Forum! New!


Facebook
Twitter
Teknoloji

               


Teknoloji

 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1223144    Bugün : 191    Son : 17:53    Aynı anda : 13031
ABTTF
FUEN 63. Kongresi, 20-24.06.2018, Leeuwarden, Hollanda
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 30.08.-04.09.2012
Bati Trakya Kesif Ziyareti, 19-22.09.2016, Gumulcine, Iskece ve Dimetoka
Guney Tirol Kesif Ziyareti, 26-29.05.2016, Guney Tirol, Italya
58. FUEN Kongresi, 19-23.06.2013, Briksen, Guney Tirol, Italya
Avrupa Vatandaslar Girisimi Temali Bati Trakya Ziyareti ve 1 Milyon Imza Kampanyasi, 06-09.06.2013, Gumuelcine ve Iskece
Specials
Teknoloji