ABTTF
TR
HABER BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN Bülten İcon
Batı Trakya

Eğitim Bakanlığı’nın anaokullarda İngilizce’nin öğretilmesi pilot uygulaması ile ilgili tasarıya ABTTF’den katkı

08.05.2020

ABTTF Başkanı: “Ana dil öğrenimi olmadan kaliteli Yunanca ya da İngilizce öğretmek mümkün değil. İki dilli Türk anaokulları kurulmasına izin verilmesiyle birlikte Batı Trakya  Türk toplumuna mensup çocuklar içinde Türkçe’nin de olacağı devlet anaokulları ya da Türk anaokulları arasında tercih yapma imkanına da sahip olacak”

ABTTF, Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın okulların geliştirilmesi  ve diğer hükümler başlıklı yasa değişikliği tasarısının 2. Maddesi’nde “Anaokulunda İngilizce Dil Etkinlikleri” ile  ilgili olarak pilot uygulama kapsamında devlet anaokullarında İngilizce dilinde yapılması planlanan aktiviteler ile benzer olarak Batı Trakya Türk toplumunun yaşadığı bölgelerdeki devlet anaokullarında Türkçe’nin de öğretilmesini talep etti. 

Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın yürüttüğü danışma süreci kapsamında bakanlığa ilettiği görüşünde ABTTF, bilişsel ve pedagojik olarak ancak anadil eğitimi ile birlikte Yunanca ve İngilizce eğitiminin başarılı olabileceğini belirterek Rodop, İskeçe ve Meriç illerindeki devlet anaokullarında Türkçe’nin eğitici ve  yaracıtı aktiviteler aracılığı ile müfredata dahil edilmesini istedi.

Batı Trakya Türk toplumunun Lozan Antlaşması uyarınca anadilde eğitim hakkı ile birlikte kendi okullarını yönetme hakkına sahip olduğunu söyleyen ABTTF, 3518/2006 sayı ve tarihli yasayla ülkede anaokul eğitiminin zorunlu hale getirildiğini ancak Batı Trakya Türk toplumuna ait okullarda iki dilli anaokullar kurulmasına izin verilmemesini eleştirdi. Bu şartlar altında çocukların yalnızca Yunanca dilinde eğitim veren devlet anaokullarına gitmekten başka seçenekleri olmadığını belirten ABTTF, bu durumun 2008’de bölgeyi ziyaret eden Eski BM Azınlık Sorunları Bağımsız Uzmanı Gay McDougall ile Avrupa Konseyi Irkçılık ve Eşitsizlikle Mücadele Komisyonu’nun(ECRI) 2015 tarihli  Yunanistan raporunda da dile getirildiğini söyledi. ABTTF, adı geçen uluslararası raporlarda da ifade edildiği üzere iki dilli eğitimin Türkçe ve Yunancanın daha iyi öğrenilmesine olanak tanıyacağını belirterek bu yöndeki taleplerin hükümet tarafından kabul  edilmediğini aktardı. AB Antlaşması ve AB Temel Haklar Şartı’nın ulusal  azınlıklara mensup kişilerin hakları ve eğitim hakkı ile ilgili maddelerine de atıfta bulunan ABTTF, Batı Trakya Türk toplumuna ait okullarda iki dilli anaokullar açılması talebinin karşılanmasını istedi.  

Konu ile ilgili olarak ABTTF Başkanı Halit Habip Oğlu, “Batı Trakya’daki kuruluşlarımıza ilaveten çatı kuruluşu olarak biz de Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın pilot uygulama kapsamında anaokullarda İngilizce’nin yaratıcı aktivitelerle öğretilmesi konusunda katkıda bulunduk, anadil olmaksızın çok dilli eğitimin kaliteli olamayacak olması nedeniyle Türkçe’nin de eğitici ve yaratıcı  aktiviteler ile öğretilmesini istedik. Eğitimde özerk olan Batı Trakya Türk toplumu anadilde öğretim hakkı ile birlikte ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde okullara  sahip ve  burada çocuklarımız eğitimlerine devam ediyor. Bununla birlikte önemli sayıda çocuklarımız da devlet okullarına da kayıt oluyor. Batı Trakya  Türk toplumu olarak sahip olduğumuz okul sistemi içerisinde iki dilli anaokullar istiyoruz, bu talebimizi yıllardır dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz. İki dilli Türk anaokullarına izin verilmesi halinde bugün yaşananların aynısı yaşanacak. Yani hem iki dilli Türk anaokulları olacak, hem de devlet okullarını tercih eden ailelerimiz de olacak. 2008’de BM Eski Azınlık Sorunları Bağımsız Uzmanı Gay McDougall’ın raporunda belirttiği üzere iki dilli Türk anaokulları kurulmasına izin verilmesiyle birlikte Batı Trakya  Türk toplumuna mensup çocuklar devlet anaokulları ya da Türk anaokulları olmak üzere tercih yapma imkanına sahip olacak. Aksi durumda bugün yaşandığı üzere devlet dayatmacı bir anlayışla yalnızca Yunanca’nın hatta İngilizce’nin öğretilmesinin planlandığı fakat Türkçe’ye yer verilmeyen bir sistem uygulayarak anadilde öğrenim hakkını görmezden gelmeye devam etmiş olacak. Bu ise devlet okul sistemi ya da özerk okul sistemizde hiç bir koşulda kabul edemeyeceğimiz bir durum, buna sessiz kalamayız!” açıklamasında bulundu. 

Konu ile  ilgili olarak ABTTF’nin Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’na ilettiği metne http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5131&cpage=18#comments linkinden ulaşabilirsiniz.

GALERİ