Forum! New!


Facebook
Twitter

΄Εκθεση σχετικά με τα δικαιώματα των εθνικών μειονοτήτων από την PACE - 11.12.2018

Χαλίτ Χαμπίπογλου: ''Πριν από την ψηφοφορία και την έγκριση της έκθεσης του κ. Badea στη Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο του 2019, ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας στο Στρασβούργο και θα διαβιβάσουμε τις απόψεις και τις συστάσεις μας στον εισηγητή "

Στις 3 Δεκεμβρίου 2018, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) ενέκρινε το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την «Προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες» που συνέταξε ο βουλευτής Viorel Riceard Badea (Ρουμανία / ΕΛΚ), μέλος της Επιτροπής Ισότητας και της μη διάκρισης..

Η έκθεση, η οποία συζητήθηκε και ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής του Παρισιού, εξετάζει το καθεστώς των εθνικών μειονοτήτων που ζουν σε οκτώ χώρες που είναι μη κρατικά μέρη στη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων (FCNM) και στο Πρωτόκολλο αριθ. 12 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στην έκθεση που αποσκοπεί στη διεξαγωγή διαλόγου και στην παροχή βάσης για περαιτέρω βήματα με οκτώ χώρες, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα - μη κρατικά συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων και το Πρωτόκολλο αριθ. 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα , οι Τούρκοι της Δυτικής Θράκης περιλαμβάνει επίσης στο κεφάλαιο για την Ελλάδα.

Badea: ''Η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν χρειάζεται να επικυρωθεί η Σύμβαση Πλαίσιο για την Προστασία των Εθνικών Μειονοτήτων, με την αιτιολογία ότι υπάρχει μια προηγμένη νομοθεσία για την προστασία των μειονοτήτων πέρα από τη Συνθήκη της Λωζάννης ''

Στο κεφάλαιο για την Ελλάδα σχετικά με την έκθεση στην οποία επανεξετάζονται τα τρέχοντα μέτρα για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων στις χώρες που είναι μη κρατικά μέρη της Σύμβασης-Πλαισίου και τα εμπόδια στην επικύρωση της Σύμβασης, ο εισηγήτης Badea δήλωσε ότι κατά την ακρόαση του Νοεμβρίου του 2017 στο Βουκουρέστι με τη συνάντηση την Πρόεδρο του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Μαρίνα Τελαλίαν ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει επισήμως τη μουσουλμανική μειονότητα στη Δυτική Θράκη ως συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη της Λωζάννης. Ο Badea δηλώνει ότι «παρόλο που η Σύμβαση-Πλαίσιο επέτρεψε στα κράτη να καθορίσουν τις εθνικές μειονότητες εντός της αρμοδιότητάς τους που καλύπτονται από τις διατάξεις της, ήταν δύσκολο για την Ελλάδα να επικυρώσει τη συνθήκη αυτή, καθώς η αναγνωρισμένη θρησκευτική μειονότητα στην Ελλάδα περιλάμβανε τρία συστατικά τουρκικής καταγωγής, πομάκοι και καταγωγής Ρομά "αναφέρει ότι η Ελλάδα θεώρησε ότι δεν υπήρχε λόγος να επικυρώσει τη Σύμβαση-Πλαίσιο δεδομένου ότι είχε ήδη θεσπιστεί προηγμένη νομοθεσία η οποία υπερέβαινε τη Συνθήκη της Λωζάνης. Επιπλέον, ο κ. Badea δηλώνει ότι το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε για τα μέτρα που ελήφθησαν όσον αφορά τις ελευθερίες θρησκείας, συσχέτισης και έκφρασης, τη συμμετοχή στον δημόσιο βίο, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την πολιτιστική πολυμορφία, τον διορισμό και το ρόλο των μουφτήδων, της κοινωνίας και της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και προσθέτει ότι η Ελλάδα θεωρεί ότι δεν υπήρχαν κενά στη νομοθετική προστασία όσον αφορά τις μειονότητες. Κατά συνέπεια, ο Badea ερμηνεύει ότι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο η Ελλάδα δεν επικυρώνει τη Σύμβαση πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση την ύπαρξη ή την ανυπαρξία ορισμένων μειονοτήτων. Επιπλέον, ο Badea υποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν έχει μια προσέγγιση στα δικαιώματα των μειονοτήτων με βάση την αμοιβαιότητα.

Ο Badea, ο οποίος συναντήθηκε στο Στρασβούργο με εκπροσώπους της τουρκικής κοινωνίας της Δυτικής Θράκης, ανέφερε τις ανησυχίες των Τούρκων της Δυτικής Θράκης στην έκθεση του

Εκτός από τις σημειώσεις του για τη συνάντησή του με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, ο Badea ανέφερε επίσης τις συναντήσεις του συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων της Δυτικής Θράκης (ABTTF)με εκπροσώπους της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης στην έκθεση του. Ο Badea αναφέρει ότι οι εκπρόσωποι της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τη δυνατότητα ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, επιθέσεων μίσους και επιθέσεων με μίσος, καθώς και τις δυσκολίες στην άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και των περιορισμών και έλλειψη αυτονομίας όσον αφορά την άσκηση της θρησκευτικής ελευθερίας. Επιπλέον, αναφέρει ότι το πιλοτικό πρόγραμμα για τουρκόφωνων παιδιών στα δημόσια σχολεία, αν και είναι θετικό, αναφέρθηκαν ανησυχίες των εκπροσώπων της μειονότητας όσον αφορά το δικαίωμα στην εκπαίδευση, ιδίως όσον αφορά τη μείωση του αριθμού των σχολείων που παρέχουν εκπαίδευση στα τουρκικά και την ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στα σχολεία (δημοτικά σχολεία της μειονότητας) όπου παρέχεται εκπαίδευση στην τουρκική γλώσσα.

