Forum! New!


Facebook
Twitter

Ahmet Mete'yi karalama kampanyası - 14.01.2007

 


 
Hronos – Gümülcine

3 Ocak 2007

SÖZDE MÜFTÜ İÇİN SEÇİM PARODİSİ


“(Batı) Trakya Türklerinin” meşhur Danışma Kurulu daha önce ilan ettiğini uyguladı ve İskeçe sözde Müftüsünün seçimi için Bayram günü olan 31 Aralık tarihinde camilerde hiçbir yasal dayanağı olmayan seçimleri gerçekleştirdi. Söz konusu işlemin başında İsmail Rodoplu ve Ahmet Faikoğlu bulunuyorlardı.

Her ne kadar ova halkı yapılan çağrıya uymuş olsa da, dağlık bölgedeki katılımın az olduğu gözle görülür nitelikteydi. Sonuçta, katılımın düşük olduğu parodi seçim işleminin sonuçlarına göre 4.418 oy alan Ahmet Hraloğlu'nu, 5.136 oy alarak geçen Ahmet Mete'nin İskeçe yeni sözde Müftüsü olduğu basın toplantısında açıklandı.

Gazetemiz günün erken saatlerinden itibaren ortamı ve Müslümanları dini bakımdan temsil ve idare edecek olan kişinin kim olduğunu belirlemek için meşhur borazanların nasıl çalıştıklarını görmek için komşu ile gitti. Halk camilere sadece Bayram namazını kılmak için değil, aynı zamanda sonuçları kesinlikle geçerli sayılamayacak olan gayrı resmi oylama için de gitti.

Söz konusu yarışın başrol oyuncuları ise Yassıören (Oreo) İmamı ve Vaaz ve İrşad Heyeti Asbaşkanı Ahmet Mete ile, İskeçe “Müftülüğünde” sekreter olarak çalışan Ilıca'lı (Thermes) Ahmet Hraloğlu'ydu. Adıgeçenler, az sayıda bir kurul tarafından 5 kişilik bir liste içinde seçildiler. Müftülük için gerekli vasıflar belirtilmediği gibi, söz konusu kurul arasında yasal (tayinli) Müftüyü seçen heyette olduğunun aksine İlahiyat mezunları olmayan kişiler de vardı.

Gayrı resmi Batı Trakya Müslümanları Danışma Kurulu açıklamasına göre “seçimler” sırasında 83 camide 9.554 kişi oy kullandı, ancak seçme işlemi el kaldırarak olduğundan dolayı kimse bu seçim sonuçlarının kesin olduğunu garanti edemez.

Gazetemiz İskeçe şehri içinde ve dağlık bölgedeki camilerde yapılan bu işlemi izledi. Dolaphan'da (Sminthi) gerçekleşenler aslında her yerde gerçekleşenlerin bir kopyasıydı. Kadınlar Bayram namazına katılamadıklarından dolayı oy verme işlemine de katılamadılar. Bunun yanında camilerde çok sayıda 18 yaşın altında çocuklar da vardı. Ayrıca çok sayıda kişi de camilerin dışında namaz kılmak zorunda kaldıklarından dolayı kimse ne oylarını saydı, ne de kaale aldı.

Güney Mahalle'de (Prosilio) namaza katılan 66 kişiden 15'i Ahmet Mete, 5'i de Ahmet Hraloğlu lehine oy kullanırlarken, diğerleri çekimser kaldı. İskeçe dağlık bölgesinin diğer camilerinde de katılım aynı derecede düşük oldu. İskeçe şehrindeki Pırnalık camiinde bazı müminler oylama yapıldığında camiye yeni geliyorlardı.

Danışma Kurulu'nun Pazartesi 1 Ocak 2007 günü faksla sonuçları resmen açıklamasından sonra, Gümülcine sözde Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Müslüman Gençler Birliği'nde yapılan bir törende el kaldırma yöntemiyle seçilen ilahiyatçı Ahmet Mete'ye cübbesini giydirdi. Daha sonra, bu gibi işlemleri destekleyen, azınlığın tanınan aşırı uçtaki kişileriyle birlikte bu yasadışı işleme bir meşruiyet kazandırmak amacıyla Türk Başkonsolosluğuna gittiler ve Başkonsolos tarafından kabul edildiler. Bunun yanında seçim sonuçları herkes tarafından bilinmesi için o bilinen internet sayfalarında yeraldı.

Türk Başkonsolosunun Evros (Meriç) Gezisi

Gümülcine Türk Başkonsolosu Ahmet Rıza Demirer son derece hareketli biri, zira adıgeçen Bayramın ilk günü Evros ilinin Büyük Dervent (Mega Derio) köyünü ziyaret etti. Başkonsolos, Bayram namazı sırasında camiyi ziyaret ettikten sonra Müslümanların evlerini de ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, Başkonsolosun Büyük Dervent'e düzenlediği ikinci ziyarettir.

