Forum! New!


Facebook
Twitter

Batı Trakya Türk toplumunun eğitim sorunları uluslararası konferansta ele alındı - 04.03.2019
Çalıştay ve konferans olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilen, yabancı akademisyen ve iki dilli eğitim alanında uzmanların da katıldığı etkinlikte ortaya çıkan sonuç ve tavsiyeler rapor haline getirilerek yetkili Yunan makamlarına iletilecek.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ), Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) ile işbirliği içerisinde 2 Mart 2019 tarihinde “İki Dilli Eğitim: Bir Azınlık Meselesi - Türk/Müslüman Azınlık Eğitiminde İki Dillilik ve Dünyadaki Farklı Yaklaşımlar - Sorunlar ve Muhtemel Çözümler” başlıklı uluslararası çalıştay ve konferans düzenledi. Gümülcine şehrinde gerçekleştirilen çalıştay ve konferansa akademisyenler, iki dilli eğitim alanında uzmanlar, Batı Trakya Türk toplumu mensubu eğitimciler ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı. Etkinlikte Birleşmiş Milletler (BM) Azınlık Meseleleri Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes de özel konuk olarak konuşma yaptı.

Konuklar Batı Trakya’yı gezdi, Türk toplumunun temsilcileri ile bir araya geldi

Çalıştay ve konferans öncesinde konuk akademisyen ve uzmanlar 1 Mart 2019 tarihinde etkinliğin ev sahibi Batı Trakya Türk sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen kültürel programa iştirak etti. Gümülcine şehir turu ile başlayan programda konuklar BTAYTD’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanındaki sorunlarını dinledi. İsminde geçen “Türk” kelimesi nedeniyle kapatılan Batı Trakya Türk toplumunun 1927 yılında kurulan ilk derneği İskeçe Türk Birliği’ni ziyaret eden konuklar, ardından İskeçe Merkez Türk İlkokulu’nu ve İskeçe şehrini gezdi. Konuklar son olarak Ketenlik köyünü ziyaret ederken Ketenlik Gençlik Derneği yöneticileri ile bir araya geldi, Ketenlik Halk Kütüphanesi ve Ketenlik Müzesi’ni gezdi.

Çalıştayda akademisyen ve uzmanlar Batı Trakya’daki iki dilli azınlık eğitim sistemine ilişkin görüşlerini dile getirdi

2 Mart 2019 Cumartesi sabahı ev sahibi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Batı Trakya Türk toplumunun eğitim alanında faaliyet gösteren derneklerin yöneticileri ile Türkiye, Yunanistan, Almanya, Danimarka, Belçika ve Hollanda’dan akademisyen ve uzmanların katılımıyla iki oturumlu çalıştay düzenlendi. Çalıştayda ev sahibi kuruluşlar olarak BTAYTD Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı ve ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu’nun ile etkinlik ortağı FUEN’yi temsilen Başkan Yardımcısı Gösta Toft birer selamlama konuşması yaptı.

Trakya Üniversitesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet’in yönettiği ve raportörlüğünü BAKEŞ Genel Müdürü Dr. Pervin Hayrullah’ın yaptığı ilk oturumda Batı Trakya’daki iki dilli azınlık eğitim modeli, bu modelin mevcut durumu, zayıf ve güçlü yanları tartışıldı. İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun başkanlığında yapılan ikinci oturumda akademisyenler, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Batı Trakya’daki iki dilli azınlık eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini aktardı.

BM Azınlık Meseleleri Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes’in de bir konuşma yaptığı ve ana dilde eğitimin öneminin altının çizildiği çalıştayda Batı Trakya’daki iki dilli azınlık eğitim sistemi bağlamında Yunan devleti ile Batı Trakya Türk toplumu arasındaki diyalog mekanizmasının yokluğuna ve özellikle anaokulu döneminde çocukların iki dili eş zamanlı olarak öğrenmeye başlamaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Konferansta ana dilin ve iki dilli eğitimin Batı Trakya Türk toplumu için öneminin altı çizildi

Çalıştayın ardından halka açık olarak iki oturum halinde gerçekleştirilen konferansta düzenleyici kuruluşlar adına BTAYTD Başkanı Dr. Hüseyin Baltacı ve ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu ile ortak kuruluş FUEN Başkan Yardımcısı Gösta Toft birer selamlama konuşması yaptı. Konferansın açılış konuşmasını ise BM Azınlık Meseleleri Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes gerçekleştirdi.