Εκτός από την έκθεση, στο σχέδιο περιλαμβάνεται η αντίθετη γνώμη του Μουσταφά Γιενερόγλου, μέλος της τουρκικής αντιπροσωπείας της PACE, Βουλευτής ου κόμματος AK . Ο Γιενερόγλου δήλωσε ότι η ερμηνεία της Ελλάδας, καθώς είχε θεσπίσει καθεστώς προστασίας των μειονοτήτων, που προστατεύει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Τούρκων της Δυτικής Θράκης με τη Συνθήκη της Λωζάννης, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Ο Γιενερόγλου, εκφράζοντας τα προβλήματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης, τόνισε επίσης ότι οι Τούρκοι που ζουν στη Ρόδο και την Κω δεν μπορούν να απολαύσουν οποιουδήποτε δικαιώματος επειδή δεν αναγνωρίζονται ως μειονότητα από την Ελλάδα.

Στο τελικό μέρος της έκθεσης, όπου αξιολογείται το καθεστώς εφαρμογής της Σύμβασης στα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης-Πλαισίου, σημειώνεται ότι η πλήρης επικύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς πολιτική προθυμία. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής Badea υποδεικνύει ότι η PACE θα πρέπει να βοηθήσει τις χώρες που είναι μη κρατικά μέρη. Σε αυτό το σημείο, ο Badea σημειώνει ότι πρέπει να καθιερωθεί διάλογος με τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι η συμβουλευτική επιτροπή της σύμβασης-πλαισίου είναι έτοιμη να παράσχει εμπειρογνωμοσύνη μέσω των εκθέσεων και των συστάσεων του κράτους.

Στο σχέδιο ψηφίσματος που επισυνάπτεται στην έκθεση, τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη Σύμβαση-πλαίσιο καλούνται να κυρώσουν χωρίς καμία επιφύλαξη τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο αριθ. 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Σχετικά με το θέμα ο πρόεδρος της Eυρωπαϊκής Ομοσπονδίας Τούρκων Δυτικής Θράκης (ABTTF) Χαλίτ Χαμπίπογλου δήλωσε, ''Πριν από την έκθεση που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2018 κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής, ως Τουρκική αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης μαζί με τον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας Δυτικής Θράκης» (BTAYTD) και την Τουρκική Ένωση Ξάνθης (ΤΕΞ) συναντήσαμε τον κ. Badea κατά τις παρεμβάσεις μας στο Στρασβούργο και διατυπώσαμε τα προβλήματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης και ενημερώσαμε τον εισηγητή για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεών μας, μολονότι υπάρχουν ορισμένα μέρη που αντιτιθέμεθα, αλλά είναι ευχάριστο το γεγονός ότι οι ανησυχίες της τουρκικής κοινότητας της Δυτικής Θράκης περιλαμβάνονται στην έκθεση του εισηγητή. Πριν από την ψηφοφορία και την έγκριση της έκθεσης του κ. Badea στη Γενική Συνέλευση τον Ιανουάριο του 2019, ως εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας στο Στρασβούργο και θα διαβιβάσουμε τις απόψεις και τις συστάσεις μας στον εισηγητή.''
 


‹‹‹ πίσω
Your Opinion

There is no message

Περισσότερες Ειδήσεις
» Στήλη του προέδρου
» Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Τσίπρας έκανε δηλώσεις σχετικά με τα Βακούφια και των Μουφτειών κατά την επίσκεψή του στη Δυτική Θράκη
» H ABTTF συμμετείχε στην ετήσια συνεδρίαση της FUEN για την Ομάδα Εργασίας της Εκπαίδευσης
» Ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων πραγματοποίησε το πρώτο περιφερειακό φόρουμ στις Βρυξέλλες
» Στήλη του προέδρου
» Dr. Χασάν Αχμέτ_ΑΝΤΕ ΦΙΛΟΙ!
» Η Τουρκική Αντιπροσωπεία της Δυτικής Θράκης παρέστη στη συνάντηση του ΟΑΣΕ για την ελευθερία θρησκείας ή πεποιθήσεων
» Παράλληλη έκθεση aπό την ABTTF στην έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ελλάδος του 2018
» Συνεταιρική διάσκεψη με θέμα εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της ABTTF με EFA
» Στήλη του προέδρου
Αρχείο ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Total : 1268599    Today : 25    Last : 1:09    At the same time : 13031
ABTTF
ABTTF Olagan Mali Genel Kurulu, 03.03.2018, Giessen, Almanya
FUEN Tuerk Azinliklari Calisma Grubu 1. Toplantisi, 20-23.11.2014, Ankara, Tuerkiye
Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azinliklar Intergrubunda Sunum, 14.03.2013, Strazburg
Batitrakya Resimleri
ABTTF ve DEB Partisinin Uye Dernekleri Ziyareti, 28.01-15.02.2014
Habitat2008
Specials
Teknoloji