İlk ziyaret ise Aralık ayı başlarında olmuş ve Başkonsolos bu ziyaret sırasında köyün kahvesinde Beşiktaş'ın yabancı bir takımla yaptığı maçı izlemişti.

Dimitra Simeonidu
Antifonitis – Gümülcine

3 Ocak 2007

KOMEDİ DİZİSİNDE YENİ CASTING!

AGA ROLÜNDE METE!


Danışma Kurulu “kumpanyası” 1 Ocak 2007 tarihinde “yeni Müftü seçimi” adı altında bir temsil düzenledi. Mehmet Emin Aga'nın kısa süre önceki vefatından sonra boşalan sözde Müftülük makamına çok sayıda kişi aday olmuş, ancak sonunda aday olarak Aga'nın sekreteri Ilıcalı (Thermes) Ahmet Hraloğlu ile Yassıören (Oreo) İmamı Ahmet Mete kalmışlardı. Ankara icazeti ikincisine vermiş ve iş artık ikinci kısma, yanı “halkın arzusunun tecellisi” senaryosunun oyuna koyulmasına kalmıştı.

Peki halk katılımının ortaya çıkması için halk nasıl bir araya getirilecekti? Sonunda çözüm olarak Kurban Bayramı bulundu. Hiçbir şeyden haberleri bile olmayan insanlar İslam'ın en büyük bayramını kutlamak için bir araya geldiklerinde, işin içinde olan imamlar ortaya çıkacak ve demokratik işlemleri harekete geçireceklerdi. Nitekim öyle de oldu.

Gelin görün ki katılanların çoğu ya bu işlemi kaale bile almadılar, ya da tepki gösterdiler. Bazı camilerde ise Türkiye'nin tercihine oy vermek için eller kalktı ve oylamaya daha sonra devam edilmek için namaza bile duruldu. Diğer bazı camilerde ise halk olaya tepki göstererek önce bayramın idrak edilmesini talep etti. Bu arada İSTİSNASIZ her camide sonuçları kaydetmekle yükümlü imamlar verilen oyları onla çarparak sonuçları kendi kafalarına göre kaydediyorlardı. (Namaza katılanların % 90'nın oylamayla ilgilenmediği konusunda Gökçepınar [Glafki] ve Büyük Osmanlı [Mantena] köylerindeki durum örnek olarak verilebilir.)

Hatta bazı kişiler açıklanan sonuçlar hakkında yorumda bulununca (Örneğin 5 oyun, 50 oy yapıldığı durumlarda) imam hiç lafı evirip çevirmeden “boşverin, nasıl olsa seçildi, bunu da yapalım da iş bitiversin” (!!!???) diye cevap veriyordu.

Evet, nihai skor (laf olsun diye canım): Mete 5.136 - Hraloğlu: 4.418.

Bazı Pomak dostlarımızın da belirttiği gibi söz konusu durum en geniş hayal gücüne sahip senaristleri bile kıskançlıktan çatlatabilirdi. Diğer sayımızda konuyla ilgili bazı eğlendirici ayrıntıları yayımlayacağız. Bunu yapmamızın esas sebebi sadece eğlenmek değil, aynı zamanda bizim bazı beyinsizlerin azınlığın dini liderlerini ve vakıf idare heyetlerini seçme konusunda bir “çözüm” gibi yutturmaya çalıştıkları “Kemalist demokrasiyi” biraz tadabilmenizdir. Tabii burada sadece kadınların seçime katılmamasından (bilindiği gibi kadınlar camiye girmiyorlar) değil, bunun yanında tüm seçme işleminde kör parmağım gözüne misali seçimin başından sonuna dek izlenen hileli yöntemlerdir.

Bu arada başka bir şey daha... Duyduğumuza göre geçen gün oynanan komedinin ikinci bölümü de hazırlanıyormuş. Bu bölümde ise hiçbir şeyin sürüncemede kalmaması amacıyla, halk Ahmet Mete ile Mehmet Emin Şinikoğlu (yasal olarak tayin edilmiş Müftü) arasında bir seçim yapmaya davet edilecekmiş.

Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ya da sadece yetkililerin bir düşüncesi olup olmadığını bilemeyeceğiz, ancak kendilerine bir istirhamımız var: Eğer böyle bir şey olacaksa, bileti ne kadar pahalı tutarlarsa tutsunlar, izleyebilmemiz için bize de bir haber veriversinler.

Ne diyelim? Valla helal olsun!
Mahitis – İskeçe

4 Ocak 2007

FİYASKO!


- İskeçe sözde Müftüsünün seçimine Müslümanların neredeyse % 85'i katılmadı!

