yedi kurucu derneğin katılımı ve Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu'nun resmen kuruluşu ile sonuçlandırdılar.

Almanya'da kurulan Federasyon ile geniş bir temsil alanı kazanan Batı Trakya Türkleri, Avrupa başta olmak üzere uluslararası platformlarda Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarıyla ilgili olarak sürdürülmekte olan siyasi, sosyal, kültürel tanıtım, eğitim ve diğer alanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarla Batı Trakya Türk kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliğine önemli katkılar sağladı.

Üye dernek sayısı gittikçe artan Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu 1996 yılında İngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin de katılımıyla Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu'na dönüştü.

Halen 30 üye derneğin bağlı olduğu üst kuruluş olarak faaliyetlerini sürdüren Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, yayıldığı geniş coğrafya dolayısıyla üç Teşkilat Başkanlığı altında toplanmış olup Batı Trakya Türk Azınlığının demokratik ve yasal hak arama mücadelesinde uluslararası alanda faaliyetlerini yürütmektedir.

Kuruluşundan bu yana Batı Trakya Türklerinin hak arama davasının uluslararası platformlarda sözcüsü konumunda olan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu bu alanda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar nezdinde uluslararası Sivil Toplum Örgütü (STÖ) olarak başarılı çalışmalarda bulunmuştur.

Üye derneklerin Batı Trakya Türklerinin sosyal ve kültürel değerlerinin yaşatılması ile toplumsal dayanışma ruhunun canlı tutulması konusunda koordinasyon görevi de yürüten Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu aynı zamanda dünya üzerinde Batı Trakya Türk kuruluşları arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlama amacı güden Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kurultayı Daimi Sekreterliği kurucu üyesidir.