Forum! New!


Facebook
Twitter

Σε διεθνή συνέδριο διεξήχθησαν τα εκπαιδευτικά προβλήματα της Τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης - 04.03.2019
Τα αποτελέσματα και οι συστάσεις που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία διεξήχθη σε δύο φάσεις ως ημερίδα και διάσκεψη και συμμετείχαν ακαδημαϊκοί και ειδικοί στη δίγλωσση εκπαίδευση, θα υποβληθούν σε έκθεση και θα αποσταλούν στις ελληνικές αρχές.

Στην Κομοτηνή το Σάββατο 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο από τον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης (BTAYTD) από την Πολιτιστική Εκπαιδευτική Εταιρεία Μειονότητας (ΠΕΚΕΜ), από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης(ΑΒΤTF) και από την FUEN (Ομοσπονδιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Εθνοτήτων), ως κοινή οργάνωση μια Ημερίδα και Διάσκεψη με τίτλο ''Δίγλωσση Εκπαίδευση: Το Πρόβλημα της Μειονοτήτας -Τουρκική / Μουσουλμανική Διγλωσσία στη Μειονοτική εκπαίδευση και Διαφορετικές προσεγγίσεις στον κόσμο- Προβλήματα και πιθανές λύσεις''. Ακαδημαϊκοί, δίγλωσσοι ειδικοί στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην τουρκική κοινότητα στη Δυτική Θράκη και εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν στο εργαστήριο και στη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κομοτηνής. Στην εκδήλωση, μετά τους χαιρετισμούς ως ειδικός προσκεκλημένοςτην εναρκτήρια εισήγηση έκανε ο ειδικός εισηγητής του ΟΗΕ για θέματα μειονοτήτων καθηγητής Fernand de Varennes.

Πριν από την ημερίδα και τη διάσκεψη, οι φιλοξενούμενοι ακαδημαϊκοί και ειδικοί συμμετείχαν στο πολιτιστικό πρόγραμμα που διοργάνωσαν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της Δυτικής Θράκης στις 1 Ματρίου το 2019. Στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος, οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν τα τουρκικά χωριά Κομοτηνή και Ξάνθη και τη Δυτική Θράκη και συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη.

Στην ημερίδα, ακαδημαϊκοί και ειδικοί εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με τη δίγλωσση εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη

Σάββατο πρωί, στις 2 Μαρτίου το 2019, εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών διοργάνωσαν ένα σεμινάριο δύο συναντήσεων με τους διευθυντές των τουρκικών κοινοτήτων της Δυτικής Θράκης που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων από την Τουρκία, Τη Γερμανία, τη Δανία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες. Στο εργαστήριο ως φιλοξενούμενοι, ο Χουσεΐν Μπαλτατζή πρόεδρος της BTAYTD και ο Χαλίτ Χαμπίπογλου, πρόεδρος της ABTTF και ο εταίρος της εκδήλωσης Gösta Toft, αντιπρόεδρος της FUEN, παρέδωσαν ομιλίες -χαιρετισμοί.

Στην πρώτη σύνοδο κατά την οποία ο συντονιστής ήταν αναπληρωτής καθηγητής Δρ. İbrahim Kelağa Ahmet στο Τμήματος του Πανεπιστημίου Trakya, Τμήμα Βαλκανικών Γλωσσών και Φιλολογίας και η ρεπόρτερ ήταν η Δρ Περβίν Χαϊρουλλάχ, Γενικός Διευθύντρια της ΠΕΚΕΜ, το οποίο συζητήθηκε το δίγλωσσο μοντέλο εκπαίδευσης των μειονοτήτων στη Δυτική Θράκη, η σημερινή κατάσταση, οι αδυναμίες και τα δυνατά σημεία του μοντέλου. Και στη δεύτερη σύνοδο που συντονίσθηκε από τον Οζάν Αχμέτογλου, Πρόεδρο της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, ακαδημαϊκοί, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών διαβίβασαν τις απόψεις και τις συστάσεις τους σχετικά με την ανάπτυξη δίγλωσσου εκπαιδευτικού συστήματος μειονότητας στη Δυτική Θράκη. Στην ημερίδα έκανε επίσης μια ομιλία ο καθηγητής Dr. Fernand de Varennes, ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για θέματα μειονοτήτων.

Κατά τη διάσκεψη, υπογραμμίστηκε η σημασία της μητρικής γλώσσας και της δίγλωσσης εκπαίδευσης για την τουρκική κοινότητα στη Δυτική Θράκη

Μετά το συνέδριο που διοργανώθηκε σε δύο συνεδριάσεις, ο Χουσεΐν Μπαλτατζή, πρόεδρος της BTAYTD και ο Χαλίτ Χαμπίπογλου, πρόεδρος της ABTTF και ο Gösta Toft, αντιπρόεδρος της οργάνωσης-εταίρων FUEN, παρέδωσαν, ευχαριστίες για λογαριασμό των οργανωτικών ιδρυμάτων. Οι εισαγωγικές παρατηρήσεις για τη διάσκεψη έγιναν από τον Καθηγητή Dr. Fernand de Varennes, Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τα θέματα των μειονοτήτων.

