Forum! New!


Facebook
Twitter

BaÅŸkanlar


CAFER ALÄ°OÄžLU

Görev Dönemi: 1-2-3-4-5-6

Görev Yılları: 1988-1994

ÖzgeçmiÅŸi:

1934 yılında Ä°skeçe’ye baÄŸlı Sakarkaya köyünde dünyaya geldi. Kepirtepe Ä°lköÄŸretmen Okulu ve Selanik ÖÄŸretmen YetiÅŸtirme Kurslarından sonra 1951 yılından 1970 yılına kadar Horozlu, Bekirli, Fıçıllı, TaraÅŸmanlı, Sakarkaya Türk köy ilkokulları ile Ä°skeçe Merkez Türk Ä°lkokulu’nda yirmi yıla yakın öÄŸretmenlik yaptı.Bu sırada Yunan yönetimin idari baskı ve takibatına uÄŸradı. Ä°skeçe Türk BirliÄŸi’nde bir dönem Genel Sekreterlik (1958), bir dönem BaÅŸkanlık (1959) bir dönem de Denetim Kurulu BaÅŸkanlığı (1960) görevine seçildi.

Baskılar dolayısıyla öÄŸretmenlik görevinden istifa etmek zorunda kaldıktan sonra 1971 yılında Almanya’ya iÅŸçi olarak gitti. Almanya’daki Batı Trakya Türklerinin örgütlenmelerinde de aktif görev alarak kurulan derneklerin bir çatı altında toplanması çalışmalarına katıldı.

28 Åžubat 1988 tarihinde birinci Genel Kurulu’nu gerçekleÅŸtiren Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu’nun ilk Genel BaÅŸkanlığına seçildi. 1988-1994 yılları arasında 6 dönem Federasyon’un Genel BaÅŸkanlığı görevini yürüttü. Yunan yönetiminin Batı Trakya Türklerine yönelik yoÄŸun baskı ve asimilasyon politikalarına karşı bu dönemde uluslararası alanda yürütülen faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu oldu. Merhum Dr. Sadık Ahmet’in baÅŸlattığı mücadeleye Federasyon olarak destek verilmesi ve Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin uluslararası kurum ve kuruluÅŸlar nezdinde tanınması için yoÄŸun çalışmalar takip etti.

Emekli olduktan sonra Bursa’ya yerleÅŸen AlioÄŸlu çalışmalarını “Batı Trakya Davasının Avrupa Cephesi 1982-1994” adında bir kitapta topladı. Halen Batı Trakya Türkleri ile ilgili yazılar yazan ve konferanslara katılan Cafer AlioÄŸlu 3 erkek çocuk babasıdır.MEHMET MEHMET

Görev Dönemi: 7

Görev Yılları: 1994-1995

ÖzgeçmiÅŸi:

1945 yılında Gümülcine’nin Åžapçı kazasında doÄŸdu. HaydarpaÅŸa Lisesi Orta kısmını bitirdi. 1973 yılında Almanya’ya yerleÅŸti. Sosyal etkinliklere katılarak baÅŸladığı dernekçilik çalışmalarıyla 1979 yılında Stuttgart Batı Trakya Türkleri Aile BirliÄŸi’nin kuruluÅŸunda aktif rol oynadı. 1980 yılında Münchingen Türk Spor Kulübünün kurucuları arasında yer alan Mehmet Mehmet bu kulübün iki dönem BaÅŸkanlık dahil deÄŸiÅŸik kademelerinde yönetici olarak görev aldı.

Kurucuları arasında yer aldığı Stuttgart Batı Trakya Türkleri Aile BirliÄŸi’nin çeÅŸitli kademelerinde yönetici olarak çalıştıktan sonra 1986 yılında BaÅŸkanlığa seçildi. 1988 yılında kurulan Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu kuruluÅŸ çalışmalarına da katılan Mehmet Mehmet Federasyon yönetiminde muhtelif görevler de üstlendi.1994 yılında Federasyon’un 7. Dönem Genel BaÅŸkanlığına seçilerek bir dönem bu görevi yürüttü.HALÄ°T HABÄ°P OÄžLU

Görev Dönemi: 8-9-10-13-14-15-16-17-18-19-20

Görev Yılları: 1995-1999/2002- .....

