ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

ABTTF’nin girişimiyle İskeçe Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde vardiyalı eğitim dayatması ve yeni okul binası talebi hakkında AB Komisyonu’na soru önergesi

30.11.2023

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri François Alfonsi (Fransa, Yeşiller/EFA), Loránt Vincze (Romanya, EPP), Herbert Dorfmann (İtalya, EPP) ve Yana Toom (Estonya, Renew), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’na “Batı Trakya’da çift vardiyalı eğitim" başlıklı yazılı soru önergesi sundu. 

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nun (ABTTF) girişimiyle AP üyesi dört milletvekilinin ortak imzasıyla sunulan soru önergesinde, yine ABTTF’nin girişimiyle 6 Temmuz 2023’te sunulan “Batı Trakya’daki (Yunanistan) yerli topluma mensup çocukların kaliteli okul öncesi eğitime erişimi” başlıklı ve E-002144/2023/rev.1 sayılı yazılı soruda ifade edilen sorunlara ilaveten Batı Trakya Türk toplumunu ilgilendiren başka sorunların da bulunduğu kaydediliyor.

Soru önergesinde, İskeçe’deki Türk Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde yeterli dersliklerin bulunmaması nedeniyle uzun yıllardır vardiyalı eğitim verildiği ancak öğrenci ve velilerin vardiyalı eğitime karşı çıktığına dikkat çekilerek, vardiyalı eğitim sona erdirilmesi ve yeni okul binası talebiyle 18 ve 28 Eylül 2023 tarihleri arasında protesto gösterisi düzenlediği ancak yetkili makamlardan yanıt alınamadığı ifade ediliyor. 

Soru önergesinde Alfonsi, Vincze, Dorfmann ve Toom, AB Komisyonu’nun ulusal bir azınlığa mensup olan AB vatandaşlarının haklarını nasıl koruyabileceğini, Yunanistan’ın söz konusu bölgesinde kaliteli eğitime eşit erişimi nasıl sağlayabileceğini ve dilsel ve kültürel çeşitliliği nasıl muhafaza edebileceğini soruyor.

Dört AP Milletvekili, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan haklarına saygı gösterilmeyen, varlıkları ve kimlikleri tehdit altında olan otokton Türk toplumunun mensuplarını korumak için AB Komisyonu’nun ne tür adımlar atabileceğini soruyor.

Dört AP Milletvekili ayrıca, AB Komisyonu’nun “Çocuklara yatırım: dezavantaj döngüsünü kırmak” tavsiye kararında belirtildiği gibi tüm çocukların yüksek kaliteli eğitimden yararlanmasını sağlamak amacıyla eğitim sistemini iyileştirmesi için Üye Devleti nasıl teşvik edebileceğini soruyor.

Bahse konu yazılı soru önergesine https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-003346_EN.html linkinden ulaşılabilir.

GALERİ