Forum! New!


Facebook
Twitter
Yeni Kullanc Kayt
Kullanc Ad*
ifre*
ifre tekrar*
E-Posta*
   
  Bay Bayan
Ad*
Soyad*
Telefon
Adres
 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 906626    Bugün : 202    Son : 10:48    Aynı anda : 13031
ABTTF
Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azinliklar Intergrubunda Sunum, 14.03.2013, Strazburg
Guney Tirol Kesif Ziyareti, 26-29.05.2016, Guney Tirol, Italya
RML2future Konferansi, 17-18.01.2012 Bolzano, Italya
57. FUEN Kongresi, 16-20.05.2012, Moskova, Rusya Federasyonu
Bati Trakya Kesif Ziyareti, 19-22.09.2016, Gumulcine, Iskece ve Dimetoka
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 30.08.-04.09.2012
Specials
Teknoloji