Η πρώτη σύνοδος με θέμα ''Σημασία της μητρικής γλώσσας και τη δίγλωσση παιδεία για τις εθνικές μειονότητες'', με συντονιστή τον Χαλίτ Χαμπίπογλου, Πρόεδρο της ABTTF και σε αυτή τη συνάντηση πραγματοποίησαν μία παρουσίαση, ο Γιώργος Μαυρομμάτης, επίκουρος καθηγητής, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΔΠΘ, Willy Fautre, Διευθυντής του Οργανισμού Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων χωρίς Σύνορα, η καθηγήτρια Çiğdem Sağın Şimşek της Σχολής Παιδαγωγικής, προϊστάμενη Τμήματος Ξένων Γλωσσών Άγκυρα Τουρκίας, η καθηγήτρια Δρ. η Θάλεια Δραγώνα από το Τμήμα Παιδείας της Προσχολικής Ηλικίας Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Δρ. Έλενα Αντόνοβα Ünlü, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου Hacettepe.

Στη δεύτερη συνάντηση με θέμα ''Πώς μπορεί να βελτιωθεί το δίγλωσσο εκπαιδευτικό σύστημα της μειονότητας της Δυτική Θράκη'', με συντονιστή τον καθηγητή Δρ. Αλή Χουσείνογλου στο Τμήματος Πανεπιστημίου Trakya. Κατά τη δεύτερη σύνοδο, πραγματοποίησαν ομιλίες, ο Cor van der Meer, επικεφαλής του ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας για την πολυγλωσσία και εκμάθηση γλωσσών Mercator και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fryske Akademy και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας Fryske, η καθηγήτρια Άννα Φραγκουδάκη Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η καθηγήτρια Zeliha Yazıcı, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Akdeniz, η καθηγήτρια Νέλλη Ασκούνη από το Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η καθηγήτρια Binnur Genç İlter, Προϊστάμενη του Τμήματος Ξένης Γλωσσικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Akdeniz και Αναπληρωτής Καθηγητή Δρ. İbrahim Kelağa Ahmet, Μέλος στο Τμήματος Βαλκανικών Γλωσσών και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Trakya.

Η ολοκλήρωση και η αξιολόγηση της διάσκεψης έγινε από τον καθηγητή Fernand de Varennes, Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τα θέματα των μειονοτήτων.

Η διεθνής διάσκεψη συγκάλεσε ακαδημαϊκούς και εμπειρογνώμονες από την Τουρκία, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα προβλήματα της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης με εμπειρία στον τομέα του δίγλωσσου εκπαιδευτικού συστήματος μειονοτήτων εξετάστηκαν λεπτομερώς και διατυπώθηκαν προτάσεις λύσεων. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν, ο Τούρκος πρόξενος Κομοτηνής Μουράτ Ομέρογλου, ο Ίμπραήμ Σερήφ, Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουρκικής Μειονότητας της Δυτική Θράκης (BTTADK) και εκλεγμένος Μουφτής της Κομοτηνής, ο βουλευτής Ροδόπης κόμματος ΚΙΝΑΛ Ιλχάν Αχμέτ, η πρόεδρος του μειονοτικού κόμματος DEB Τζιγδέμ Ασάφογλου, ο Σαμή Γιουσούφ, Αντιπρόεδρος της ABTTF, η Μελέκ Κιρμαζατζί Αρίκ, Διευθύντρια των Διεθνών Σχέσεων της ABTTF, Fatma Ahmetcik, Μέλος της Lobbying Group της ABTTF, πρόεδροι και διευθυντές των οργανώσεων ης κοινωνίας των πολιτών της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης στην περιοχή και πολλοί εκπαιδευτικοί.
 


‹‹‹ πίσω
Your Opinion

There is no message

Περισσότερες Ειδήσεις
» Στήλη του προέδρου
» Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Τσίπρας έκανε δηλώσεις σχετικά με τα Βακούφια και των Μουφτειών κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Θράκη
» H ABTTF συμμετείχε στην ετήσια συνεδρίαση της FUEN για την Ομάδα Εργασίας της Εκπαίδευσης
» Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων πραγματοποίησε το πρώτο περιφερειακό φόρουμ στις Βρυξέλλες
» Στήλη του προέδρου
» Dr. Χασάν Αχμέτ_ΑΝΤΕ ΦΙΛΟΙ!
» Η Τουρκική Αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης παρέστη στη συνάντηση του ΟΑΣΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων
» Παράλληλη έκθεση aπό την ABTTF στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ελλάδος του 2018
» Συνεταιρική διάσκεψη με θέμα εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ABTTF με EFA
» Στήλη του προέδρου
Αρχείο ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Total : 1635256    Today : 33    Last : 3:46    At the same time : 13031
ABTTF
Dernek Ziyaretleri
FUEN 62. Kongresi, 17-21.05.2017, Cluj-Napoca, Romanya
Medya Ozgurlugu Konferansi ve Bati Trakya Ziyareti, 21-24.03.2013, Bati Trakya
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 17-20.09.2018
20. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi ve Kultur Soleni, 08.06.2014, Duisburg
ABTTF 2014 Yil Sonu Ueye Dernek Ziyaretleri
Specials
Teknoloji