Forum! New!


Facebook
Twitter

1830 Londra Protokolü


Yunansitan'ın bağımsızlık savaşı, Fransa ve Ä°ngiltereyi doÄŸrudan ilgilendirmekle birlikte aslında Osmanlı-Rus savaşına baÄŸlı idi. 1828'de vuku bulan savaÅŸ sonunda imzalanan Edirne AnlaÅŸması (1829) ile Osmanlı Devleti Yunanistan'ın muhtariyetini tanımak zorunda kaldı. Bu durum Rusya'nın Balkanlar'da prestij kazanması demekti. Ä°ngiltere hükümeti derhal harekete geçerek Londra'da Fransa ve Rusya'nın da katılmasıyle bir konferans yapılmasını saÄŸladı ve 3 Åžubat 1830'da Yunanistan'ı bağımsız bir devlet olarak ilân eden Londra protokolü imzalandı. Büyük devletler, bu bağımsızlığı Mayıs 1832'de yapılan bir antlaÅŸma ile Babıâlî'nin de tanımasını saÄŸladılar.
Yeni Yunanistan devletinin toprakları içinde kalan Müslüman azınlıklar bu 1830 Londra Protokolü ile birtakım güvencelere sahip olmaktadır. Protokolün 5. maddesine göre Yunan hükümeti, aynen Osmanlı hükümeti gibi, derhal genel bir af ilan edecek ve kendisine karşı çarpışmış olanların mal-mülklerinden yoksun bırakılmamasını ve bu kiÅŸilere hiçbir nedenle iliÅŸilmemesini saÄŸlayacaktır. Yunanistan'a bırakılmış olan toprak ve adalarla yaÅŸayan Müslümanlardan yerlerinde kalmak isteyenler mülkiyetlerini koruyacaklar ve aileleriyle birlikte tam bir güvenlikten yararlanarak yaÅŸayacaklardır. Protokol'ün son maddesi, protokol hükümlerinin üç ülke temsilcileri tarafından Osmanlı hükümetine ve Yunanistan'a tebliÄŸ edileceÄŸini karara baÄŸlamaktadır. Bu tebliÄŸ Yunan hükümetine resmen 8 Nisan'da yapılmış, Yunanlıların Protokol'deki sınırlar konusunda büyük hoÅŸnutsuzluk göstermesi üzerine üç ülke temsilcileri mevcut hükümlerin tartışılamayacağını bildirmiÅŸ ve Prototol 16 Nisan tarihinde Yunan meclisince seçilmiÅŸ Yunanistan Valisi Kapodistrias tarafından Yunan hükümeti adına resmen kabul edilmiÅŸtir.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664409    Bugün : 16    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
RML2future Konferansi, 17-18.01.2012 Bolzano, Italya
ABTTFnin Yil Sonu Uye Dernek Ziyaretleri, 20-30.12.2013
Bati Trakyaya Calisma Ziyareti, 25-30.01.2013
57. FUEN Kongresi, 16-20.05.2012, Moskova, Rusya Federasyonu
59. FUEN Kongresi, 07-11.05.2014, Almanya-Danimarka Sinir Boelgesi
Specials
Teknoloji