Forum! New!


Facebook
Twitter

Amacı


ABTTF, çoğulcu, özgürlükçü, demokratik ve hukuk kurallarına bağlı bir örgüttür. Çalışmalarını Federal Almanya yasalarına uygun olarak yürütür ve siyasi partilerden, devlet dairelerinden ve hükümetlerden bağımsızdır.ABTTF’nin amaçları;

- Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunları ile ilgilenmek, bu sorunların çözümünde yardımcı olmak, üyelerinin hak ve çıkarlarını müdafa etmek için çeitli girişimlerde bulunmak.

- Avrupa'da yaşayan Batı Trakya Türk Müslüman azınlığı mensuplarının maddi ve manevi dayanışmalarının sağlanmasına katkıda bulunmak. (Almanya'da yaşayan Batı Trakya Türkleri için Cenaze fonu vb.) Milli ve dini kültürlerini yaşatıp geliştirmek ve kültür değerlerini Avrupa ve Dünya kamuoyuna tanıtma yönünde konferanslar, oturumlar, sergiler düzenlemek ve çeşitli toplumsal kültürel ve sosyal ve bilimsel çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak.

- Üye dernek yöneticilerini ve tabii kişileri çeşitli yönlerde aydınlatmak, onların Federasyon çalışmaları ve kültür düzeylerini artırmak için seminer ve konferanslar düzenlemek.

- Üye derneklerin ve tabii kişilerin, üyelerin daha yararlı olmalarını sağlayabilmek için ve birlikte hareket edebilmeleri için beraberliği sağlamak ve geliştirmek.

- Türk-Yunan ilişkilerinde dostluk ve işbirliğinin gelişmesi yönünde çalışmalarda bulunmak. Diğer kuruluş ve organizasyonlar ile çalışmalar yapmak.

- Batı Trakya Türk Azınlı'ğının Avrupa'da kültürel benliklerini korumaları ve geliştirmeleri için çalışmalar yapmak.

- Yunanistan’dan gelip Avrupa’nın çesitli ülkelerinde yaşayan Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarinin gerek yaşadıkları ülkelere gerekse Yunistan’na yönelik karşılaştıkları yasal, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, eşit haklar sağlamaları için uğraş vermek.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1257035    Bugün : 213    Son : 12:04    Aynı anda : 13031
ABTTF
AGİT 2 3 Temmuz 2015
FUEN Parlamenter Oglen Yemegi Toplantisi, 24.01.2012, Bruksel
Bati Trakya ya Kesif Ziyareti 2017.09.10-13
Dernek Ziyaretleri
ABTTF ve DEB Partisinin Uye Dernekleri Ziyareti, 28.01-15.02.2014
Avrupa Konseyinde Yan Etkinlik, 25.04.2013, Strazburg, Fransa
Specials
Teknoloji