Forum! New!


Facebook
Twitter

Türk ve Rum Ahali Mübadelesi ve Etabli Sözleşme ve Antlaşmaları


Lozan AntlaÅŸma'sının ''Azınlıkların Himayesi'' kısmında hakları güvence altına alınan Batı Trakya Türk toplumunun statüsünü oluÅŸturan milletlerarası anlaÅŸmalar Lozan Barış AntlaÅŸması ile son bulmamıştır.Lozan'da 30 Ocak 1923'te imzalanan ''Rum ve Türk ahalinin mübadelesine dair mukavelename ve protokol'' gereÄŸince Türkiye'deki Rumlarla, Yunanistan'daki Türkler mübadele edilecek, ancak 1912 kanunu mucibince belirlenen Ä°stanbul Belediyesi sınırları içinde, 30 Kasım 1918 tarihinden önce yerleÅŸmiÅŸ bulunan Rumlarla, 1913 BükreÅŸ AntlaÅŸmasıyle sınırları çizilen Batı Trakya'nın Batı sınırının doÄŸusunda yaÅŸayan Türkler mübadele dışı bırakıldılar. Burada Batı sınırının özellikle belirtilmesi, Batı Trakya'nın BükreÅŸ AntlaÅŸması öncesindeki sınırlarının daha geniÅŸ bir alanı kapsadığındandır.Nitekim 1913 ''Batı Trakya Hükumet-i Müstekılesi''nin sınırları daha geniÅŸ olup,Kavala ÅŸehrini de içine alacak ÅŸekilde batıda Struma nehrine kadar uzanıyordu.
30 Ocak mübadele sözleÅŸmesine göre (md. 11), bu sözleÅŸmeyi uygulamak üzere, Türk ve Yunan temsilcilerinin de dahil olduÄŸu milletlerarası bir karma komisyon kurulacaktı.Gerçekten bu komisyon kurulmuÅŸ ve Ekim 1923'ten itibaren çalışmalara baÅŸlamıştır.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664410    Bugün : 17    Son : 2:42    Aynı anda : 13031
ABTTF
Berlin Buyukelciligi iftar 2015
Bati Trakya Tuerkleri Kadin Kurultayi, 18-19.05.2012, Guemuelcine
Batitrakya Resimleri
FUEN Tuerk Azinliklari Calisma Grubu 1. Toplantisi, 20-23.11.2014, Ankara, Tuerkiye
ABTTF 30. Kurulus Yildonumu Kutlamasi, 03.03.2018. Giessen, Almanya
FUEN 62. Kongresi, 17-21.05.2017, Cluj-Napoca, Romanya
Specials
Teknoloji