Forum! New!


Facebook
Twitter

Elçin Macar Onassis Vakfı'ndan Burs Almış! - 10.12.2004

KEMO-Azınlık Gruplarını Araştırma Merkezi (Yunanistan) ile Lozan Mubadilleri Vakfı’nın (Türkiye) AB fonlarından 30.000 evro alarak ortaklaşa düzenledikleri toplantılardan ilki Gümülcine Belediyesi Meclis Salonu’nda yapıldı. Buna benzer ikinci toplantı da 2005 Mayıs ayı içinde yine aynı salonda düzenlenecek; toplantılar zinciri İstanbul’da son bulacaktır. Toplantı süresince Yunanistan tarafından; G. Kaminis, K. Çiçelikis, Y. Mavromatis, Tevfik Hüseyinoğlu, S. Roidis, A. Takis, P. Stathi, Tevfik Hüseyinoğlu, İlknur Halil, Mustafa Mustafa, İbram Onsunoğlu ve İraklis Millas söz aldılar. Türkiye tarafından konuşmacı olarak ise İbrahim Kelağa ve Elçin Macar katıldılar. Toplantıya V. Aarbakke de tartışmacı olarak katıldı. Yunanistan ve Türkiye’deki azınlıkların eğitimlerinin tartışıldığı toplantıyı B.T.Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı İbrahim Şerif, Milletvekili İlhan Ahmet, B.T.A.Yüksek Tahsilliler Derneği Başkanı Murat Yunus, diğer dernek başkanları, Dışişleri Bakanlığı Trakya Siyasi İşler Şefi, T.C. Gümülcine Başkonsolosu Ümit Yardım, Rodop Valisi A. Yannakidis ile çok sayıda soydaş izledi. Türk belediye başkanlarından ise sadece Hemetli Nahiye Başkanı Mehmet Eminoğlu oradaydı. İzleyicilerin ezici bir çoğunluğu öğretmenlerden olması dikkat çekti.

Toplantı süresince gerek B.Trakya Türk Azınlığı ve gerekse de İstanbul Rum Azınlığı hakkında çok ilginç bilgiler verildi; araştırma sonuçları açıklandı ve önümüzdeki yıllarda B.Trakya’daki Türk Azınlığın eğitim durumunun nasıl olabileceği yorumları yapıldı. Bu toplantının haber kısmını bir yana bırakırsak, bize göre toplantıdan şu sonuçlar çıkmıştır, ya da üstü kapalı olarak aşağıdaki mesajlar verilmek istenmiştir:

a- Batı Trakya Türk Azınlığı artık Lozan Antlaşması’nı bırakmalıdır; çünkü Avrupa’da son zamanlarda çıkarılmış daha modern ve popüler anlaşmalar vardır. Bu anlaşmalar zaten Lozan’ı da kapsamaktadır.

b- Batı Trakya’da yaşayan azınlık Türk, Pomak ve Çingene gibi değişik etnik unsurlardan oluşmaktadır.

Bizim burada üzerinde durmak istediğimiz Azınlığın ısrarla üç parçaya bölünmek istenmesidir. Bildiğimiz çevreler bunu yıllardan bu yana savunmakta ve bu konuda çalışmalar da yapmaktadırlar. Bu çevrelerin yaptığı çalışmalar bizleri etkilememekte ve insanlarımız da bunlara ilgi göstermemektedir. Fakat bizleri burada üzen bir Türk akademisyenin çıkıp bu görüşleri savunması ve Azınlığı üç parçaya bölmesidir. Toplantıya Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (İstanbul - Türkiye) katılan Yrd. Doç.Dr. Elçin Macar yaptığı sıkıntılı konuşmada; Batı Trakya’da yaşayan Azınlığın ayırımını yaptı ve bunları; Türk, Pomak ve Çingene diye tanımladı. Bu sözler üzerine salonda tepkiler oluştu. Macar sözlerinin iyi anlaşılmadığını belirtti ve her ne kadar cevap vermeye kalktıysa da izleyicileri tatmin edemedi. Toplantı sonunda da Elçin Macar bu görüşlerini savunmaya devam etti.

