ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Batı Trakya’da nüfus dengesi Türk toplumu aleyhine değiştirilmek mi isteniyor? 

19.07.2022

ABTTF Başkanı: “Irkçı 19. madde uygulaması hafızalarda hala canlıyken makalede belirtilen önerilerle yanlış algı oluşturma çabaları toplumumuzun ülkesine olan güvenini bir kez daha derinden sarsacaktır.” 

Yerel xanthinews.gr isimli haber sitesinde yayımlanan bir makalede, Batı Trakya’da nüfusun Türk toplumu lehine geliştiği belirtilerek, çoğunluk ve azınlık nüfusunun dengelenmesi yönünde önerilerde bulunuluyor.

1923 Lozan Barış Antlaşması’na da atıfta bulunulan makalede, o zaman İstanbul’daki Rum Ortodoks azınlığı ve Batı Trakya’daki Türk toplumunun nüfuslarının dengeli olduğu ancak yıllar içerisinde Rum Ortodoks azınlığı İstanbul’dan kovulurken Batı Trakya’daki Türk toplumunun geliştiği ifade ediliyor.

Makalede, Batı Trakya’da bu gidişatın önüne geçilebilmesi ve azınlık-çoğunluk nüfusunun dengelenebilmesi için öğrencilerin öğrenim gördükleri şehirlerde oy kullanabilmesi, Kuzey Epirliler (Arnavutluk) ve Hristiyan Arnavutların bölgeye yerleşmeleri için teşvikler öngörülmesi ile bölgeyi terk edenlerin taşınmazlarının kanunla öngörülecek şekilde gerekli tazminat da verilerek bölgede daimi ikamet eden ve toprak sahip olmayan kişilere devredilmesi önerilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “Söz konusu makaleyi okuduğumda hayretler içinde kaldım ve askeri cunta döneminde Batı Trakya Türk toplumunu hedef alan ayrımcı uygulamalar aklıma geldi. Tamamen ırkçılık ve nefret dolu bir anlayışla kaleme alınmış bir makale. Kaldı ki ifade edilen öneriler Yunan vatandaşları için anayasada eşitlik ilkelerini düzenleyen maddelere de doğrudan aykırı. Makale ile sanki yetkili makamlar Yunan Vatandaşlık Kanunu’nun ilga edilen ırkçı 19. maddesi anlayışına davet edilmekte. Bilindiği gibi Batı Trakya’da Türk toplumunun nüfusunu azaltmak ve Türk toplumunu asimile etmek amacıyla 1955’ten 1998’ye kadar yürürlükte kalan 19. madde hükmüyle Yunan soyunda olmadıkları için yaklaşık 60 bin Batı Trakya Türk’ü tümüyle haksız bir şekilde vatandaşlıktan çıkarılmıştı. 19. madde uygulaması hafızalarda hala canlıyken makalede belirtilen önerilerle yanlış algı oluşturma çabaları toplumumuzun ülkesine olan güvenini bir kez daha derinden sarsacaktır.” dedi.

GALERİ