Forum! New!


Facebook
Twitter

Öğretmenler Kurulu Tartışmalı Geçti - 09.02.2016

Rodop-Meriç İlleri Selanik Özel Pedağoji Akademisi Mezunu Öğretmenler Derneği (SÖPA) 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Şubat 2016 Çarşamba günü Rodop eski valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda yönetim ile muhalefet arasında büyük tartışmalar yaşandı. Tartışmalar nedeniyle genel kurul Pazar gününe ertelendi ve erken seçimle sonuçlandı.

Genel Kurul Toplantısı sabah 09:00’da başladı. Genel kurul öncesi Rodop Kamu Çalışanları Sendikası (ADEDY) Başkanı Giorgos Triantafilidis öğretmenlere bir konuşma yaparak onları 4 Şubat Perşembe günü yapılan genel greve destek vermeye davet etti.

Ardından Rodop İl Eğitim Müdürü Marinos Kostantinidis konuşma yaptı. Yeni eğitim müdürü, öğretmenlere her türlü sorunun çözümü için her zaman onların yanında olacağını, kapısını her zaman açık tutacağını ifade etti. Müdür Kostantinidis’in öğretmenlerden bir de isteği vardı. Azınlık öğretmenleri kendi aralarında sergiledikleri güzel dayanışma örneğini, Yunanlı meslektaşları ile de sergilemelerini istedi.

Misafir konuşmacılar salondan ayrıldıktan sonra genel kurul toplantısı önceden belirlenmiş gündem maddeleri doğrultusunda başladı.

İLK TARTIŞMA DİVAN KURULU İÇİN YAPILDI

Mehmet Şerif başkanlığındaki mevcut yönetim genel kurul toplantısını divan kurulu seçilmeden yapmak istedi. Ancak, yönetimin bu tutumuna muhalefet kanadı büyük tepki gösterdi. Muhalefet, toplantının divan kurulu seçilmeden asla yapılamayacağını dile getirdi ve toplantıda çok önemli kararların alınacağı ifade edildi.

Bu konuda özellikle Salih Ahmet, Hakkı Hacı, İdris Hasan ve Mustafa Ahmetçik ısrarcı davrandı ve divan kurulunun seçilmesini istediler. Mustafa Şakir de aynı konuda söz aldı. Kendisinin bugüne kadar belediye meclisinde ve diğer alt komisyonlarda bulunduğunu dile getirdi ve divan kurulunun seçilmesinin doğru olacağını belirtti.

Yönetim kurulu ise divanın seçilmesine gerek olmadığını dile getirdi, sayman Hasan Bekirusta önemli konuların ne zaman bildirilmesi gerektiği ile ilgili tüzükte yer alan maddeyi okudu.

Salih Ahmet, tüzükte divan kurulunun seçilip seçilmemesi ile ilgili bir maddenin olmadığını, buna genel kurulun karar verdiğini dolayısıyla da genel kurula sorulmasını önerdi.

DİVAN KURULU ANCAK 1.5 SAATTE SEÇİLEBİLDİ

Muhalefet, yönetimden iki as üyenin istifa etmiş olması nedeni ile yönetim kurulu seçimi yapılması gerektiğini belirtti. Yönetim kurulu ise, üyelerin istifalarını geri çektiklerini ve tam kadro olarak göreve devam ettiklerini savundu.

Başkan Mehmet Şerif, toplantının divan üyeleri seçilmeden devam edeceğini ve herkese söz hakkı tanınacağını dile getirdiyse de muhalefet geri adım atmadı. Israrla tararsız üyelerden oluşacak divan kurulunun belirlenmesini istedi.

Bir bucuk saat süren tartışmanın ardından genel kurulda muhafetin isteği kabul gördü ve divan kuruluna Mehmet Yakup, Hakan Bilgin ve Mustafa Şakir seçildi.

4 SAAT DERNEĞİN MALİ DURUMU TARTIŞILDI

Divan kurulu seçildikten sonra genel kurul toplantısı önceden belirlenen gündem maddeleri doğrultusunda başladı. İlk olarak, emekli olan öğretmenler Ali Mestan ve Ali Kamber’e yönetim tarafından plaket verildi. Ardından başkan Mehmet Şerif üyeleri faaliyetler hakkında geniş bilgilerdirdi. Daha sonra sayman Hasan Bekir Usta derneğin mali gelir giderleri hakkında üyelere bilgi verdi.

