Forum! New!


Facebook
Twitter

Γραπτό διάγγελμα προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ από την ABTTF - 01.03.2019

Η ABTTF έφερε στην ημερήσια διάταξη τα μη εφαρμοζόμενες αποφάσεις του ΕΔΑΔ από την Ελλάδα για τους Συλλόγους που σχετίζονται με την τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων της Δυτικής Θράκης (ABTTF), στην 40ή σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών που πραγματοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου-22 Μαρτίου 2019 στη Γενεύη της Ελβετίας, παρέδοσε γραπτό διάγγελμα με τίτλο ''Περιοριστική νομοθεσία που απειλεί την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι στην Ελλάδα και το πρόβλημα της μη εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης.'' Σε γραπτή της δήλωση η ABTTF, υπογραμμίζοντας ότι οι ενώσεις που περιέχουν στο όνομα ''Τουρκική'' στην Ελλάδα είναι κλειστές και νέες αιτήσεις για ίδρυση δεν έγιναν δεκτές, παρά τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε τρεις υποθέσεις, η Ελλάδα παραβίασε την ελευθερία του συνεταιρισμού της τουρκικής κοινωνίας της Δυτικής Θράκης.

Η Ελλάδα επίμονα δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ

Η ABTTF η οποία επισημαίνει ότι, λόγω που περιέχει στο όνομα λέξη ''Τουρκική'' έκλεισε η πρώτη ένωση της Τουρκικής Κοινωνίας, η Τουρκική Ένωση Ξάνθης (ΤΕΞ) και οι αιτήσεις καταχώρισης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και του Συλλόγου Νεολαίας Μειονότητας Ν. Έβρου με την απόρριψη υπέβαλαν αίτηση στο ΕΔΑΔ, και οι τρείς ενώσεις δικαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρά τη δικαίωση η Ελλάδα παραβίασε το άρθρο 11 σχετικά της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία είναι συμβαλλόμενο μέρος. Η ABTTF υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις τρεις ενώσεις που ανήκουν στην τουρκική κοινωνία της Δυτικής Θράκης, παρόλο που έχουν περάσει περισσότερα από δέκα χρόνια, ανάφερε ότι η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, ελέγχοι τις υποθέσεις του υπό όνομα ''Μπεκίρ Ουτσά '' σχετικά με τις ενώσεις της τουρκικής κοινωνίας της Δυτικής Θράκης στο πλαίσιο την παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ότι ακολουθούν τη συνεχιζόμενη νομική διαδικασία στα ελληνικά εθνικά δικαστήρια.

Η ABTTF υπογράμμισε ότι ο νέος νόμος που ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο τον Οκτώβριο του 2017 με αριθμό 4491/2017 οι προβλεπόμενοι νέοι περιορισμοί που καθιστούν αδύνατη την εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τις τουρκικές ενώσεις της Δυτικής Θράκης, ο κύριος στόχος αυτού του νόμου είναι να μην επιτρέψει την ίδρυση συλλόγους με όνομα ''Τουρκική'' στην Ελλάδα. Μετά την έκδοση του εν λόγω νόμου, η ABTTF δήλωσε ότι το αίτημα της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης με αίτημα επανέκδοση επίσημου νομικού προσώπου έχει απορριφθεί από το Εφετείο της Θράκης, μετά από αυτό, η ένωση υπέβαλε αίτηση στο Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά η ημερομηνία της δίκης δεν ανακοινώθηκε ακόμα. Επίσης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης και ο Σύλλογος Νεολαίας Μειονότητας Ν. Έβρου υπέβαλαν αίτηση στο Εφετείο Θράκης για ακύρωση δικαστικών αποφάσεων που είχαν απορρίφθεί την αίτησή για καταχώριση και ότι η δίκη για δύο υποθέσεις θα δικαστούν στις 30 Οκτωβρίου 2019.

Η ABTTF υπογραμμίζει ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία εγγεγραμμένη ένωση με την ονομασία ''Τουρκική'' στη Δυτική Θράκη, σημείωσε ότι η αίτηση εγγραφής του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών της Ξάνθης απορρίφθηκε από το τοπικό δικαστήριο, κατόπιν από το Εφετείο Θράκη και τέλος από το Ανώτατο Δικαστήριο, λόγω τη λέξη ''Τουρκική'' στο όνομα της ένωσης και εν τούτο κάλεσε την Ελλάδα να λάβει άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα στο εθνικό της δίκαιο για να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και να σεβαστεί την ελευθερία του συνεταιρισμού της τουρκικής κοινωνίας της Δυτικής Θράκης.

Έγγραφα που υπέβαλε η ABTTF στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G19/040/46/PDF/G1904046.pdf?OpenElement
 


‹‹‹ πίσω
Your Opinion

There is no message

Περισσότερες Ειδήσεις
» Στήλη του προέδρου
» Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Τσίπρας έκανε δηλώσεις σχετικά με τα Βακούφια και των Μουφτειών κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Θράκη
» H ABTTF συμμετείχε στην ετήσια συνεδρίαση της FUEN για την Ομάδα Εργασίας της Εκπαίδευσης
» Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων πραγματοποίησε το πρώτο περιφερειακό φόρουμ στις Βρυξέλλες
» Στήλη του προέδρου
» Dr. Χασάν Αχμέτ_ΑΝΤΕ ΦΙΛΟΙ!
» Η Τουρκική Αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης παρέστη στη συνάντηση του ΟΑΣΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων
» Παράλληλη έκθεση aπό την ABTTF στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ελλάδος του 2018
» Συνεταιρική διάσκεψη με θέμα εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ABTTF με EFA
» Στήλη του προέδρου
Αρχείο ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Total : 1635259    Today : 36    Last : 4:11    At the same time : 13031
ABTTF
ABTTF Olagan Mali Genel Kurulu, 03.03.2018, Giessen, Almanya
ABTTF 2014 Yil Sonu Ueye Dernek Ziyaretleri
Habitat2008
21. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi Lippstadt-Eickelborn 2017.05.13
RML2future Konferansi, 17-18.01.2012 Bolzano, Italya
ABTTF İftarı 2015
Specials
Teknoloji