- Ankara'nın istemediği sertlik yanlısı Ahmet Mete'ye sadece 1.500 kişi oy verdi!

Hayatını kaybeden Aga'nın yerine 31 Aralık 2006 günü Yassıören (Oreo) İmamı Ahmet Mete seçildi. Adıgeçenin bu seçimlerdeki rakibi Ilıcalı (Thermes) Ahmet Hraloğlu'ydu. Seçime katılmama oranının % 85 dolaylarında olduğu göz önüne alınacak olursa, yeni sözde Müftü'nün rahmetli Aga'nın itibarı ve gücüne sahip olmadığı, dolayısıyla tüm işlemin bir fiyasko olduğu ortaya çıkmaktadır.

Esasen güvenilmez bir yöntem olan el kaldırma yöntemiyle seçim işlemi ise, kelimenin tam anlamıyla bir komediye dönüştü, zira el kaldıranların sayısı son derece azdı. Bunun yanında Eşgüdüm Komitesinin (Danışma Kurulu) açıklamış olduğu adaylardan birinin 4.400, diğerinin ise 4.000 oy aldığı konusundaki sayılar az olsa da, son derece abartılıdır!!!

Elimize ulaşan bilgilere göre, İskeçe ili bazında kullanılan oy sayısı sadece 1.500'dür!

Bu arada, hem seçimlere katılımın azlığından, hem de kazanan kişiden dolayı azınlığın sertlik yanlısı çervreleri ile Gümülcine'deki Türk Başkonsolosluğu'nu bir endişe ve telaş almış durumda; zira Ankara'nın tercihi ılımlı ve eğitimli bir şahıs olan Ahmet Hraloğlu'ydu, ancak seçilen son derece fanatik bir kişi olan Ahmet Mete oldu.

Müslümanların bu tavırlarını analiz etmek için çok sayıda Müslümanla konuştuk ve kendilerine neden seçimlere katılmadıklarını sorduk. Aldığımız cevaplar ise oldukça ilginçti.

“Yasal dayanağı olmayan birine oy vermek ve onu seçmek istemiyoruz. Nikahımı kıydığında ona para veriyorum, ancak nikahın geçerli olması için yasal (tayinli) Müftü (Şinikoğlu) tarafından onaylanması gerekiyor. Neden iki kez aynı işi yapıp, iki kez para vereyim? Pek çok işlemde de aynı sorunlar geçerli...”

Ancak katılımın düşük olmasının esas sebebi ise seçmenlerin, seçim olacağını bile bilmemeleri ve adayları tanımamalarıydı. Başkonsolosluk bu nedenden dolayı bu konuda amatörce davranan Eşgüdüm Komitesi'ni (Danışma Kurulu) suçluyor. Bunun yanında katılımın düşük olmasının sebeplerinden biri olarak da seçimler konusundaki organizasyon eksikliği gösteriliyor.

Sonuçta 31 Aralık 2006 FİYASKOSU, (Batı) Trakya'daki fanatik azınlık mensuplarının gücünün bir söylenceden başka bir şey olmadığını kanıtlıyor.

Halkın kafasında başka sorunlar var, artık gerici bir şekilde değil, Avrupai tarzda düşünüyor ve ileri bakıyorlar.
‹‹‹ geri dön
Yorum
» bilgilendirme ( 2007-02-04 11:25:03)
Diğer Haberler
» 19. madde mağdurları için bilgi formu
» ABTTF Avrupa Türk-İslam Birliği’nin geleneksel iftar programına katıldı
» ABTTF Uluslararası Demokratlar Birliği’nin iftar programına katıldı
» Meschede ve Lauf derneklerimizden iftar yemeği
» 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!
» ABTTF T.C. Essen Başkonsolosluğu’nun iftarına katıldı
» Lauf derneğimiz Hıdırellez Şenliği düzenledi
» Almanya’daki Batı Trakya Türkleri Gütersloh ve Viersen şehirlerindeki iftar sofralarında buluştu
» ABTTF DİTİB’in geleneksel iftarına katıldı
» Yunanistan Başbakanı Çipras Batı Trakya ziyaretinde müftülük ve vakıflar konusunda açıklamalarda bulundu
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1614113    Bugün : 417    Son : 20:39    Aynı anda : 13031
ABTTF
18. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi Aile Gecesi
Ueye Dernek Ziyaretleri 2016
Avrupada Dil Haklari Konferansi, 05-07.12.2013, Cottbus, Almanya
59. FUEN Kongresi, 07-11.05.2014, Almanya-Danimarka Sinir Boelgesi
ABTTFnin Yil Sonu Uye Dernek Ziyaretleri, 20-30.12.2013
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 17-20.09.2018
Specials
Teknoloji