Devamında denetim kurulu başkanı İdris Hasan söz aldı. Sayman Bekir Usta’nın söylediği rakamları doğruladı ancak, derneğin 2015 yılı giderlerinin daha çok olduğunu ve yaklaşık 700 euro yardımlaşma kasasından alındığını dile getirdi. İdris Hasan, genel kurula yardımlaşma kasasının diger gelir-gider kasasından ayrılmasını önerdi. İdris Hasan ayrıca geçmiş dönemlerde görev alan yönetimlerin harcamalar konusunda çok açık davrandıklarını yaklaşık 200 bin euro harcama yaptıklarlarını belirtti.

Eski yöneticiler açık gitmediklerini savundular ve kendilerini suçlayan İdris Hasan’a tepki gösterdiler. Sayman Hasan Bekir Usta’nın gelir-gider konusundaki rakamları denetim kurulu başkanı İdris Hasan da onaylamasına rağmen, derneğin mali durumu genel kurulda tam 4 saat tartışıldı.

Öğretmenlerin genel kurulunda asıl tartışılması gereken eğitim ve eğitim sorunları olması gerekirken, toplantıyı meşgul eden derneğin ekonomik durumu oldu. Yaşanan tartışmaların ardından saymanın gelir gider raporu genel kurul tarafından kabul edildi.

Ancak dernek harcamalarında kısıtlamaya gidildi. Örneğin, temizlikçi ve temizlik malzemeleri için harcanan 1000 euro aşağıya düşürüldü ve 800 euro olası kararlaştırıldı. Basın organlarının abonelik ve bayram tebrikleri için ayrılan 650 euro 500 euroya indirildi. Yönetim kurulu üyelerinin yolculuğu için ayrılan 2500 euro 1700 euroya düşürüldü.

Mali durum görüşülürken sözleşmeli öğretmenlerden Hakan Bilgin sözleşmeli öğretmenlerin kadrolu olanlara göre ay bakımında senede daha az çalıştıklarını bu nedenle aidat ödemelerinde sözleşmelilere özel indirim yapılmasını önerdi. Genel kurul öneriyi kabul etti. Sözleşmelilerinden çalışacakları aylara göre aidat alınması oy birliği ile kararlaştırıldı. Bu öneriden sonra derneğin mali gelir-gider raporu genel kurul tarafından onaylandı.

MUHALEFET ERKEN SEÇİM TALEP ETTİ

Genel kurul öncesi divan kurulunun seçilmesini ısrarla savunan muhalefet, dernek başkanı Mehmet Şerif tarafından faaliyet raporu, sayman Hasan Bekir Usta tarafından gelir-gider raporu okunduktan sonra divan kuruluna bir belge sundu. Erken seçim yapılmasını talep etti. Divan kurulu sunulan yazılı belgeyi genel kurula okudu.

Bunun haricinde Salih Ahmet söz alarak genel kurulda konuyla ilgili konuşma yaptı. Salih Ahmet, konuşmasında, “mevcut yönetim azınlığın çıkarlarına aykırı hareket ediyor, dernek bugüne kadar azınlığın çıkarları karşısında hiç bu kadar pasif kalmamıştı. İskeçe’deki kardeş dernek ile bu kadar zıt düşmemişti. SÖPA azınlık derneği olmasına rağmen adeta bir devlet derneği gibi hareket ediyor. Okul kapatma ve diğer konularda pasif kalan yönetimin derhal görevi bırakmasını ve erken seçim yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Başkan Mehmet Şerif, hiç bir konuda pasif kalmadıklarını ve tam kadro olarak görevlerine devam ettiklerini bunun için erken seçimin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Divan kurulu, erken seçim önerisini genel kurula sunmadan hangi durumlarda erken seçim yapılabileceğini belirten dernek tüzüğündeki maddeyi genel kurula okudu.

Erken seçim yapılabilmesi için üç kriter aranmaktadır: a- yönetim kurulu tüzük kurallarına aykırı şekilde hareket etmiş olması gerekiyor, b- yönetim kurulu istifa etmiş olması gerekiyor, c- genel kurul üyelerinin dörtte birinin erken seçimi istemesi. Divan kurulu daha sonra erken seçim önerisini genel kurula sundu. Erken seçim kararı üçüncü kritere göre alındı. Genel kurula katılan 138 üyeden 52’si erken seçim olsun dedi. Toplantıya 10 dakika ara verildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER TOPLANTIYI TERK ETTİ

Çarşamba günü yapılan genel kurul toplantısı sabah saat 09:00’da başlamasına rağmen yaşanan tartışmalar yüzünde saat 15:00’e kadar sadece üç konu görüşülebildi. Bunlardan biri divan kurulu seçimi ikincisi, derneğin mali durumu, üçüncüsü ise erken seçim talebi.

