ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde vardiyalı eğitim dayatması hakkında soru önergesine AB Komisyonu’ndan yanıt

08.02.2024

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri François Alfonsi (Fransa, Yeşiller/EFA), Loránt Vincze (Romanya, EPP), Herbert Dorfmann (İtalya, EPP) ve Yana Toom’un (Estonya, Renew) 14 Kasım 2023 tarihinde sunduğu “Batı Trakya’da çift vardiyalı eğitim” başlıklı yazılı soru önergesine Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan yanıt geldi. 

AB Komisyonu adına İnovasyon, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Iliana Ivanova tarafından 7 Şubat 2024 tarihinde iletilen yanıtta, AB’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 165. maddesi uyarınca Üye Devletlerin öğretimin içeriği ve eğitim sistemlerinin organizasyonu ile bunların kültürel ve dilsel çeşitliliğinden tamamen sorumlu olduğu ifade ediliyor.

AB düzeyinde Üye Devletlerdeki okullarda ana dilde eğitim verilmesine genel hak tanıyan ortak bir yasal çerçeve bulunmadığından belirli bir bölgedeki eğitim dilinin seçiminin Üye Devletlerin yetki alanında olduğunu belirten Ivanova, AB Komisyonu’nun azınlıkların tanınması veya azınlık dillerinin kullanımına ilişkin hiçbir yetkisinin bulunmadığını, zira bunların her Üye Devletin yetki alanına girdiğini, bu nedenle uluslararası anlaşmalar ve iç mevzuatlar uyarınca azınlıkların temel haklarına saygı gösterilmesini sağlamanın Üye Devletlerin sorumluluğunda olduğunu kaydediyor. 

Ivanova, AB Komisyonu’nun Üye Devletlerin erken çocukluk eğitimi alanlarında AB finansal araçlarından yararlanmaları, erken okul terkini azaltmaları ve eğitime, becerilere ve yaşam boyu öğrenmeye yatırım yapmalarını teşvik ettiğine dikkat çekerek, AB Uyum Politikası fonlarının bu yönde kullanılabileceğini, “Doğu Makedonya ve Trakya 2021-2027’’ bölgesel programı kapsamında eğitim altyapısının oluşturulması ve iyileştirilmesi için 29,75 milyon € tutarında yatırım yapılacağını belirtiyor.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) girişimiyle AP üyesi dört milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan soru önergesinde, İskeçe’deki Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde yeterli dersliklerin bulunmaması nedeniyle uzun yıllardır vardiyalı eğitim verildiği ancak öğrenci ve velilerin vardiyalı eğitime karşı çıktığının altı çizilerek, vardiyalı eğitimin sona erdirilmesi ve yeni okul binası talebiyle 18 ve 28 Eylül 2023 tarihleri arasında protesto gösterisi düzenlediği ancak yetkili makamlardan yanıt alınamadığı kaydedilmişti.

Soru önergesinde Alfonsi, Vincze, Dorfmann ve Toom, AB Komisyonu’nun ulusal bir azınlığa mensup olan AB vatandaşlarının haklarını nasıl koruyabileceğini, Yunanistan’ın söz konusu bölgesinde kaliteli eğitime eşit erişimi nasıl sağlayabileceğini ve dilsel ve kültürel çeşitliliği nasıl muhafaza edebileceğini sormuştu.

Dört AP Milletvekili ayrıca, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan haklarına saygı gösterilmeyen, varlıkları ve kimlikleri tehdit altında olan otokton Türk toplumunun mensuplarını korumak için AB Komisyonu’nun ne tür adımlar atabileceğini sormuştu.

*Fotoğraf: www.anadoluimages.com    

GALERİ