E-posta: halit.habipoglu@abttf.org

ÖzgeçmiÅŸi:

1965 yılında Gümülcine’nin Muratlı köyünde doÄŸdu. 1973 yılından beri Almanya’da yaÅŸamaktadır. Bochum Teknik Lisesi'nden sonra Köln Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde baÅŸladığı yüksek öÄŸrenimini Dortmund Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde tamamladı.

1988 yılında Witten Batı Trakya Türkleri YardımlaÅŸma ve Dayanışma DerneÄŸi’nin kuruluÅŸ çalışmalarında aktif rol alarak dernekte üç dönem Genel Sekreterlik, bir dönem de BaÅŸkanlık görevinde bulundu. 1991 yılından itibaren Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu yönetimine seçilerek Basın SözcülüÄŸü ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. 1995 yılında 8. Dönem Yönetim Kurulu'nda Federasyon Genel BaÅŸkanlığı'na seçilen Halit Habip OÄŸlu bu görevi 1999 yılına kadar üç dönem sürdürdü. Ailevi nedenlerden dolayı çalışmalarına bir süre ara veren Halit Habip OÄŸlu, 2002 yılından bu yana tekrar Federasyon BaÅŸkanlık görevini yürütmektedir.

Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu Halit Habip OÄŸlu döneminde Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu adını aldı. Aynı ÅŸekilde her yıl yapılan Genel Kurul toplantıları iki yılda bir yapılmaya baÅŸlandı. Görev süresinde Batı Trakya Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinin uluslararası platforma taşınmasında aktif çalışmalar yürüttü.

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Witten ve Çevresi Gençlik Kolları Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Witten Yabancılar Meclisi'ne seçilerek burada BaÅŸkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. Halit Habip OÄŸlu, ABTTF'nin de asil üyesi olduÄŸu Avrupa Halkları Federal BirliÄŸi'nin (FUEN) Haziran 2013'teki Delegeler Meclisi'nde yapılan seçimlerde üç yıl süre ile görev yapmak üzere FUEN BaÅŸkan Yardımcısı olarak seçildi.

Halen mimar olarak Witten Belediyesi'nde çalışan Halit Habip OÄŸlu evli ve üç çocuk babasıdır.NECMÄ° HASANOÄžLU

Görev Dönemi: 11-12

Görev Yılları: 1999-2002

E-posta: nhasanoglu@btinternet.com

ÖzgeçmiÅŸi:

1965 yılında Gümülcine’de doÄŸdu. Bursa Erkek Lisesi’ni bitirdikten sonra Ä°stanbul’da Türk Dili ve Edebiyatı okudu. 1991 yılından beri Londra’da yaÅŸayan Necmi HasanoÄŸlu 1992-2000 yılları arasında Ä°ngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma DerneÄŸi BaÅŸkanlığı görevini yürüttü.

1996 yılında Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Yönetim Kurulu'na seçilerek Genel BaÅŸkan Yardımcısı oldu. 1999 yılından 2002 yılına kadar Federasyonun Genel BaÅŸkanlık görevini yürüttü. DeÄŸiÅŸik dergi ve gazetelerde yazıları yayınlanmaktadır. Gazetecilik yapan Necmi HasaoÄŸlu evli ve iki kız çocuk babasıdır.


 

 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664409    Bugün : 16    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
FUEN Parlamenter Oglen Yemegi Toplantisi, 24.01.2012, Bruksel
Avrupa Parlamentosu Geleneksel Azinliklar Intergrubunda Sunum, 14.03.2013, Strazburg
Uluslararasi Calistay ve Konferans TurkMusluman Azınlık Egitiminde Iki Dillilik ve Dunyadaki Farkli Yaklasimlar - Sorunlar ve Muhtemel Cozumler, 28.02.-03.03.2019, Gumulcine - Bati Trakya, Yunanistan
FUEN TAG 2. Yillik Toplantisi, 09-12.11.2015, Baku, Azerbaycan
Bati Trakya Kesif Ziyareti, 19-22.09.2016, Gumulcine, Iskece ve Dimetoka
Batitrakya Resimleri
Specials
Teknoloji