Bu üç konu tam 6 saat tartışıldı. Ancak, gündem maddelerinde yer alan ve asıl eğitimi ilgilendiren konular tartışılamadı. Gündem maddelerinde a- Öğretmen Okulu (Didaskaliyo) hakkında dernek üyelerinin görüşlerinin dinlenmesi, b- sözleşmeli öğretmenlerin problemleri, c- tam gün okullarla ilgili görüş ve öneriler.

Toplantının ilk bölümünde bazı konuları gereğinden fazla uzatan kadrolu öğretmenleri sabırla dinleyen sözleşmeli öğretmenler toplantının ikinci bölümünde tepki gösterdiler. Toplantının ilk bölümünde asıl eğitime harcanması gereken zaman harcanmadığından kendilerini ilgilendiren konular görüşülmediğinden genel kurulu boykot ederek toplantıyı haklı olarak terk ettiler. Çünkü 6 saat süren toplantının ilk bölümünde eğitim ve eğitim sorunlar ile ilgili maalesef kayda değer ne bir görüş belirtildi nede öneri sunuldu.

Bundan dolayı sözleşmeli öğretmenler toplantıyı terk ettiler. Bunun üzerine kadrolu öğretmenler genel kurul toplantısının Pazar gününe ertelenmesini kararlaştırdı. Böylelikle Pazar günü hem gündemdeki diğer önemli konular detaylı biçimde konuşulacak hem de genç öğretmenlerin fikirleri rahatça dinlenebilecek. Çarşamba günkü toplantı bu kararla sona erdi.

SÖZLEŞMELİLER 4 TALEPTE BULUNDU

3 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen genel kurul yaşanan tartışmalar nedeni bir günde bitmedi ve 7 Şubat Pazar günü de devam etti. Pazar günü genel kurulda Öğretmen Okulu (Didaskaliyo) hakkında dernek üyeleri görüşlerini dile getirdiler.

Ardında sözleşmeli öğretmenlerin problemleri ele alındı. Sözleşmeleri öğretmenler genel kurulunda 4 ayrı konuda talebi oldu. Sözleşmeli öğretmenler adına genel kurulda konuşma yapan Erdal Ali’nin sıraladığı talepler şunlardır;

1- Çift puanlama sistemi ile ilgili talep. Seçilecek olan yönetim kurulundan ivedilikle çift puanlama sistemi konusunu ele alarak, bu çift puanlama sistemi ΦΕΚ kararı talep ederek yedek öğretmenler için 2015-2016 yılını da kapsayacak şekilde iptal ettirme mücadelesi vermesidir.

2- Var olan kadro yerleri ile ilgili talep. Seçilecek yönetimin vakit kaybetmeksizin var olan 70 Π.Ε 73 kadrosu için talepte bulunmasını ve 70 kadronun tamamının atanması için girişimde bulunması.

3- Yedek öğretmenlerin zamanında okullara alınması ile ilgili talep. Yönetimden yedek öğretmenlerin okulların açılmasından önce bir seferde, yani tek postada alınacak okullarda diğer kadrolu meslektaşlarıyla aynı gün derslere başlamalarının sağlanmasını istemeleri talep edildi. Yedek öğretmenlerin atanması gecikmesi durumunda, derneğin tüm üyeleriyle birlikte dinamik girişimlerde bulunulması istendi.

4- Tam gün çalışan okullarla ilgili talep. Yedek öğretmenlerin tam gün çalışması için ΦΕΚ bulunmayan okulların derneğin girişimiyle bu okullar için de ΦΕΚ çıkartılması mücadelenin verilmesi.

Sözleşmeli öğretmenlerin yukarıdaki dört talebi genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi. Görüşülen diğer konular ise, büyük okullara sekreter talep edilmesi, yeni yönetimin Dedeağaç Eğitim Fakültesi’nde faaliyette olan Didaskalia konusununun dernek üyelerini ne kadar etkileyip etkilemeyeceğini araştırması ve Türkiye’den gelen kitapların geç dağıtılmaması için daha sene kapanmadan derneğin yeni eğitim yılı için amirliği bilgilendirmesi konuları da genel kurulda kabul edildi.

