Forum! New!


Facebook
Twitter

Η Κ.Σ.Σ.Ε ενέκρινε το ψήφισμα σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες - 30.01.2019

Χαλίτ Χαμπίπογλου: “Ως τουρκική κοινότητα της Δυτικής Θράκης, ενώ συμμετείχαμε ενεργά στην προετοιμασία της έκθεσης και πριν από την ψηφοφορία της έκθεσης στην Κ.Σ.Σ.Ε, διατυπώσαμε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις μας κατά τις συναντήσεις που είχαμε με τον εισηγητή Badea”

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κ.Σ.Σ.Ε) ενέκρινε στις 24 Ιανουαρίου 2019 το ψήφισμα 2262/2019 με τίτλο «Προώθηση τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες». Στο ψήφισμα που βασίζεται στην έκθεση που εκπόνησε ο Viorel Riceard Badea (Ρουμανία, EPP / CD), Δεύτερος Αντιπρόεδρος της επιτροπής Κ.Σ.Σ.Ε για την ισότητα και τη μη διάκριση, η Κ.Σ.Σ.Ε επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να ανταποκρίνονται θετικά στις ανάγκες των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες και να διαφυλάσσουν τα δικαιώματά τους, ιδίως όπως ορίζεται στη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (FCNM).

Στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι η πλήρης κύρωση της Σύμβασης Πλαισίου από όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης αποτελεί σημαντικό μέσο προώθησης της πλήρους και ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών της κοινωνίας, προωθώντας και προστατεύοντας την ποικιλομορφία των πολιτισμών και των γλωσσών και εγγυάται τη σταθερότητα, τη δημοκρατική ασφάλεια και την ειρήνη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο ψήφισμα, η Συνέλευση εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι από το 2006 έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος στην επικύρωση της Σύμβασης Πλαισίου από τα οκτώ κράτη που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και τους καλεί να υπογράψουν και / ή να κυρώσουν τη Σύμβαση χωρίς επιφυλάξεις . Εξάλλου, η Συνέλευση καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν ή να επικυρώσεουν όσοι δεν το έχουν ακόμη υπογράψει / ή να επικυρώσει το Πρωτόκολλο αριθ. 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Η τουρκική αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης συναντήθηκε με τον εισηγητή Badea κατά τη διάρκεια της προπαρασκευαστικής φάσης της έκθεσης που αναλύει την κατάσταση των εθνικών μειονοτήτων που ζουν στα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης πλαισίου για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων (FCNM ) και στο Πρωτόκολλο αριθ. 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διαβίβασε προφορικά και γραπτά τις απόψεις και τα σχόλια της τουρκικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη με στο κεφάλαιο για την Ελλάδα σχετικά με την έκθεση. Ως αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Badea, οι δύο τροποποιήσεις της ABTTF, από τις οποίες το ένα αφορά την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο άλλος είναι ο βασικός ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν τα άτομα που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες για την υλοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών για όλους.

Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) Χαλίτ Χαμπίπογλου δήλωσε, “Ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων συναντήσεων που είχαμε με τον εισηγητή Badea ως τουρκική αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης έχουμε εξασφαλίσει ότι οι απόψεις της τουρκικής κοινότητας στη Δυτική Θράκη θα εξεταστούν και θα συμπεριληφθούν στην έκθεση. Είναι πολύ θετικό ότι δύο προτάσεις τροποποίησης της ABTTF περιλαμβάνονται επίσης στο ψήφισμα που βασίζεται στην έκθεση που εγκρίθηκε από την Κ.Σ.Σ.Ε. Ως η τουρκική κοινότητα στη Δυτική Θράκη, συμμετείχαμε ενεργά σε αυτήν τη διαδικασία, μεταφέραμε τις απόψεις και τις απαιτήσεις μας στον εισηγητή και έτσι μπορούσαμε να επηρεάσουμε άμεσα τη διαδικασία. Αυτό δείχνει τη σημασία των δράσεων που διεξάγονται σε διεθνές επίπεδο.”

Το ψήφισμα σχετικά με την "Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες" που εγκρίθηκε από την Κ.Σ.Σ.Ε: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=25428&lang=en
 


‹‹‹ πίσω
Your Opinion

There is no message

Περισσότερες Ειδήσεις
» Στήλη του προέδρου
» Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Τσίπρας έκανε δηλώσεις σχετικά με τα Βακούφια και των Μουφτειών κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Θράκη
» H ABTTF συμμετείχε στην ετήσια συνεδρίαση της FUEN για την Ομάδα Εργασίας της Εκπαίδευσης
» Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων πραγματοποίησε το πρώτο περιφερειακό φόρουμ στις Βρυξέλλες
» Στήλη του προέδρου
» Dr. Χασάν Αχμέτ_ΑΝΤΕ ΦΙΛΟΙ!
» Η Τουρκική Αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης παρέστη στη συνάντηση του ΟΑΣΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων
» Παράλληλη έκθεση aπό την ABTTF στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ελλάδος του 2018
» Συνεταιρική διάσκεψη με θέμα εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ABTTF με EFA
» Στήλη του προέδρου
Αρχείο ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Total : 1635254    Today : 31    Last : 3:34    At the same time : 13031
ABTTF
ABTTF ve DEB Partisinin Uye Dernekleri Ziyareti, 28.01-15.02.2014
Bati Trakya Kesif Ziyareti, 19-22.09.2016, Gumulcine, Iskece ve Dimetoka
Ueye Dernek Ziyaretleri 2016
FUEN 63. Kongresi, 20-24.06.2018, Leeuwarden, Hollanda
BM Azinlik Sorunlari Forumu 6. Oturumu ve Yan Etkinlik, 26-27.11.2013, Cenevre, Isvicre
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 17-20.09.2018
Specials
Teknoloji