Forum! New!


Facebook
Twitter

AKPM ulusal azınlıklara mensup bireylerin hakları ile ilgili kararı kabul etti - 30.01.2019

Halit Habip Oğlu: “Batı Trakya Türk toplumu olarak raporun hazırlık sürecinde ve raporla ilgili kararın AKPM Genel Kurulu’nda oylanması öncesinde sürece aktif bir şekilde dahil olurken raportör Badea ile gerçekleştirdiğimiz pek çok görüşmede görüş ve önerilerimizi dile getirdik”

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), 24 Ocak 2019 tarihinde “Ulusal azınlıklara mensup bireylerin haklarının teşvik edilmesi” başlıklı kararı (No. 2262/2019) kabul etti. AKPM Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu 2. Başkan Yardımcısı Viorel Riceard Badea (Romanya, EPP/CD) tarafından hazırlanan rapora ilişkin kararda, Avrupa Konseyi üyesi tüm devletlere ulusal azınlıklara mensup bireylerin ihtiyaçlarına olumlu yönde cevap vermesi ve onların bilhassa Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme’de (FCNM) ortaya konan haklarını koruması çağrısında bulunuluyor.

Kararda, FCNM’nin Avrupa Konseyi üyesi bütün devletler tarafından koşulsuz onaylanmasının toplumun tüm üyelerinin eşit katılımının teşvik edilmesi, Avrupa’daki kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunup geliştirilmesi ve istikrar, demokratik güvenlik ve barışın güvence altına alınması açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Yunanistan’ın da aralarında olduğu FCNM’ye taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi sekiz devletin sözleşmeyi onaylamasına yönelik olarak 2006’dan beri kısıtlı bir ilerleme kaydedilmesinden üzüntü duyulduğunun belirtildiği kararda AKPM, bahse konu devletleri herhangi bir şerh koymadan FCNM’yi onaylamaya çağırıyor. Kararda ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 12 No’lu Protokolü’nü henüz imzalamamış ya da onaylamamış üye Devletler ilgili protokolü onaylamaya davet ediliyor.

Batı Trakya Türk heyeti, Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve Sözleşme (FCNM) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 12 No’lu Protokolü’ne taraf olmayan Avrupa Konseyi üyesi devletlerdeki ulusal azınlıkların durumunu inceleyen raporun hazırlık sürecinde raportör Badea ile görüşerek raporun Yunanistan ile ilgili bölümüne ilişkin Batı Trakya Türk toplumunun görüş ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmıştı. Badea ile yapılan görüşmeler neticesinde ABTTF’nin ilki ulusal azınlıklara mensup bireylerin örgütlenme özgürlüğü ile ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının Avrupa Konseyi üyesi devletlerce uygulanması, diğeri de ulusal azınlıklara mensup bireylerin kurdukları sivil toplum kuruluşlarının temel hak ve değerlerin herkes için bir hakikate dönüşmesindeki önemli rolü olmak üzere iki değişiklik önerisi kabul edildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya Türk heyeti olarak raportör Badea ile gerçekleştirdiğimiz pek çok görüşme neticesinde Batı Trakya Türk toplumunun görüşünün dikkate alınarak raporda yer almasını sağladık. AKPM tarafından kabul edilen raporla ilgili kararda ABTTF’nin sunduğu iki değişiklik önerisinin de yer alması oldukça olumludur. Batı Trakya Türk toplumu olarak aktif bir biçimde dahil olduğumuz bu süreçte görüş ve taleplerimizi raportöre ileterek sürece doğrudan etki edebilmiş olmak uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların önemini göstermektedir” dedi.

AKPM tarafından kabul edilen “Ulusal azınlıklara mensup bireylerin haklarının teşvik edilmesi” başlıklı karara http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=25428&lang=en linkinden ulaşabilirsiniz.
 


‹‹‹ geri dön
Yorum

Şu ana kadar ziyaretçi defterine herhangi bir mesaj yazılmadı...

Diğer Haberler
» 19. madde mağdurları için bilgi formu
» Uluslararası Ana Dil Günü kutlu olsun!
» Dr. Hasan Ahmet_BİZ!
» ŞUBAT 2019
» Başkan´dan
» ABTTF’den Brüksel’e çalışma ziyareti
» Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye’yi ziyaret ediyor
» Almanya’nın Gütersloh ve Lauf şehirlerinde yaşayan Batı Trakya Türkleri 29 Ocak Milli Direniş Günü’nü andı
» Lauf Batı Trakya Türkleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde yeni yönetim iş başında
» AKPM ulusal azınlıklara mensup bireylerin hakları ile ilgili kararı kabul etti
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1182568    Bugün : 413    Son : 11:52    Aynı anda : 13031
ABTTF
FUEN 61. Kongresi, 18-22.05.2016, Wroclaw-Breslau, Polonya
Avrupa Parlamentosunda Konferans, 28.11.2012, Bruksel
Bati Trakyaya Kesif Ziyareti 2017.09.10-13
29 Ocak Milli Direnis Gunu Anma Torenleri
46. AGIT Ek Insani Boyut Toplantisi 22-23.06.2017 Viyana
Bati Trakya Kesif Ziyareti, 19-22.09.2016, Gumulcine, Iskece ve Dimetoka
Specials
Teknoloji