Elçin Macar’ın tepkilere sebep olan görüşleri ise şöyleydi:

‘…Lozan’da Azınlığın din temelli olarak tanımlanmasıyla, Türk kökenli olmayan Batı Trakya Müslümanlarının da Türkleştirilmesi süreci başlıyor; çünkü bütün Müslüman çocukları bu okullarda Türkçe öğreniyorlar, Türkiye’den yollanan öğretmenlerin eğitiminden geçiyorlar; dolayısıyla mesela Çingeneler, Pomaklar Türkleşiyorlar, hatta belki Türkten fazla Türkçü örnekler ortaya çıkıyor diye düşünüyorum…. ‘

Peki bu Elçin Macar adlı akademisyen kimdir? Biz bu konuda küçük bir araştırma yaptık ve çok ilginç sonuçlara ulaştık. Elçin Macar lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nin uluslar arası İlişkiler bölümünde almış ve aynı üniversitede 1999 yılında doktorasını tamamlamıştır. Elçin Macar, Ekim 1997/Eylül-1998 tarihlerinde Onassis Vakfı’nın burslusu olarak Atina’da bulunmuştur. Daha sonra da Ekim-2002 / Temmuz- 2003 tarihleri arasında Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı’ından doktora sonrası bursunu da almıştır.

Elçin Macar’ın Yunanca’ya çevrilmiş makaleleri ise ‘istorika’ yayın organı tarafından yayınlanmıştır. Macar’ın eserleri ise şöyle sıralanmaktadır:

Uluslararası dergilerde yayınlanan makaleler:

• “Ermeni Sorunu ve Türkiye” İstorika, no:28, 27 Nisan 2000 (Yunanca)
• “Mustafa Kemal’in Manevraları” İstorika, no:46, 31 Ağustos 2000 (Yunanca)
• “Jöntürklerin Dış Politikası”, İstorika, no:126, 14 Mart 2002 (Yunanca)
• “ Balkanlar’da Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu”, İstorika, no: 141, 4 Temmuz 2002 (Yunanca)

Uluslararası kitaplarda bölümler:

• “İzmir:Büyük Yangından Günümüze” (Izmir: From the Great Fire to the Present), Smyrna: Metropolis of the Asia Minor Greeks, (Athens, Centre for Asia Minor Studies and Ephesus Publishing, 2001), pp. 267-298. (İngilizce)

Ulusal dergilerde yayınlanan makaleler:

• “Türk Ortodoksları ya da Elde Var Hüzün”, Cem, Mayıs 1992, s.39-42
• “Doğan Avcıoğlu ve 12 Mart”, İktisat Dergisi, no:332, Kasım 1992, s.28-38
• “Patrik Konstantinos’un Sınırdışı Edilmesi”, Tarih ve Toplum, no:155, Kasım 1996, s.20-23
• “İstanbul Katolik Rum Cemaatinin Sonu”, Tarih ve Toplum, no:165, Eylül 1997, s.43-46
• “Selanik Dönmelerinin Yaşayan Simgesi-Yeni Cami”, Tarih ve Toplum, no:168, Aralık 1997, s.28-29
• “Anadolu Rumlarının Belleği- Küçük Asya Araştırmaları Merkezi”, Toplumsal Tarih, no:64, Nisan 1999, s.58-60
• “Fener Patrikhanesi’nde Soğuk Savaş Operasyonu-Athinagoras’ın Patrik Seçilmesi”, Toplumsal Tarih, no:69, Eylül 1999, s.36-39
• “Yunan İşgali Sırasında İzmir’de Katolik Rumlar”, Toplumsal Tarih, no:85, Ocak 2001, s.20-22
• “İstanbul Bulgarları”, Toplumsal Tarih, no: 117 , Eylül 2003, s. 94-97
• “Ortadoğu Yardım Örgütü”, Toplumsal Tarih, no:120, Aralık 2003, s. 80-85
• “Heybeliada Ruhban Okulu Sorunu”, Görüş, Aralık 2003, s. 54-57

Kitap:

• Fener Patrikhanesi (Yorgo Benlisoy’la birlikte), Ankara: Ayraç Yayınevi, 1996.
• İstanbul’un Yokolmuş İki Cemaati: Doğu Ritli Katolik Rumlar ve Bulgarlar, İstanbul: İletişim, 2002.
• Cumhuriyet Döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, İstanbul: İletişim, 2003.

Makale:

• “İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Dışişleri Bakanlığı”, Pazar Postası, 11 Mart 1995
• “Ermeni Cemaati Seçime Gidiyor”, Radikal, 6 Ekim 1998
• “Doğan Avcıoğlu”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-cilt:2/Kemalizm, (İstanbul: İletişim Yay., 2001), s. 162-169

Tebliğ:

• “Nüfus Mübadelesi Araştırmalarında Yeni Bir Kaynak: Dorothy Sutton Arşivi”,

Türkiye ve Yunanistan Arasındaki Zorunlu Nüfus Mübadelesi-80. Yıldönümü Sempozyumu, 7-8 Kasım 2003 İstanbul, Lozan Mübadilleri Vakfı.

Yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra Elçin Macar’ın konuşması bizlere hiç de sürpriz olmadı. Onassis Vakfı ile Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı burslarını alan bir kişinin, Yunanistan’ın fikirlerini savunuyor olması hiç de şaşırtıcı değildir. O kendine göre ekonomik imkanlar sağladığı ülkenin görüşlerine benzer fikirler ortaya atmıştır. Ama, kendi geçimini sağladığı vatanını suçlar pozisyona gelmiştir. Kendi vatanını suçlarken, ekonomik destek aldığı ülkenin Batı Trakya Türkleri eğitimine vurduğu darbelerden bahsedememiştir; bu insanların sıkıntılarını dile getirememiştir. Elçin Macar kendi vatanından somut örnekler verirken, sıra burs aldığı ülkeye gelince olayı akademisyen kıvraklığı ile geçiştirmeye kalkmıştır. Örneğin Bozcaada ve Gökçeada da bir zamanlar yönetim seçilemediğini hatırlayabilen Elçin Macar, her nedense sıra Batı Trakya Türklerine gelince hafıza kaybına uğramakta ve en basitinden bir Vakıf İdareleri sorunundan bile bahsedememektedir.

İşte AB gerçeği budur. AB ülkeleri 30 bin evro karşılığında üç adet toplantı düzenler ve orada istediği kişiye istediğini söyletir. Bakarsınız bir gün gelir Trabzon’dan Yunanistan’da burslu olarak okuyan bir öğrenci de karşımıza çıkıverir ve Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde yaşayan insanlara baskı yaptığını söyleyiverir. Sonuç olarak bu kişiler maddi menfaat ve kariyer uğruna kendi öz vatanlarını acımasızca eleştirirler; ve en büyük zararı da yine geçimlerini sürdürdükleri kendi öz vatanlarına yaparlar.

AB destekli, Yunanistan-Türkiye sivil toplum örgütleri toplantılarının tamamına yakın bir kısmında savunulan görüşler hep Batı Trakya Türk Azınlığı’nın ve Türkiye’nin aleyhine sonuçlar doğurmuştur. Daha önceki yıllarda Şapçı’da kapalı kapılar ardında düzenlenen ve buradaki Türklerden gizlenen kişilerin söyledikleri ile Elçin Macar’ın söyledikleri ne yazık ki benzerlik göstermektedir.

Yine ne yazık ki, AB programlarıyla düzenlenen toplantılarda, Türkiye’den Batı Trakya’ya bu tür insanlardan çok ama çok gelmektedir. Bu insanlar, maalesef Batı Trakya gerçeğini hiç ama hiç bilmemektedirler. Yunanistan’da, AB destekli toplantılara temsilci gönderecek ve aklı başında olan tüm sivil toplum örgütlerine önemle duyurulur.
‹‹‹ geri dön
Yorum
» Elçin Macar ( Mahmut 2013-02-05 11:18:15)
Diğer Haberler
» 19. madde mağdurları için bilgi formu
» ABTTF Avrupa Türk-İslam Birliği’nin geleneksel iftar programına katıldı
» ABTTF Uluslararası Demokratlar Birliği’nin iftar programına katıldı
» Meschede ve Lauf derneklerimizden iftar yemeği
» 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
» ABTTF T.C. Essen Başkonsolosluğu’nun iftarına katıldı
» Lauf derneğimiz Hıdırellez Şenliği düzenledi
» Almanya’daki Batı Trakya Türkleri Gütersloh ve Viersen şehirlerindeki iftar sofralarında buluştu
» ABTTF DİTİB’in geleneksel iftarına katıldı
» Yunanistan Başbakanı Çipras Batı Trakya ziyaretinde müftülük ve vakıflar konusunda açıklamalarda bulundu
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1610662    Bugün : 246    Son : 13:06    Aynı anda : 13031
ABTTF
Bati Trakyaya Kesif Ziyareti 2017.09.10-13
FUEN 62. Kongresi, 17-21.05.2017, Cluj-Napoca, Romanya
18. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi
FUEN TAG 2. Yillik Toplantisi, 09-12.11.2015, Baku, Azerbaycan
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 30.08.-04.09.2012
18. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi Aile Gecesi
Specials
Teknoloji