Forum! New!


Facebook
Twitter

Kuruluş Tarihçesi


Avrupa'da Batı Trakya Batı Trakya Türkleri GerçeÄŸi ve Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

Batı Trakya Türklerine yönelik 1960’lı yıllarda etkisini göstermeye baÅŸlayan ve 1970’li yıllarda yoÄŸunlaÅŸan baskı sindirme politikaları bölgeden yoÄŸun göçü de beraberinde getirdi. Yunanistan’ın Batı Trakya Türkleri aleyhine uygulamaya koyduÄŸu bu politikaları “eritme” ve “göçe zorlama” ÅŸeklinde kendini gösterdi.

Yunan vatandaÅŸlık kanununun ırkçı 19. maddesi ile “Yunan ırkından ve Ortodoks dininden olmadıkları gerekçesiyle” ülke dışına çıktıklarında vatandaÅŸlıktan ıskat edilmelerinin yanında göçe bu zorlama politikalarının özünde de ekonomik olarak Türk azınlık mensuplarını çökertmek yatıyordu.

Bu sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik baskı ortamında doÄŸup büyüdükleri topraklardan göç etmek zorunda kalan Batı Trakya Türklerinin büyük bir bölümü Türkiye’yi seçerken önemli bir bölümü de Almanya baÅŸta olmak üzere diÄŸer Avrupa ülkelerini tercih etti.

Bugün Federal Almanya Cumhuriyet’inde, üçüncü kuÅŸakla beraber sayıları 30.000 bini bulan bir Batı Trakyalı Türk kitlesi bulunmaktadır. Avustralya ve Amerika BirleÅŸik Devletleri, Kanada gibi uzak ülkelerin dışında aralarında Hollanda, Ä°ngiltere, Ä°sveç, Fransa, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde de sayısı yadsınamayacak bir Batı Trakyalı Türk kitlesi yaÅŸamaktadır.

YaÅŸamaya baÅŸladıkları Avrupa ülkelerinde doÄŸal olarak sosyal ve kültürel deÄŸerlerin yaÅŸatılması ve toplumsal dayanışmaya duyulan ihtiyaç Batı Trakya Türklerini dernek çatıları altında toplanmalarına yol açtı.

Almanya’daki ilk Batı Trakya Türk derneÄŸi 1 Ocak 1978 tarihinde Hessen eyaletine baÄŸlı Giessen ÅŸehrinde kuruldu. Bunu Stuttgart, Homburg/Saar, Münih, Düsseldorf, Kelsterbach ve diÄŸerleri izledi. Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Dernekleri adı altında kurulan derneklerin Yunanistan’da Türk varlığını ve sıfatını inkara dayalı eritme politikalarına Avrupa’da yaÅŸayan Batı Trakya Türklerinin cevabı bu derneklerin çığ gibi büyümesi oldu.

1980’li yılların başında Avrupa BirliÄŸi üyesi olmasına raÄŸmen Batı Trakya Türkleri BaÅŸta olmak üzere ülkesindeki azınlıklara yönelik baskılarını arttıran Yunan yönetimlerinin bu tutumuna tepki yine Almanya’daki derneklerden geldi. Almanya’da sayıları artan Batı Trakya Türk dernekleri, aralarında iÅŸbirliÄŸi ve dayanışmayı arttırmak amacıyla oluÅŸturdukları Koordinasyon Kurulları’nda baÅŸlatıkları bir çatı kuruluÅŸta buluÅŸma çabalarının 28 Åžubat 1988 tarihinde yedi kurucu derneÄŸin katılımı ve Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu’nun resmen kuruluÅŸu ile sonuçlandırdılar.

Almanya’da kurulan Federasyon ile geniÅŸ bir temsil alanı kazanan Batı Trakya Türkleri, Avrupa baÅŸta olmak üzere uluslararası platformlarda Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarıyla ilgili olarak sürdürülmekte olan siyasi, sosyal, kültürel tanıtım, eÄŸitim ve diÄŸer alanlarda gerçekleÅŸtirdiÄŸi çalışmalarla Batı Trakya Türk kuruluÅŸları arasında koordinasyon ve iÅŸbirliÄŸine önemli katkılar saÄŸladı.

Üye dernek sayısı gittikçe artan Almanya Batı Trakya Türk Federasyonu 1996 yılında Ä°ngiltere Batı Trakya Türkleri Dayanışma DerneÄŸi’nin de katılımıyla Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu’na dönüÅŸtü.

Halen 30 üye derneÄŸin baÄŸlı olduÄŸu üst kuruluÅŸ olarak faaliyetlerini sürdüren Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, yayıldığı geniÅŸ coÄŸrafya dolayısıyla üç TeÅŸkilat BaÅŸkanlığı altında toplanmış olup Batı Trakya Türk Azınlığının demokratik ve yasal hak arama mücadelesinde uluslararası alanda faaliyetlerini yürütmektedir.

KuruluÅŸundan bu yana Batı Trakya Türklerinin hak arama davasının uluslararası platformlarda sözcüsü konumunda olan Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu bu alanda Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Güvenlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatı ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler gibi kuruluÅŸlar nezdinde uluslararası Sivil Toplum Örgütü (STÖ) olarak baÅŸarılı çalışmalarda bulunmuÅŸtur.

Üye derneklerin Batı Trakya Türklerinin sosyal ve kültürel deÄŸerlerinin yaÅŸatılması ile toplumsal dayanışma ruhunun canlı tutulması konusunda koordinasyon görevi de yürüten Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu aynı zamanda dünya üzerinde Batı Trakya Türk kuruluÅŸları arasında iÅŸbirliÄŸi ve eÅŸgüdümü saÄŸlama amacı güden Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kurultayı Daimi SekreterliÄŸi kurucu üyesidir.
 


‹‹‹ geri dön
Arşiv ››› 
 
  copyright © abttf.org
      Toplam : 1664408    Bugün : 15    Son : 2:20    Aynı anda : 13031
ABTTF
ABTTF 19. Olagan Genel Kurulu, 13.06.2015, Gießen
59. FUEN Kongresi, 07-11.05.2014, Almanya-Danimarka Sinir Boelgesi
Guney Tirol Kesif Ziyareti, 26-29.05.2016, Guney Tirol, Italya
Bati Trakya Tuerkleri Kadin Kurultayi, 18-19.05.2012, Guemuelcine
18. Dr. Sadik Ahmet Futbol Turnuvasi
ABTTF 18. Olagan Genel Kurulu, 23.02.2013, Gießen
Specials
Teknoloji