ERKEN SEÇİM YAPILDI YENİ BAŞKAN SALİH AHMET OLDU

Genel kurul toplantısının ikinci günü yönetim ve denetim kurulu seçimleri ile sona erdi. Gündem maddeleri genel kurulda tartışılıp karara bağlandıktan sonra yeni yönetim ve denetime aday olacak üyeler adaylık dilekçelerini yatırdılar.

Rodop-Meriç İlleri SÖPA Mezunu Öğretmenler Derneği’ne kayıtlı 155 aktif üye var. Üyelerin 125’i kadrolu, 30’u sözleşmeli öğretmendir. Erken seçimlerde kadrolu öğretmenlerden 107’i, sözleşmelilerden ise 25’i oy kullandı. Toplam 132 oyun kullanıldığı seçimlerde yönetim için 15, denetim için ise 3 üye aday oldu. Adayların isimleri ve oylar şu şekildedir.

Yöneti kurulu adayları ve oyları:

1- Salih Ahmet (67 oy), 2- Mehmet Arif Osman (33 oy), 3-Rıdvan Deli Hasan (45 oy), 4- Nihat Kara Hasan (28 oy), 5- Hasan Bekir Usta (44 oy), 6-Bilal Berbat (49 oy), 7- Rıdvan Sar Hasan (50 oy), 8- Mehmet Şerif Hasan (49 oy), 9- Mehmet Şerif Ahmet (54 oy), 10-Hüseyin Şakir Hüseyin (46 oy), 11- Mehmet Sülayman Çolak (48 oy), 12-Mehmet Topal Mehmet Hüseyin (30 oy), 13-İdris Hasan (68 oy), 14-Ali Haseki (48 oy), 15-Hakkı Hacı (73 oy).

Denetim kurulu adayları ve oyları;

1- Lütfi Deli Şakir (58 oy), 2-Fehim Muhtar Sali (73 oy), 3- Mehmet Serdar Mehmet (76 oy).

YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Başkan: Salih Ahmet
Asbaşkan: Mehmet Şerif Hasan
Genel Sekreter: Hakkı Hacı
Sayman: İdris Hasan
Üye: Mehmet Şerif Ahmet
Üye: Rıdvan Sar Hasan
Üye: Bilal Berbat

DENETİM KURULU

Başkan: Mehmet Serdar Mehmet
Sekreter: Lütfü Deli Şakir
Üye: Fehim Muhtar Salih


Kaynak: http://www.milletgazetesi.gr/
 


‹‹‹ geri dön
Yorum

Şu ana kadar ziyaretçi defterine herhangi bir mesaj yazılmadı...

Diğer Haberler
» 19. madde mağdurları için bilgi formu
» ABTTF Avrupa Türk-İslam Birliği’nin geleneksel iftar programına katıldı
» ABTTF Uluslararası Demokratlar Birliği’nin iftar programına katıldı
» Meschede ve Lauf derneklerimizden iftar yemeği
» 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
» ABTTF T.C. Essen Başkonsolosluğu’nun iftarına katıldı
» Lauf derneğimiz Hıdırellez Şenliği düzenledi
» Almanya’daki Batı Trakya Türkleri Gütersloh ve Viersen şehirlerindeki iftar sofralarında buluştu
» ABTTF DİTİB’in geleneksel iftarına katıldı
» Yunanistan Başbakanı Çipras Batı Trakya ziyaretinde müftülük ve vakıflar konusunda açıklamalarda bulundu
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1614096    Bugün : 400    Son : 19:39    Aynı anda : 13031
ABTTF
FUEN TAG 2. Yillik Toplantisi, 09-12.11.2015, Baku, Azerbaycan
Uluslararasi Calistay ve Konferans TurkMusluman Azınlık Egitiminde Iki Dillilik ve Dunyadaki Farkli Yaklasimlar - Sorunlar ve Muhtemel Cozumler, 28.02.-03.03.2019, Gumulcine - Bati Trakya, Yunanistan
Bati Trakya Kesif Ziyareti, 19-22.09.2016, Gumulcine, Iskece ve Dimetoka
ABTTF 2014 Yil Sonu Ueye Dernek Ziyaretleri
Bati Trakya ya Kesif Ziyareti 2017.09.10-13
Guney Tirol Kesif Ziyareti, 26-29.05.2016, Guney Tirol, Italya
Specials
Teknoloji