“Ana Dilin ve İki Dilli Eğitimin Ulusal Azınlıklar İçin Önemi” başlıklı ilk oturumun başkanlığını ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu yaparken bu oturumda beş konuşmacı söz aldı. Trakya Dimokritos Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. George Mavrommatis, Yunanistan’da azınlık çocuklarının eğitimi ve iki dilli sınıflar için öğretmen yetiştirme sistemini aktardı. ABTTF öncülüğünde 2012 yılında Batı Trakya’ya düzenlenen ilk keşif ziyaretine iştirak eden Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları (HRWF) Örgütü Direktörü Willy Fautre “Belçika ve Batı Trakya-Yunanistan’daki İki Dilli Eğitim Sisteminin Karşılaştırmalı Bir Analizi” başlıklı bir sunum yaptı. Devamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Sağın Şimşek, iki dilli eğitimin avantajları ve iki dilli eğitim modelleri hakkında konuştu. Atina Ulusal ve Kapodistria Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü’nden Prof. Dr. Thalia Dragona, “İki Dillilik ve Yunanistan’da Azınlık Eğitimi, Problemler ve Muhtemel Çözümler” başlıklı sunumunda Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarındaki iki dilli eğitimi değerlendirdi, mevcut problemlerin çözümüne yönelik önerilerini sıraladı. Son olarak Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Elena Antonova Ünlü, “Farklı Bağlamlarda Çocuğun İki Dil Edinimi ve Sonuçları, Denetim/Değerlendirme Faktörleri (Yaş, Dil1, Girdi ve Kullanım)” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Konferansın “Batı Trakya'daki Azınlığın İki Dilli Eğitim Sistemi Nasıl Geliştirilir?” başlıklı ikinci oturumunu Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu yönetti. Bu oturumda ilk olarak Mercator Avrupa Çok Dillilik ve Dil Öğrenimi Araştırma Merkezi Başkanı ve Friz Akademisi Yönetim Kurulu üyesi Dr. Cor van der Meer yaptığı sunumda, Avrupa’da iki dilli azınlık eğitim sistemine örneklerden biri olarak Hollanda’da yaşayan Friz azınlığının eğitim sistemi hakkında bilgi verdi. Atina Ulusal ve Kapodistria Üniversitesi’nden Prof. Dr. Anna Frangoudaki, “Azınlık Çocuklarının Eğitimi: İkinci Dil Olarak Yunanca’nın Öğretilmesi, Olumlu Yönler ve Eksiklikler” başlıklı sunumunda Müslüman Çocukların Eğitimi Programı hakkında bilgi vererek program ile elde edilen sonuçları aktardı. Akdeniz Üniversitesi İlköğretim Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Yazıcı erken çocukluk döneminde iki dilli eğitim uygulamaları ve anadil eğitiminin önemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Atina Ulusal ve Kapodistria Üniversitesi Okul Öncesi Eğitim Bölümü’nden Doç. Dr. Nelly Askouni, Müslüman Çocukların Eğitimi programı ile 1990’lardan sonra Batı Trakya Türk toplumuna mensup çocukların eğitim durumlarına ilişkin sonuçları aktardı, programın sonuçlarına ilişkin verileri paylaştı. Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Binnur Genç İlter ana dil eğitiminin ikinci dil öğrenimine etkisi hakkında bir sunum yaptı. Son olarak Trakya Üniversitesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Batı Trakya’da iki dilli azınlık eğitiminde ikinci dil ediniminin zayıf yönlerini dile getirerek yapısal ve dış etkenlere bağlı sorunları aktardı.

Konferansın kapanış ve değerlendirmesini ise Birleşmiş Milletler Azınlık Meseleleri Özel Raportörü Prof. Dr. Fernand de Varennes yaptı.

Türkiye, Yunanistan ve Avrupa’dan akademisyen ve uzmanları bir araya getiren, Batı Trakya Türk toplumunun iki dilli azınlık eğitim sisteminde yaşanan sorunların ayrıntılarıyla ele alındığı ve çözüm önerilerinin dile getirildiği uluslararası konferansta dinleyici olarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK) Başkanı ve Gümülcine Faziletli Müftüsü İbrahim Şerif, Rodop SİRİZA Milletvekili Mustafa Mustafa, Rodop KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, ABTTF Başkan Yardımcısı Sami Yusuf, ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, ABTTF Uluslararası Çalışmalar ve Lobi Grubu üyesi Fatma Ahmetcik, bölgedeki Batı Trakya Türk toplumuna ait sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda eğitimci yer aldı.
 


‹‹‹ geri dön
Yorum

Şu ana kadar ziyaretçi defterine herhangi bir mesaj yazılmadı...

Diğer Haberler
» 19. madde mağdurları için bilgi formu
» ABTTF Avrupa Türk-İslam Birliği’nin geleneksel iftar programına katıldı
» ABTTF Uluslararası Demokratlar Birliği’nin iftar programına katıldı
» Meschede ve Lauf derneklerimizden iftar yemeği
» 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
» ABTTF T.C. Essen Başkonsolosluğu’nun iftarına katıldı
» Lauf derneğimiz Hıdırellez Şenliği düzenledi
» Almanya’daki Batı Trakya Türkleri Gütersloh ve Viersen şehirlerindeki iftar sofralarında buluştu
» ABTTF DİTİB’in geleneksel iftarına katıldı
» Yunanistan Başbakanı Çipras Batı Trakya ziyaretinde müftülük ve vakıflar konusunda açıklamalarda bulundu
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1614210    Bugün : 42    Son : 2:17    Aynı anda : 13031
ABTTF
Habitat2008
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 25-30.01.2013
AGİT 2 3 Temmuz 2015
Uluslararasi Calistay ve Konferans TurkMusluman Azınlık Egitiminde Iki Dillilik ve Dunyadaki Farkli Yaklasimlar - Sorunlar ve Muhtemel Cozumler, 28.02.-03.03.2019, Gumulcine - Bati Trakya, Yunanistan
58. FUEN Kongresi, 19-23.06.2013, Briksen, Guney Tirol, Italya
Specials
Teknoloji