Forum! New!


Facebook
Twitter

Amacı


ABTTF, çoÄŸulcu, özgürlükçü, demokratik ve hukuk kurallarına baÄŸlı bir örgüttür. Çalışmalarını Federal Almanya yasalarına uygun olarak yürütür ve siyasi partilerden, devlet dairelerinden ve hükümetlerden bağımsızdır.ABTTF’nin amaçları;

- Batı Trakya Türk Azınlığı'nın sorunları ile ilgilenmek, bu sorunların çözümünde yardımcı olmak, üyelerinin hak ve çıkarlarını müdafa etmek için çeitli giriÅŸimlerde bulunmak.

- Avrupa'da yaÅŸayan Batı Trakya Türk Müslüman azınlığı mensuplarının maddi ve manevi dayanışmalarının saÄŸlanmasına katkıda bulunmak. (Almanya'da yaÅŸayan Batı Trakya Türkleri için Cenaze fonu vb.) Milli ve dini kültürlerini yaÅŸatıp geliÅŸtirmek ve kültür deÄŸerlerini Avrupa ve Dünya kamuoyuna tanıtma yönünde konferanslar, oturumlar, sergiler düzenlemek ve çeÅŸitli toplumsal kültürel ve sosyal ve bilimsel çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmak.

- Üye dernek yöneticilerini ve tabii kiÅŸileri çeÅŸitli yönlerde aydınlatmak, onların Federasyon çalışmaları ve kültür düzeylerini artırmak için seminer ve konferanslar düzenlemek.

- Üye derneklerin ve tabii kiÅŸilerin, üyelerin daha yararlı olmalarını saÄŸlayabilmek için ve birlikte hareket edebilmeleri için beraberliÄŸi saÄŸlamak ve geliÅŸtirmek.

- Türk-Yunan iliÅŸkilerinde dostluk ve iÅŸbirliÄŸinin geliÅŸmesi yönünde çalışmalarda bulunmak. DiÄŸer kuruluÅŸ ve organizasyonlar ile çalışmalar yapmak.

- Batı Trakya Türk Azınlı'ğının Avrupa'da kültürel benliklerini korumaları ve geliÅŸtirmeleri için çalışmalar yapmak.

- Yunanistan’dan gelip Avrupa’nın çesitli ülkelerinde yaÅŸayan Batı Trakya Türk Azınlığı mensuplarinin gerek yaÅŸadıkları ülkelere gerekse Yunistan’na yönelik karşılaÅŸtıkları yasal, politik, ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, eÅŸit haklar saÄŸlamaları için uÄŸraÅŸ vermek.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664408    Bugün : 15    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
ABTTF 30. Kurulus Yildonumu Kutlamasi, 03.03.2018. Giessen, Almanya
Batitrakya Resimleri
ABTTF Ilkbahar Eglencesi 2012
FUEN 62. Kongresi, 17-21.05.2017, Cluj-Napoca, Romanya
59. FUEN Kongresi, 07-11.05.2014, Almanya-Danimarka Sinir Boelgesi
Specials
Teknoloji