ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Gizlilik Politikası

Temel İlke

Web sitemizden istifade sırasında özel hayatınıza ait gizliliğin muhafazasının sizler için fazlasıyla önem arz eden bir talep olduğunun bilincindeyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde özel hayatınıza ait gizliliği korumak bizim için önem arz etmekte olup bunu mütemadiyen göz önünde tutmaktayız. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel verilerinizi gizlilik içerisinde ve kanuni hükümlere uygun olarak kullanmaktayız.

Sorumlu

Size ait kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)’dir. İstisnalar burada yer alan kişisel verilerin korunmasına dair bilgilendirmede açıklanmaktadır. İletişim bilgilerimiz şöyledir: Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Wemerstr. 2, D-58454 Witten, Almanya, info@abttf.org

Verilerin Toplanması

Kişisel verileri sadece gerekçelendirme ve içeriğe ait biçimlendirme veya yasal ilişki değişikliği için gerekli olmaları halinde (envanter verileri) toplamakta ve işlemekteyiz. Web sitemizden istifade edilmesi genel olarak kişisel verilerin beyanı olmaksızın mümkündür. Web sitemizde kişisel verilerin (örneğin adı/soyadı, adresi veya elektronik posta adresi gibi) toplanması mümkün olduğu kadarıyla isteğe bağlı bir esasa göre oluşturulur. Bu veriler, sizlerin açık onayı olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

İnternet ortamındaki (örneğin elektronik posta yoluyla yapılan iletişimde olduğu gibi) veri aktarımının sürekli olarak güvencesiz bir şekilde oluştuğu ve bu nedenle bazı güvenlik boşluklarının husule gelebildiği ki böylelikle yetkili olmayanlarca bu verilere ulaşılabildiği veya bu verilerin tahrifata maruz kalabildiğine dikkatinizi çekmek isteriz.

Web Sitemizde Verilerin İşlenmesi

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız vasıtasıyla bize otomatik olarak iletilen veriler ana servis sağlayıcımızın web sunucusu tarafından kaydedilerek arızalar ve güvenlik nedenlerinin (örneğin saldırı teşebbüslerinin aydınlatılması gibi) ortaya çıkarılması amacıyla kısa bir zaman süreci için kayda geçirilir ve fakat bilahare tekrar silinir. Kayıt işlemi teknik ve istatistiki amaçlara hizmet eder. Diğer veri kaynaklarıyla birleştirme yapılmaz.

Çerezler

İnternet sayfaları kısmen çerezler (cookies) kullanmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza ve/veya internetle uyumlu diğer başka cihazınıza zarar vermez ve virüsler ihtiva etmez. Çerezler, bilgisayarınıza bırakılan ve tarayıcınız vasıtasıyla kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.

Bizler web sitemizde “oturum çerezleri” adıyla tanımlanan küçük metin dosyaları kullanıyoruz. Bunlar, kullanıcı şahsın bilgisayarına bırakılan, web sitemizi kullanma işleminiz bittikten ve tarayıcınızı kapattıktan sonra otomatik olarak silinen (tarayıcı programınızın ayarlarına bağlı olarak) küçük metin dosyalarıdır. Sizler tarayıcınızı, çerezlerin yerleştirilmesinden haberdar olacağınız şekilde ayarlayabilirsiniz. Tarayıcınız genel olarak, çerez bilgilerini otomatik olarak kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Çerezlere belirli hallerde izin verebilir veya onları reddedebilirsiniz. Ancak bu durum, internet sayfasında bazı fonksiyonel kısıtlamalara sebebiyet verebilir. Söz konusu ayarları nasıl yapabileceğinize dair bilgileri tarayıcınıza ait kullanma talimatından edinebilirsiniz.

Sosyal İletişim Ağlarının Hizmetlerinin Entegre Edilmesi

Web sitemizi ziyaret edenlere web sitemize ait içerikleri arzu edilmesi halinde çeşitli sosyal iletişim ağları üzerinden yayma ve yorumlama imkanını sunmaktayız. Bu hususta, bu hizmetleri sağlayanlar tarafından hazırlanmış ilgili kısa yazılımlar (plug-ins) veya grafik bileşenleri (widgets) kullanılabilir. Bunların işlevselliği daima her bir ilgili sosyal iletişim ağı tarafından sağlanır. Kullanımı için tek başına her bir ilgili sosyal iletişim ağının kullanım ve veri koruma şartları geçerlidir. “Plug-in ve widget”lerin tümü tarafımızdan pasif bir şekilde yerleştirilmiş olup bunlar ancak kullanıcının somut işlevselliği harekete geçirmesiyle kullanıcılara ait verileri işler. Sundukları hizmetleri aktif hale getirilen sosyal iletişim ağlarının çoğunun kişisel verileri ABD’ye ve diğer üçüncü devletlere ilettiğine dikkat çekmek isteriz. İlgili sosyal iletişim ağlarının veri işleme yöntemi ve kapsamına dair hiçbir etkiye sahip olmadığımızı belirtmek isteriz.

