Forum! New!


Facebook
Twitter

Başkanlık Kurulu


ABTTF Başkanlık Kurulu 11 (on bir) kişiden oluşur: Başkan ve on Başkan Yardımcısı.

BaÅŸkanlık Kurulu, Genel Kurul tarafından 4 (dört) yıllığına seçilir. BaÅŸkanlık Kurulu’na seçilen üyeler Temsilciler Kurulu'na doÄŸrudan üyelik haricinde ABTTF’nin diÄŸer hiçbir organında görev alamazlar. BaÅŸkanlık Kurulu, ABTTF’nin tüm idari ve icra iÅŸlerini yürütmenin yanı sıra Temsilciler Kurulu ve Genel Kurul’da alınan kararların uygulanması ile ücretli elemanların iÅŸe alınması ve iÅŸlerine son verilmesinden de sorumludur.

Alman Medeni Kanunu´nun 26. maddesine göre, BaÅŸkanlık Kurulu baÅŸkan ve on baÅŸkan yardımcısından oluÅŸur. BaÅŸkan tek başına, baÅŸkan yardımcıları birlikte Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’nu temsil etme yetkisine sahiptir.

Federasyon’un ücretli çalışanları BaÅŸkanlık Kurulu'na giremez.

Genç ABTTF üyeleri tarafından seçilen Genç ABTTF Sözcüsü otomatikman BaÅŸkanlık Kurulu’nun üyesi olarak kabul edilir, ancak Genç ABTTF Sözcüsü’nün BaÅŸkanlık Kurulu toplantılarında oy hakkı bulunmaz.ABTTF 20. DÖNEM BAÅžKANLIK KURULU

Soldan saÄŸa: Serdar KALEKOÄžLU, Mehmet HÜSEYÄ°N, Sebahattin MÜMÄ°N, Ferruh HASAN, Halit HABÄ°P OÄžLU, Bülent ÇOLAK, Aydın AHMET, Sami YUSUF, Vedat ARAP, Mustafa KASAP

GÖREV DAÄžILIMI

BaÅŸkan: Halit Habip OÄŸlu

Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Nabi İbrahimcik

Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Sami Yusuf

Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Aydın Ahmet

Spordan Sorumlu BaÅŸkan Yardımcısı: Mehmet Hüseyin

Cenaze YardımlaÅŸma Fonu’ndan Sorumlu BaÅŸkan Yardımcısı: Mustafa Kasap

TeÅŸkilattan Sorumlu BaÅŸkan Yardımcısı: Sebahattin Mümin

Gençlikten Sorumlu BaÅŸkan Yardımcısı: Serdar KalekoÄŸlu

Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ferruh Hasan

Ä°dari Ä°ÅŸlerden Sorumlu BaÅŸkan Yardımcısı: Bülent Çolak

Kültürel Faaliyetlerden Sorumlu BaÅŸkan Yardımcısı: Vedat ArapABTTF 19. DÖNEM BAÅžKANLIK KURULUSoldan saÄŸa: Bülent EKREM, Mustafa KASAP, Mesut KÜÇÜK HASAN, Ä°brahim YUSUF HÜSEYÄ°N, Halit HABÄ°P OÄžLU, Hasan HASANOÄžLU, Sebahattin MÜMÄ°N, Sami YUSUF, Aydın AHMET, Ä°smail RÜÅžÜT, Mehmet HÜSEYÄ°N

GÖREV DAÄžILIMI

BaÅŸkan: Halit Habip OÄŸlu

BaÅŸkan Yardımcısı (TeÅŸkilattan Sorumlu): Mesut Küçük Hasan

BaÅŸkan Yardımcısı (Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetlerden Sorumlu): Mehmet Hüseyin

BaÅŸkan Yardımcısı: Sami Yusuf

BaÅŸkan Yardımcısı: Aydın Ahmet

BaÅŸkan Yardımcısı: Ä°smail RüÅŸüt

BaÅŸkan Yardımcısı (Cenaze YardımlaÅŸma Fonu'ndan Sorumlu): Mustafa Kasap

BaÅŸkan Yardımcısı : Ä°brahim Yusuf Hüseyin

BaÅŸkan YardımcısıBülent Ekrem

BaÅŸkan Yardımcısı: Sebahattin Mümin

Başkan Yardımcısı: Hasan HasanoğluABTTF 18. DÖNEM YÖNETÄ°M KURULUSaat yönünde: Engin Ä°SMAÄ°L, Sami YUSUF, Mustafa KASAP, Nabi Ä°BRAHÄ°MCÄ°K, Ä°smail RÜÅžÜT, Halit HABÄ°P OÄžLU, Gökhan KOCAVELÄ°, Mehmet HÜSEYÄ°N, Aydın AHMET, Dr. Sebahattin ABDURRAHMAN, M. Rıdvan HACIBEDEL

GÖREV DAÄžILIMI

BaÅŸkan: Halit Habip OÄŸlu

Başkan Yardımcısı: M. Rıdvan Hacıbedel

Genel Sekreter: Gökhan Kocaveli

Sayman: Ä°smail RüÅŸüt

Cenaze Fonu Sorumlusu: Mustafa Kasap

Dış İlişkiler Sorumlusu: Dr. Sebahattin Abdurrahman

Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler Sorumlusu: Mehmet Hüseyin

Üye: Nabi Ä°brahimcik

Üye: Sami Yusuf

Üye: Aydın Ahmet

Üye: Sebahattin MüminABTTF 17. DÖNEM YÖNETÄ°M KURULUSoldan saÄŸa: Raif BOZACI, Özkan REŞİT, Sebahattin MÜMÄ°N, Ä°brahim SELAMÄ° OÄžLU, Nazmi SALÄ°, Halit HABÄ°P OÄžLU, Gökhan KOCAVELÄ°, Mustafa KASAP, Sami YUSUF, M. Rıdvan HACIBEDEL, Ramadan RAMADAN, Cengiz Ä°SMAÄ°L

GÖREV DAÄžILIMI

BaÅŸkan: Halit Habip OÄŸlu

BaÅŸkan Yardımcısı: Nazmi Sali (Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu)

BaÅŸkan Yardımcısı: Mustafa Kasap (Gençlik ve EÄŸitim Faaliyetlerinden Sorumlu)

Başkan Yardımcısı: Cengiz İsmail (Teşkilattan Sorumlu)

Genel Sekreter: Özkan ReÅŸit

Sayman: Sebahattin Mümin

Cenaze Fonu Sorumlusu: Sami Yusuf

Dış İlişkiler Sorumlusu: M. Rıdvan Hacıbedel

Teşkilat Faaliyetleri Yardımcısı: Ramadan Ramadan

Sportif Faaliyetler Sorumlusu: Ä°brahim Selami OÄŸlu

Kültürel ve Sosyal Faaliyetler Yardımcısı: Raif Bozacı / Gökhan Kocaveli (Bir yıl süreli olmak üzere dönüÅŸümlü olarak görev yapacaklar)ABTTF eski Yönetim Kurullarını görmek için buraya tıklayınız.

 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664409    Bugün : 16    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
AP Geleneksel Azinliklar Intergrubunda Bati Trakya Turk Azinlıginin sorunu
18. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi
ABTTF 18. Olagan Genel Kurulu, 23.02.2013, Gießen
46. AGIT Ek Insani Boyut Toplantisi 22-23.06.2017 Viyana
Avrupa Konseyinde Yan Etkinlik, 25.04.2013, Strazburg, Fransa
Bati Trakyaya Kesif Ziyareti, 16-20.10.2012
Specials
Teknoloji