İletişim Formları

Eğer iletişim formları vasıtasıyla bize ileti göndermek istiyorsanız bu durumda paylaştığınız kişisel verileriniz de dahil olmak üzere iletişim formuna girdiğiniz bilgiler ile IP (internet protokolü) adresiniz iletinin işleme alınması ve buna ilişkin sorular sorulması ihtimaline binaen tarafımızca kaydedilir. Bu veriler, tarafınızdan onaylanmadan kesinlikle başkalarına verilmez.

Haber Bülteni, Vazgeçme Hakkı

Web sitemizdeki haber bültenimize abone olabilirsiniz. Abonelik başvurusu anında kişisel verileriniz ve IP (internet protokolü) adresiniz haber bülteni aboneliğinizin işleme alınması ve buna ilişkin sorular sorulması ihtimaline binaen tarafımızca kaydedilir. Daha sonra haber bültenimizi almaktan vazgeçme kararı alırsanız aboneliğinizi her an iptal edebilirsiniz. Bununla ilgili olarak lütfen ''İletişim'' bölümünde yer alan bilgiler üzerinden bizimle irtibata geçiniz.

Harici Linkler

Web sitemizde harici internet sayfalarına ait, içeriği sunucumuzda bulunmayan linkler kullanmaktayız. Bu harici linklerin içerikleri bağlantı kurulduğunda gözden geçirilir. Ancak bu içeriklerin her münferit sunucu tarafından bilahare değiştirilebileceği ihtimali mevcuttur. Link tıklandıktan sonra üçüncü şahısların davranışı tabiatıyla kontrolümüz dışında kaldığından dolayıdır ki linkin devreye sokulmasıyla muhtemelen üçüncü şahıslara intikal ettirilen kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılmasına (örneğin linkin yer bulunduğu IP adresi veya URL sayfası gibi) hiçbir şekilde etki sahibi değiliz. Kişisel bilgilere ilişkin bu tarz verilerin üçüncü şahıslar tarafından işlenmesine dair bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.

Harici servis sağlayıcılara ait içeriklerin mevcut yasaları ihlal ettiğini fark ederseniz bunu lütfen bize bildiriniz.

Bilgi Edinme, Silme, Engelleme ve İtiraz Hakkı

Kaydedilen kişisel verileriniz ile onların kökeni, alıcısı ve işlenme amacı hakkındaki her an ücretsiz bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Bundan başka geleceğe yönelik olarak kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve kullanılması konusunda verdiğiniz onayı her an iptal edebilirsiniz. Bununla ilgili olarak her zaman ''Künye'' başlıklı bölümde verilen iletişim bilgileri vasıtasıyla bize ulaşabilirsiniz.

Eğer kişisel verilerin kaydedilmesine ilişkin onayınızı iptal eder veya kaydedilme suretiyle yerine getirilen amaç için kişisel veriler artık gerekmez veya kişisel verilerin kaydedilmesi diğer yasal nedenlerden dolayı uygun olmazsa kişisel veriler silinir.

Gizlilik Politikası Şartlarının Değiştirilmesi  

Teknik gelişmelerin gerektirmesi halinde güvenlik ve kişisel verileri koruma tedbirlerimizi değiştirme hakkımız mahfuzdur. Bu durumlarda biz de gizlilik politikamızın şartlarını gerektiği şekilde uyarlarız. Bu nedenle, her defasında gizlilik politikamızın güncel versiyonunu dikkate almanızı rica ederiz.

İletişim

Kişisel verilerinizin işlenmesine dair bilgi edinme, öneri ve şikayetleriniz ile ilgili olarak bize başvurabilirsiniz. Bu konunda ''Sorumlu'' adı altındaki bölümde verilen adresten bize ulaşabilirsiniz. Verilerin doğruluğu ve güncelliği doğrultusundaki tüm çabalarımıza rağmen yanlış bilgilerin kaydedilmiş olması halinde bunlar talebinize binaen tarafımızca düzeltilir.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF)
D-58454 Witten
Almanya
Tel.: +49 2302 913291
Telefaks: +49 2302 913293
E-posta: info@abttf.org 

Sürüm tarihi: 10.05.2019